23948sdkhjf

LOGMA: Aniela Gjøs tildelt Logistikkprisen 2002

LOGMA:Aniela Gjøs tildelt Logistikkprisen 2002Logistikkdirektør Aniela G. Gjøs, Ringnes a.s, er hedret med LOGMAs Logistikkpris 2002. Prisen ble overrakt på Logistikktinget 2002 av LOGMAs president Od...

LOGMA:

Aniela Gjøs tildelt Logistikkprisen 2002

Logistikkdirektør Aniela G. Gjøs, Ringnes a.s, er hedret med LOGMAs Logistikkpris 2002. Prisen ble overrakt på Logistikktinget 2002 av LOGMAs president Oddvar Eikeri. Hun er første kvinne som mottar Logistikkprisen. Vi gratulerer!

Aniela G. Gjøs har vært logistikkdirektør i Ringnes siden 1996 og deltatt under den store omstillingen av Ringneskonsernet - som i hovedsak kan kalles en logistikk-revolusjon. Hun er utdannet sivilingeniør og bedriftsøkonom, og er med i toppledelsen i Ringnes med personalansvar for 850 medarbeidere. Aniela Gjøs er kjent for å være en analytisk, logisk og strukturert person med empati - en avholdt leder i et sterkt mannsdominert miljø.

Store gevinster for Ringnes

Bruddet med Coca-Cola i 1997 førte til at 40% av volumet forsvant, og dette resulterte i en dramatisk omlegging av logistikken. Tre sentrale punkt i denne omleggingen har vært effektivisering av vareflyten med ny distibusjonsstruktur på landsbasis, implementering av ny teknologi og fokus på motivasjon og kompetansebygging hos de ansatte.

Dobbelhåndtering av varer via depot er fjernet. Depotene er erstattet med direkte levering til kunder med en gjennomsnittlig ledetid på ca 1 døgn.

Ringnes var også trolig blant de første som utstyrte bilene med håndterminaler koblet til hovedsystemet via GSM. Håndterminalene produserer riktig fakturagrunnlag basert på virkelige leveranser og retur av tomgods. Kundene skriver under direkte på skjermen, og alt lagres elektronisk. Med dette sparer bedriften papir som tilsvarer et tre hver dag. Distribusjonsruter planlegges og samordnes sentralt ved bruk av digitale kart, og rapportene fra håndterminalene gir grunnlag for å beregne leveringspresisjon og leveringskvalitet.

Fokus på involvering og nær kontakt mellom ledere og ansatte har gitt økt motivasjon og bidratt til trivsel på arbeidsplassen. Ny profil for lederne med krav til kommunikasjonsegenskaper og fokus på team fremfor fagkunnskaper har ført til at Ringnes etter bruddet med Coca-Cola har redusert bemanningen med 50% og samtidig halvert sykefraværet. Logistikk er det området i Ringnes som kommer på topp i undersøkelser av medarbeidertilfredshet.

Faglige nyvinninger og opplæring

Gjennom sin innsats i bedriftsmiljøet har Aniela Gjøs bidratt til å vise hvordan logistikken kan revolusjonere driften og styrke konkurransekraften betydelig. Hun har vist hvordan ting kan gjøres annerledes gjennom å tenke logistikk og trivsel, med fokus på kommunikasjon og relasjoner. Gjennom dette har hun gitt logistikkledelse et ansikt i bedriften.

Hun har også forelest om logistikk, transport og kommunikasjonsteknologi. Ringnes har tatt mot besøksgrupper og formidlet sine erfaringer og kunnskap både til fagmiljøet og andre. Hun har satt fokus på opplæring, kommunikasjon og respekt for individet. Dette er nøkkelfaktorer som har gitt resultater og arbeidsglede i bedriften både på kort og lang sikt.

Det er med glede og beundring LOGMA tildeler Logistikkprisen for år 2002 til Aniela Gjøs.

-----------------

Effektiv vareforsyning i helseforetak

LOGMA og Den Norske Dataforening, faggruppe for logistikk, arrangerer konferansen «Effektiv vareforsyning i helseforetak» i Oslo 18. og 19. september.

Konferansen fokuserer på forsyning av forbruksmateriell. Vareforbruket i norske helseforetak utgjør titalls milliarder kroner, og forsiktige overslag og erfaringer tyder på at 10 - 15% besparelse er realistisk.

Helsereformen gir nye rammebetingelser og nye utfordringer, men også nye muligheter. Hvordan kan vareforsyningen da effektiviseres? Sentrale ledere fra departement og større helseforetak vil bidra til å belyse dette. Både norske og utenlandske sykehus vil fortelle om hvordan de har oppnådd betydelige besparelser. Blant annet vil Karolinska Sjukhuset i Stockholm fortelle om hvordan de frigjorde 40 helsepersoner til helseoppgaver og reduserte kostnadene i forsyningskjeden med 53 %. Mer informasjon med program og påmelding finnes på Logistikk-kalenderen påwww.logma.no

-----------------

Faggruppe for industriutvikling

Norske Sivilingeniørers forening, avdeling Oslo, har i samarbeid med LOGMA etablert en faggruppe for industriutvikling. Formålet for faggruppen er å arbeide for å videreutvikle norsk industri med spesiell vekt på produksjon og logistikk.

Bakgrunnen for etablering av faggruppen er den sterke svekkelsen og nedbyggingen av norsk industri, spesielt vareproduserende industri, i den senere tid. Falske signaler som «manglende arbeidskraft» og «industrien går så det suser» forteller ikke at fundamentet forvitrer. Det er flere årsaker til denne utviklingen. Faggruppens initiativtakere mener en medvirkende årsak er at produksjonsteknikk ikke har vært ansett som «skikkelig» teknikk.

Har du synspunkter på hva faggruppen bør gjøre, eller ønsker du å delta? Ta kontakt med LOGMAs sekretariat eller NIF (seg@oslo.online.no)

www.logistikk-ledelse.no© 2002

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.062