23948sdkhjf

Reduserte forventninger hos de rådgivende ingeniørene

Usikkerhet knyttet til samferdselssatsningen og en viss avdemping i byggmarkedet gir ringvirkninger for de rådgivende ingeniører som reduserer markedsforventningene noe i tiden fremover.

Det viser en fersk konjunkturrapport fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).

RIF er en uavhengig bransjeforening for de rådgivende ingeniørfirmaene. Medlemsmassen består av 150 medlemsfirmaer, spredt over 500 lokalkontorer over hele landet med mer enn 12.000 ansatte rådgivere. RIFs oppgave er å tilrettelegge for disse firmaene slik at de kan løse de store samfunnsoppgavene på en best mulig måte.

Før første spadetak, før entreprenøren kan sette i gang, er det mange ting som en må ha planlagt, regnet på, vurdert og kvalitetssikret for at løsningen skal være god, sikker og bærekraftig. Alt dette gjør den rådgivende ingeniøren.

I 2012 startet foreningen med sine halvårlige konjunkturundersøkelser som gir en god pekepinn på bygg- og anleggmarkedet fremover, og i siste undersøkelse peker mange av parameterne oppover. Tidligere har denne rapporten vist seg å gi en tidlig indikasjon på temperaturen i hele bygg- og anleggsnæringen.

Dagens ordrereserve for RIF-firmaene er innenfor de fleste forretningsområder større nå enn for seks måneder siden. 44 prosent av RIF-firmaene sier at de har planer om å oppbemanne de neste 6 månedene. Samtidig viser målinger at flere enn ved sist måling vurderer å nedbemanne og at realisert omsetning ble noe lavere enn forventet.

- Generelt er det fortsatt relativt høye forventinger og rekrutteringsbehovet hos RIF- firmaene. Dette gjelder innenfor planoppgaver og miljø/klima- løsninger generelt og infrastruktur og vann- og avløp spesielt, sier adm. direktør Liv Kari Skudal Hansteen i Rådgivende Ingeniørers Forening.

Samtidig viser RIFs undersøkelse at det er større usikkerhet nå enn ved forrige måling. Manglende finansiell forutsigbarhet av planmidler på vei og bane har gjort at flere har erfart at de har måttet legge ned pågående arbeid på kort tid. Usikkerheten er også knyttet til hvordan de politiske diskusjonene og regionsreformen vil slå ut.

- Vil det fortsatt bli start og stopp i en del vei- og baneprosjekter som følge av politiske omprioriteringer eller sparekniven? Den siste runden med bompengediskusjoner stiller også spørsmålstegn ved om de ambisiøse NTP-planene faktisk vil bli gjennomført i den størrelsesorden markedet hittil har forventet. I tillegg er forventningene til boligmarkedet og kontor/industribygg dempet i forhold til tidligere målinger, fortsetter Hansteen.

I løpet av de siste ti årene har antallet ansatte i bransjen nesten doblet seg, fra 6.400 til 12.000 ansatte. Ifølge estimater fra RIF har medlemsbedriftene planer om å ansette nærmere 1000 personer i løpet av det neste året.

– Det er et vedvarende stort kompetansebehov i bransjen og dette avspeiler seg i firmaenes rekrutteringsiver. På ulike undersøkelser de siste årene ser vi også at de rådgivende ingeniørfirmaene har stor rekrutteringskraft både mot erfarne og nyutdannede ingeniører, avslutter Skudal Hansteen. 

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078