23948sdkhjf

Nye Veier og Hæhre på sikkerhetsbesøk

Ledelsen i Nye Veier gjennomfører med jevne mellomrom HMS-sikkerhetsbesøk sammen med totalentreprenøren på alle sine anlegg. I midten av oktober ble det gjennomført et sikkerhetsbesøk på prosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal.

-Vi gjennomfører disse sikkerhetsbesøkene som et ledd i HMS-arbeidet vårt for å redusere antall ulykker og avdekke farlige forhold i anleggsdriften. Synlig ledelse er viktig for HMS-arbeidet og sammen med ledelsen hos totalentreprenørene ønsker vi en åpen og ærlig diskusjon om risikofylte forhold, forteller Anette Aanesland, konstituert administrerende direktør i Nye Veier.

Videre forteller hun:

- I sum kan vi sammen skape en god sikkerhetskultur ute på arbeidsplassene. På dette sikkerhetsbesøket har vi vært særskilt opptatt av hendelser med dumpervelt, sier hun.

Totalentreprenøren Hæhre er i ferd med å ferdigstille utbyggingen av nye E18 Rugtvedt-Dørdal. Den om lag 16 km lange strekningen åpner 2.desember og prosjektet er i en demobiliseringsfase.

En stor del av anleggsaktiviteten skjer utenfor eksisterende E18 og er dermed ikke i så stor grad eksponert for ulykker som kan involvere 3. part. På dette sikkerhetsbesøket ble det avdekket at en person manglet synlighetstøy i forbindelse med arbeid med rekkverk. 

Hæhre følger saken opp med underentreprenøren. I det store kryssområdet på Rugtvedt er det stor oppmerksomhet på å hensynta trafikantenes sikkerhet i anleggsfasen. I forbindelse med anleggsdriften skjer det her jevnlige faseomlegginger av trafikken der både trafikksikkerhet og framkommelighet må ivaretas. 

Sikkerhetsbesøket startet inne på Nye Veier sitt prosjektkontor på Rugtvedt der Nye Veier og Hæhre gjennomgikk og sjekket ut oppfølgingspunkter fra forrige sikkerhetsbesøk som var i april. En felles gjennomgang av HMS-statistikk er fast punkt på agendaen.

- Vi ønsker å gjennomføre sikkerhetsbesøkene i form av en positiv og konstruktiv samtale. Det skal være lav terskel for å si ifra og det er viktig at alle uønskede hendelser og avvik blir rapportert. Det har ikke vært alvorlige ulykker eller skader i anlegget. Det har imidlertid vært dumpervelt med stort potensial for personskader eller materielle skader. Det kan vi ikke akseptere og derfor har vi dialog med entreprenøren som iverksetter tiltak for å unngå dette. Dumpervelt er en gjenganger i anleggsbransjen som vi må få bukt med, sier Magne Ramlo, prosjektdirektør i Nye Veier E18 Langangen-Grimstad.

- Nye Veier har et 0-mål for ulykker og skader. Gjennom sikkerhetsbesøkene holder vi trykket oppe og sikrer at vi identifiserer risiko i anleggsdriften. Ved at både vi og totalentreprenørene identifiserer risikable forhold og lærer av nestenulykker kan vi nå HMS-målene. Vi gjennomfører disse sikkerhetsbesøkene også for å etablere en sikkerhetskultur som er forankret hos toppledelsen og som dermed ansvarliggjøres for å sikre et godt HMS-arbeid i alle ledd, sier Aanesland.

Ledelsen i Nye Veier og Hæhre oppsummerte i fellesskap at det generelt er god sikkerhetstilstand på anlegget. Nye Veier vil fortsette å motivere til rapportering på farlige forhold, farlige handlinger, nestenulykker og miljøhendelser. Både Nye Veier og Hæhre ser viktigheten av at man står løpet helt ut med tanke på å beholde nøkkelpersonell, fortsette med rapportering og at saker følges opp og lukkes raskt.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094