23948sdkhjf

Systemtenking: Demings Sjette og Trettende Punkt

Systemtenking:Demings Sjette og Trettende PunktAdm. dir. Einar Johannessen og kvalitetsrådgiver Alf Svendsen har arbeidet med tilpasning av W. Edwards Deming´s 14 ledelsespunkter for Johannessens prod...

Systemtenking:

Demings Sjette og Trettende Punkt

Adm. dir. Einar Johannessen og kvalitetsrådgiver Alf Svendsen har arbeidet med tilpasning av W. Edwards Deming´s 14 ledelsespunkter for Johannessens produksjonsbedrift i noen måneder nå (ref. 1, 2, 3). I dag er det utdannelse og trening som står på agendaen.

Stein Smaaland

(Bildetekst): W. Edvards Deming´s 6. og 13. punkt blir diskutert

Einar: Presis som vanlig, ser jeg. Bra. Kaffe?... Og - før du spør - Vi har igangsatt og justert noen forbedringsprosjekter, ref. Demings punkt 5 (ref. 3), men jeg har ingen resultater å vise deg ennå. Så la oss bare gå rett på punkt 6 og 13, skal vi?

Alf: Flott. Effektiv, og rett på sak. Akkurat som i studietiden! Hvis vi starter med punkt 6... Hva synes du om den eksisterende teksten?

Punkt 6: trening på jobben

Einar: "Innfør moderne metoder for trening på jobben" ?... Her savner jeg en forklaring på begrepet "metoder". Metoder til bruk for hva? Du må komme med en forklaring. "Metoder" er for uklart. Hvilken mening er det med disse metodene.

Alf: Åh, ja. Det var akkurat det jeg hadde tenkt å spørre deg om. Ordet "metode"... Metode er å sette litt system på tingene. Systematikk.

Einar: Hmm? "Metoder" er for uklart. Hvilke metoder er det snakk om her? Og metoder for bruk for hva? Hvilke ting?

Alf: Metoder innebærer en systematikk, en oppskrift, for eksempel en systematikk i å trene alle i å gjøre det de skal gjøre i henhold til sitt ansvar. Så de ikke bare overlates til sitt eget forgodtbefinnende. Så de ikke kun må trene ad hoc, utfra egen magefølelse, utfra øyeblikkets behov. Det er jo vanskelig å be noen om å gjøre en god jobb, dersom de ikke vet hva en "god jobb" er for noe, dersom de ikke vet hva de må kunne, og hvor godt trente de må være

Einar: Det du sier nå, må du føye til. Nå sa du det. Men du må konsentrere det mer. Da er jeg fornøyd. Da skjønner jeg "metode for"... Neste punkt! Jeg synes punkt 6 og 13 flyter over i hverandre, jeg... Utvikling her... Trening der...

Punkt 13: utdannelse og selvutvikling

Alf: Ja. I tidlige versjoner av Demings 14 punkter refererte både punkt 6 og 13 til utdannelse og trening. I de siste utgavene dreier punkt 6 seg kun om trening - og re-trening - i de oppgavene man arbeider med - pluss selvfølgelig også forbedringer i form av justeringer, siden dette er en integrert del av alle jobber. Mens punkt 13 dreier seg om utdannelse, om ny-utdannelse, samt enda et konsept - selvutvikling...

Alf: Det er altså en forskjell mellom utdannelse/selvutvikling og trening. Trening innebærer å trene opp ferdighetene i den nåværende jobben, samt ens oppfattelsen av jobben, både som selvstendig jobb og sett i relasjon til andre jobber. Mens utdannelse/selvutvikling er å lære helt nye ting. Ting vi ikke kunne fra før.

Einar: Greit. Utdannelse er greit. Vi må videreutdanne oss. Det vet jo alle! Men selvutvikling, det høres vagt ut. Hva slags utvikling? Og hva menes med selv-utvikling? I motsetning til å utvikle andre?

Alf: Med selvutvikling menes vel at hver enkelt forbedrer seg selv, og her i punkt 13, først og fremst ved å søke etter andre og nye muligheter hos en selv. Kanskje også å søke etter andre områder der en kan bidra enda mer eller enda bedre. Og kanskje også vesentlige endringer i eksisterende jobb. Ikke kun småjusteringer, det faller jo inn under punkt 6, trening.... Men kanskje "selvforbedring" er et bedre ord enn selvutvikling?

Einar: Nei, da. Selvutvikling er greit, det.

Alf: Ja, ikke sant? Kan du se for deg det potensialet som dukker opp dersom alle medarbeidere i organisasjonen din, oppfordringsløst, uten premieringer, med personlig pågangsmot, daglig, øker sin egen kunnskap, gjennom selvutvikling, gjennom utdannelse?

Einar. Ja!! Hvilken dynamikk! Hvilken smeltedigel av nye muligheter!

Alf: Men la oss ta litt mer om utdannelse. Om ny-utdannelse. Du nevnte at utdannelse var greit? Ja. Fint. Men jeg har et spørsmål her... Er du enig i at vi alle har vår personlige virkelighetsoppfattelse? Altså en måte å se verden på? Basert på våre erfaringer? Vår utdannelse? Og at denne oppfattelsen bestemmer hva vi opplever? Hva som "er" riktig og hva som "er" galt? Og at vi, når vi lærer noe nytt, når vi får en "aha"-opplevelse, hopper fra ett nivå av forståelse til et nytt nivå?... Og at vi ikke vet hvor vi hopper på forhånd, fordi vi ikke skjønner det neste nivået før vi er der?...

Einar: Nei, nå gjør du det veldig vanskelig. Hva?... Skal jeg lese dette (ref. 4, 5 og 6), sier du? Javel. Men tilbake til saken. Var det ikke utdannelse vi skulle snakke om, da? Og, som sagt, utdannelse er greit. Vi må alle videreutdanne oss. Selv om kanskje selvutvikling er enda viktigere. Det kan vi jo gjøre hele tiden. Men, en ting til - "livskraftig program", sier du. Hva mener du med det? Livskraftig?

Alf: At programmet skal være varig. At det skal overleve og prioriteres foran daglige hendelser, daglige hastesaker. At programmet skal opprettholdes og utvikles parallelt med endringer i strategien. At utdanning og selvutvikling skal være en integrert del av organisasjonskulturen. At programmet ikke kommer og går, f.eks. avhengig av siste måneds eller halvårs resultater.

Einar: Ja... Utvikling, forbedring er viktig for å overleve. Selvfølgelig... Men, kan vi avslutte der?... Et spørsmål først, forresten... Jeg skulle gjerne ha et utkast av de 14 punktene ferdig før påske. Da har vi en bedriftssamling. På Beitostølen. Kunne vi ta opp noen flere punkter neste gang? Jeg synes forresten også at de overlapper en del. F.eks. punkt 10 og 11. Og punkt 7 med de vi nå har vært gjennom?

Alf: Yesss. Da ringer jeg om neste møte, som vanlig?...

Einar Johannessen var allerede mentalt ute av rommet.

Referanser

Bibliografi

--------------

Kunnskapens dynamikk

Ting endrer seg. Raskt. Noen sier "stadig raskere". Andre "for raskt". For eksempel teknologisk. En videre utdannelse er derfor en avgjørende investering for fremtiden. Vi må være oppmerksomme på nødvendige endringer, og de potensielle fordeler - og farene - som disse endringene kan innebære. For oss. Og for våre organisasjoner. Vi må forbedre oss for å henge med. Vi må forbedre oss for å opprettholde posisjonen vår. Vi må forbedre oss for å avansere. Enhver forbedring forutsetter en endring. Enhver endring krever ny kunnskap. Dvs. ny utdannelse. Formell eller uformell. Ekstern eller intern. Vi er vanligvis ikke positive til å måtte endre oss selv. Vi blir vanligvis mer endringsvillige når vi minimaliserer det utrygge. Når vi øker vår forståelse ved å øke vår kunnskap (ref. 4, 5).

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.062