23948sdkhjf

Widerøe´s på Torp: Tidobling på fire år!

Widerøe´s på Torp:Tidobling på fire år!Widerøe´s fraktavdeling på Torp kan vise til formidable resultater siden 1999. Den gangen fraktet man rundt 3 tonn til og fra lufthavnen. I slutten av 2002 lå ma...

Widerøe´s på Torp:

Tidobling på fire år!

Widerøe´s fraktavdeling på Torp kan vise til formidable resultater siden 1999. Den gangen fraktet man rundt 3 tonn til og fra lufthavnen. I slutten av 2002 lå man på 550 tonn. Det er imidlertid ingen grunn til å tro at utviklingen flater ut. Den nye fraktterminalen har også kapasitet til å håndtere nesten dobbelt så mye frakt.

Christian Ryg Torp

Det er snart 15 år siden selskapet begynte flygning på Torp. I dag er lufthavnen et nav både for selskapet og for regionens næringsliv. Med direkte forbindelse til Stavanger, Bergen og Trondheim innenlands, og til København og Stockholm utenlands kan man sørge for hurtig forsendelse av gods.

Widerøe´s har til sammen 40 destinasjoner, hvorav 6 utenlands, slik at spredningsnettet både i Norge og Europa er stort. I tillegg kommer selvsagt SAS og Braathens nettverk, som inngår sammen med Widerøe´s i JetPak som nå fungerer som eget aksjeselskap. På Torp er det Widerøe´s som har agenturet. Gjennom årene har JetPak betydd mye for utviklingen av flyfrakt i lufthavnen, men i dag står dette produktet for bare 10 prosent av volumet.

Avansert industri krever spesielle tjenester

Ifølge fraktsjef Svein Visdal i Widerøe´s genereres mye av flyfrakten både inn og ut av data-, elektronikk- og maskinbransjen i Vestfold, Buskerud og Telemark, understreker. Han mener næringslivet i regionen drar nytte av et godt rutenett, lave kostnader ved lufthavnen og sene åpningstider på fraktterminalen.

Hele infrastrukturen er lagt om og Widerøe´s driver terminalen selv i samarbeid med SAS. Visdal understreker det gode samarbeidet med stasjonsavdelingen på Torp og med stuerne.

- Vi er også kommet langt når det gjelder utvikling av egen kompetanse innen logistikk. I dag er vi en partner for mange av våre kunder, og arbeider tett sammen med dem om utvikling av stadig bedre, mer rasjonelle og rimeligere løsninger. Våre kunder krever som regel korte leveringstider, sender og mottar forholdsvis små kolli og stiller høye krav til sikkerhet. Alt dette har vi lagt mye arbeid i. Vi har i dag sikkerhetsrutiner som gjør at kun godkjente speditører kan levere frakt til terminalen uten at alt sjekkes, her tar vi stikkprøver. Alt annet gods blir sjekket 100% før vi laster det på flyene.

Mye av godset som kommer til terminalen, fraktes av godkjente speditører, slik at terminalen har god gjennomstrømming. Dessuten er det kort transport til og fra oppstillingsplasser for flyene.

Den nye terminalen har en grunnflate på 780 kvm, og er bygget med to egne ramper for lastebiler og mindre varebiler. Her holder ikke bare Widerøe´s selv til, men også en flyspeditør og cateringselskap. Skulle terminalen bli for liten, finnes det godt med ledig grunn rett inntil.

Etter de siste års utvidelser i lufthavnen, er det nå bare utenlandsterminalen som gjenstår, og den skal åpne i løpet av høsten etter planen. Dessuten er adkomst til lufthavnen vesentlig bedret, slik at man kjører direkte til E18 på en ny, bred og rett vei. Det eneste som mangler er eventuell jernbanetilknytning, og en slik oppnår man bare dersom en videre utbygging av Torp skulle bli lagt til østsiden av lufthavnen.

Velegnet for frakt

Dash 8 - 400 er en velegnet fraktmaskin, som kan ta flypaller gjennom stor fraktdør. Det har også god kapasitet på det rutenettet selskapet har. Den trofaste arbeidshesten til Widerøe´s kan ta større kolli enn de fleste andre fly som benyttes i Norge, og selv med fullt passasjerbelegg får den med ett tonn frakt. Mye av frakten er imidlertid fortsatt mindre kolli for høyteknologibedrifter i regionen. Dessuten spredning av deler til hele Norge, når reservedeler kommer inn over Torp.

- Vestfold, Telemark og Buskerud har et befolkningsgrunnlag på linje med Oslo, og rommer dessuten ett av Norges største industriområder. For regionen er det interessant at man slipper å ta inn eller sende frakt internasjonalt over Gardermoen. Det betyr mye innspart transporttid på bakken, transportørene slipper å kjøre gjennom Oslo, og vi ligger faktisk nærmere de fleste lufthavner som har videre forbindelser interkontinentalt, sier Svein Visdal.

Han legger vekt på at passasjer og frakttrafikken henger nøye sammen og at den gunstige utviklingen på passasjersiden, som har ført til utvidelser både av lufthavnfasiliteter og antall flygninger pr. døgn, også har gitt en naturlig økning i frakt. Når forretningsreisende begynner å oppdage lufthavnen som et godt alternativ for egne reiser, så finner de også at frakten kan gå via Torp. Ettersom Widerøe´s har etablert et logistikksenter der, blir selskapet en naturlig partner for stadig flere.

www.logistikk-ledelse.no© 2003

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078