23948sdkhjf

Yrkeslitteratur: Ny utgave av Truckførerboken

Yrkeslitteratur:Ny utgave av TruckførerbokenSikkerhetsopplæring var tema da den nye Truckførerboken nylig ble presentert på Våler videregående skole i Solør.Rett før lanseringen hadde Arbeidstilsynet ...

Yrkeslitteratur:

Ny utgave av Truckførerboken

Sikkerhetsopplæring var tema da den nye Truckførerboken nylig ble presentert på Våler videregående skole i Solør.

Rett før lanseringen hadde Arbeidstilsynet gjennomført en uanmeldt kontroll i 322 bedrifter landet over. Denne var et ledd i en landsomfattende aksjon mot truckulykker, og er en del av Nordens bidrag i forbindelse med Europeisk arbeidsmiljøuke 2001 for å forebygge arbeidsulykker i Europa. Grunnen til at truckområdet er valgt ut er at av de vel 30.000 ulykkene i arbeidslivet hvert år, er truck involvert i flest ulykker. Daglig er ca. 40.000 trucker i bruk i norske bedrifter, hvorav 571 trucker ble kontrollert under aksjonen.

Arbeidstilsynet varsler pålegg i 44% av bedriftene som ble kontrollert. Dette viser at det er mye å gjøre før vi kan være fornøyde med situasjonen.

VK1 transportfag.

Opplæring til truckfører er en del av læreplanen i faget terminallære på VK1 transportfag.

- Truckførerboken gir en teoretisk plattform som både skal motivere, gi faktakunnskap og lede framtidige truckførere inn i positive atferdsmønstre. Det legges vekt på sikkerhetsaspektet, både for egen del og for omgivelsene. Den ivaretar dermed de nye kravene til sertifisert sikkerhetsopplæring som nå er en del av forskriften Bruk av arbeidsutstyr. Truckenes tekniske forhold, daglig og periodisk kontroll, deres vedlikehold, stabilitetsegenskaper og sterke og svake sider ved håndtering av gods blir belyst. Det er lagt opp til kjøreøvelser der elevene kan prøve seg på kjøremomenter de aller fleste møter i arbeidet, og gjennomføring av en del tiltak som styrker truckførernes status og opplevelse av egenverdi, opplyser Bjørn Brænd hos i Yrkeslitteratur as som siden 1979 har utgitt fagbøker og lærebøker på en rekke fagområder.

Forlaget har forberedt både seg selv og brukerne på å ta i bruk Internett i tilknytning til boken, både i forbindelse med opplæring, og også senere i tilknytning til arbeidet. En ideskisse for dette, blant annet med en enkel kjøresimulator for å øve betjeningspanelet ble presentert under lanseringen, og kommer på et eget nettsted for truckførere,.www.truckforerboken.no

På området bruk av arbeidsutstyr stiller myndighetene nye krav. Sikkerhetsopplæringen skal følge ny læreplan, og det blir krav om at opplæringen skal skje hos en sertifisert opplæringsvirksomhet. Bestått teoretisk og praktisk prøve gir et kompetansebevis som er påbudt før noen kan kjøre f.eks. en truck.

Våler videregående skole er som en av de første skolene, i gang med sertifiseringsprosessen. Rektor Torbjørn Buen pekte på at det ikke lenger er tilstrekkelig med et tradisjonelt vitnemål på dette området.

Faglig nettverk i Solør

Det er et faglig nettverk i Solør som har samarbeidet med forlaget Yrkeslitteratur as om en ny generasjon læremiddel for denne opplæringen. Våler videregående skole var en pioner med å innføre transportfag i skoleverket, og knoppskytingene Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring og Norsk trafikksenter bidrar til et sterkt transportfaglig miljø ved skolen.

- IT-bedriften Remedia har laget alle illustrasjonene i en tredimensjonal elektronisk modell som kan brukes på ulike måter, mens nettleverandøren Infonett er webhotell og tilbyr sitt publiseringsverktøy Publish også til andre. Det lokale Flisa trykkeri har levert en fremragende papirbasert utgave av boken, avslutter Bjørn Brænd.

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.062