23948sdkhjf

Full kontroll i Alvdal

Alvdal Skurlag har tatt i bruk et transportstyringssystem som både gir selskapet bedre oversikt og nødvendig støtte i plukkeprosessen og transportplanleggingen.

Alvdal Skurlag er en av landets største produsenter av prosjektleveranser av byggevarer til utvendig bruk. Grunnlaget for etableringen i 1955 var eiernes ønske om å ha et lokalt sagbruk som skulle kjøpe sagtømmer fra Nord-Østerdalen. I dag har aksjeselskapet ca. 600 eiere hvorav Glommen Skogeierforening og Alvdal Kommune tilsammen har over 50 prosent av aksjene. Resten er fordelt på lokale skogeiere, grunneierlag og sparebanker.

Behov for å forenkle og effektivisere

– Tidligere hadde vi mye manuell håndtering og håndskrevne pakkelapper. Vi hadde behov for å forenkle og effektivisere transportplanleggingen, skrive ut etiketter mens vi plukket og pakket varer og skanne varene ut på rutene, sier Torbjørn Brevig, fabrikksjef på Alvdal Skurlag AS.

På vårparten i år tok selskapet i bruk TransFleet TMS fra Locus. Transportstyringssystemet er integrert med Zirius Trelast, som er en bransjeløsning for sagbruk.

– TransFleet TMS sørger nå for effektiv transportplanlegging, utskrift av kollietiketter via håndterminaler, utskrift av oppdaterte lastelister i plukkeprosessen og kontroll av opplastingen via håndterminaler, sier Brevig. Han legger til at de nå har fått den oversikten som de har behov for og at implementeringen av TransFleet TMS har gått over all forventning.

– Locus har gjennomført et grundig forarbeid og sørget for at vi har fått det systemet som vi hadde behov for, sier Brevig. Vi ser også at systemet er beredt for fremtiden og det gir oss fleksibilitet i våre prosesser, sier Brevig.

Norsk utviklet system med mange brukere

TransFleet TMS ble utviklet på slutten av 90-tallet av Locus i Sandefjord og har flere hundre brukere rundt om i Norden.

– Gevinstene hos kundene er forbedret leveransegrad, forbedret oppfølgning av økonomien, forbedret ruteplanlegging, bedre utnyttelse av transportkapasiteten og riktig kontrollnivå på transportutførelsen, sier salgssjef Jo Are Aslaksen.

Her i landet bestod Locus tidligere av Locus Holding AS og datterselskapene Locus Public Safety AS (it-løsninger til nødetater) og Locus Logistics AS (TransFleet TMS). I september i år fusjonerte de tre selskapene under det nye navnet Locus Solutions AS. Locus har i tillegg datterselskaper i både Danmark og i Sverige og har siden 2013 vært en del av det kanadiske konsernet Enghouse Systems.

Kommenter artikkelen

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063