23948sdkhjf

Løvenskiold Logistikk: Mer effektiv på kortere tid

De siste 15 årene har Løvenskiold Logistikk hatt en toskiftsordning med drift fra kl. 6 til kl. 23. Mer effektive plukkrutiner har bidratt til at de nå kan stenge dørene fem timer tidligere uten at det går ut over servicegraden.

Løvenskiold Logistikk er en del av Løvenskiold Handel som betjener alle Maxbobutikkene, men som også har samarbeidsavtaler med andre kjeder og frittstående kunder. Det 21.000 kvm store sentrallageret på Fossum i Bærum lagerfører ca. 10.000 artikler fra 200 leverandører og betjener mer enn 400 kunder over hele landet med høy servicegrad.

– Bransjens mest effektive logistikksenter, fastslår driftssjef Tony Edmundsson. Etter 15 år med en toskiftsordning som strakk seg fra kl. 6 til 23, gikk selskapet i februar over til ett skift med driftstid fra kl. 6 til kl. 18. Edmundsson forteller at det ikke tok lang tid før de tydelig registrerte at lageroperatørene var langt mer opplagte etter at de slapp skiftarbeidet.

– Målet er å redusere sykefraværet og følge lovpålagte HMS-krav, sier Edmundsson, og legger til at omleggingen ikke har påvirket servicegraden.

– I Stor-Oslo er ledetiden fra bestilling av varer til de er i butikkhyllene hos Maxbo på åtte timer. Det gjør at de aldri går tomme for varer.

Oppgradert WMS

Løvenskiold Logistikk har benyttet Astro WMS fra Consafe Logistics helt siden 2004, og oppgraderte i fjor til en ny versjon. Edmundsson forteller at de med hjelp dette har effektivisert plukkrutinene med 15 prosent og som i sin tur gjorde det mulig å kunne redusere driftstiden på lageret.

– Systemet har forbedret våre lagerrutiner og spart oss for mye plunder og heft slik tilfellet var med manuelle plukkrutiner. Med automatiserte lagerprosesser og sanntidsinformasjon har vi stålkontroll på produktutvalget. Dette vil gjøre oss mer konkurransedyktige og bedre skodd for fremtidig vekst.

Han poengterer at effektiviseringstiltakene ikke hadde vært mulig uten innsatsen til hans egne medarbeidere, men gir også leverandørens konsulentteam stor honnør.

– Samarbeidet med dem var helt avgjørende. I prosjekteringsfasen sto vi overfor flere problemstillinger vi ønsket å løse. Vi hadde regelmessige møter hvor flere temaer ble debattert. Aktuelle områder var forbedring av lagerflyten, layoutendringer og hvordan vi kunne få bukt med tidstyver. Vi har delt varene inn i A-, B-, C- og D-artikler. Et viktig tiltak var å flytte A- og B-artikler til et område som var 40 prosent mindre og der vi fortsatt klarte å plukke 80 prosent av den totale vareflyten. Disse tiltakene har redusert kjøreavstanden på lageret og medført de store plukkbesparelsene.

Edmundsson trekker også frem at de med Astro WMS O2 har redusert behovet for deltidsansatte, samtidig som at opplæringstiden i selve systemet er redusert fra to dager til bare fire timer.

– Det har spart oss for mye tid og ressurser, samtidig som kvaliteten på utgående gods har blitt vesentlig bedre sammenliknet med tidligere, sier driftssjefen.

Edmundsson forteller at de har investert i alt en halv million kroner i oppgraderingen, ABCD-klassifiseringen av varer i forskjellige lagersoner, inhousing av serverpark, effektivisering av plukkprosesser og utlasting. Men i løpet av bare seks måneder var investeringen tilbakebetalt.

Bedre analyseverktøy

Astro WMS har et innebygd analyseverktøy som ifølge Edmundsson er tilpasset behovet til Løvenskiold Logistikk.

– Jeg laget et Excel-ark som vi koblet til Astro WMS der alle plukkbevegelser og plukkprosenten på hver lokasjon ble registrert. Vi må vite hvor mange ganger truckoperatørene er innom en lokasjon og hvor stor trafikken til enhver tid er. Samtidig må vi ha stålkontroll på hvor artiklene er plassert, påpeker han.

I år lanserer Consafe Logistics en utvidet versjon av analyseverktøyet.

– Astro WMS er et standardprodukt som årlig kommer med to nye versjoner, sier salgssjef Ali Zeybek i Consafe Logistics. Han opplyser at siste versjon har en modul som er kalt «slotting» og som skal forenkle ABC-klassifiseringen betraktelig. Leverandøren har lang erfaring med å la gode ideer og innspill fra brukerne bli en del av standardproduktet og Zeybek opplyser at enkelte av erfaringene fra Løvenskiold-prosjektet nå vil bli tatt med i den nye versjonen.

– Kunnskapen og erfaringen som Consafe Logistics besitter er viktig i denne type prosjekter, sier Edmundsson som sier at begge parter har hatt et eierskap til utformingen av systemet.

Sanntidsdata på en bedre måte

OpView er et relativt nytt Consafeprodukt som ifølge Edmundsson presenterer sanntidsdata i Astro WMS på en enklere og mer forståelig måte.

– Informasjonsmengden i Astro er stor og for mange lageroperatører kan det være vanskelig å hente ut riktig informasjon. Derfor utfører vi nå disse operasjonene for dem. Med seriell visning kan vi for eksempel få en totaloversikt over køer, oppdrag og foreta korrigeringstiltak om nødvendig på meget kort tid, sier Edmundsson. Han legger til at Løvenskiold Logistikk har driftet OpView i ett års tid og mener at potensialet er stort for å hente ut data fra ulike databaser som WMS, ERP-systemet og innkjøpssystemet, alt for å få mulighet til å ta en riktig og raskere beslutning enn tidligere.

Krever bedre tidsstyring av uttransportene

En konsekvens av driftsomleggingen er at transportørene nå må hente varer som skal distribueres ut til kundene på et tidligere tidspunkt enn de kunne med den tidligere toskiftsordningen.

– Nå er det langt større press på terminalplassene og dette krever bedre tidsstyring av sjåførene og tettere slots for henting av varer, sier Edmundsson, som avslutningsvis legger til at de nå også bruker systemet for å verifisere at riktig kolli kommer med riktig bil ved å skanne dem inn på bilen.

– Løvenskiold Logistikk jobber aktivt med å få bukt med tidstyver og bruke IKT-verktøyet på en smartere måte. De har konfigurert og testet lagerstyringssystemet sammen med oss. Vi er avhengig av kunder som tar initiativ i utviklings- og implementeringsprosessen og jeg er imponert over hva de så langt har oppnådd, sier Ali Zeybek.

KLIKK for alle artikler i Lager og logistikk.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.11