23948sdkhjf

Heistilskudd på vei ned

På to år er bevilgningene halvert. Begrunnelsen er at antallet blokkboliger med heis øker gjennom nybygging.

Heistilskuddet til én heis utgjør omtrent én sykehjemsplass – for ett år. Derfor er det vanskelig å forstå at heistilskuddet blir nedprioritert av dagens regjering, skriver organisasjonen Norske boligbyggelag (NBBL) i en pressemelding.

Nye boliger reduserer ikke behovet

De to siste årene har politikerne halvert bevilgningene med begrunnelse i at antallet blokkboliger med heis øker gjennom nybygging.

– De nybygde boligene er i et annet prissjikt og boligsegment enn det som er realistisk å flytte til for eldre som bor i den eldre blokkbebyggelsen uten heis. Så dette argumentet holder ikke, sier Bente Johansen, spesialrådgiver i NBBL.

48 av 158 heiser fikk tilskudd

Husbankens oversikt over søknader og tildelinger til etterinstallering av heis i 2018 viser at det ble søkt om 287 millioner kroner, mens rammen var på 60 mill.

Det ble søkt om støtte til 158 heiser, men bare 48 heiser ble bevilget tilskudd.

Siden Husbankrammen er redusert med 25 prosent for andre år på rad, betyr det at Husbanken i 2018 kun har gitt tilskudd til knapt én av tre heiser det er søkt tilskudd for samt at tilskuddsbeløpet per heis også er redusert.

I 2018 ble hver av de 63 heisene støttet med 1,4 mill. kroner, mens i år var tilskuddet 1,2 mill. kroner per heis.

Gode boliger med heis

Dersom ikke heistilskuddet igjen gis prioritet, frykter NBBL at aktiviteten som pågår mange steder for å oppgradere de eldre lavblokkene, vil stoppe opp. Her bor det mange eldre med stort behov for heis.

– Med heisen på plass kan mange lavblokker fra 50, 60-, 70- og 80-tallet bli gode og moderne boliger godt tilrettelagt for eldre framover. For disse beboerne kan omsorgsbolig eller sykehjem bli alternativet dersom heisen ikke kommer på plass, sier Johansen.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078