23948sdkhjf

Fair Transport sett fra utsiden

Ordningen har i dag 173 stort sett solide medlemsbedrifter med samlet omsetning på drøyt 10 milliarder kroner. I det perspektivet virker Lotos-bråket ganske ufortjent. Spørsmålet er nok heller om Fair Transport er stort nok - og hva stort nok er?

FAIR TRANSPORT UNDER LUPEN:

Tungt har kort-intervjuet en serie Fair Transport-bedrifter de siste ukene. De to tydeligste fellesnevnerne er A; ønsket om å fremstå som skikkelige over for kundene. Og B; at Fair Transport fortsatt ikke er godt nok kjent.

Så hvor stor er Fair Transport egentlig? Og hvor stor bør ordningen bli for å ha slagkraft? Eller såkalt kjøttvekt nok?

Fair Transport har i øyeblikket 173 søkbare medlemsbedrifter. Forskjellene mellom dem er imidlertid temmelig store. Det betyr alt fra "1 mann og 1 bil" til Isachsen Anlegg AS, som er klart største med sine 1,7 milliarder kroner i omsetning i 2019.

Nå er neppe all omsetningen til Isachsen tilknyttet transport, men det er verd å merke at Fair Transport har et godt knippe store og små medlemsbedrifter i sektorene «Grunnarbeid», «Anlegg», «Avfall» etc». Når massetransport den klart største transportsektoren målt i tonn, er det selvsagt naturlig at også dette kommer med.

Men heller ikke den største godstransportbedriften i Fair Transport er liten: SR Group AS i Rogaland omsetter for ca 480 millioner kroner (2018-tall).

LISTEN MED DE 100 STØRSTE - KLIKK HER

Totalt har Fair Transport 136 godstransportbedrifter med over 10 millioner i omsetning. Og dagens lille funfact: Gjennomsnittlig resultatmarginen for disse er 1,6 prosent. Det er altså ikke noe spesielt mer lønnsomt å være Fair Transport-bedrift ennå.

Så hva kan vi summere dette til? I vårt regneark representerer Fair Transport-bedriftene samlet en omsetning på ca. 10,5 milliarder (herav da 1,7 milliarder fra Isachsen alene).

Det er faktisk ikke så verst, isolert sett. På den annen side, hva kunne eller burde summen og andelen vært?

Norske bedrifter med næringskode godstransport på vei med over 10 millioner i omsetning står samlet for ca 45 milliarder kroner. I tillegg til kommer ca 5 milliarder fra de mindre bedriftene med samme næringskode.

Og ser vi på dagens fordelingsnøkkel i Fair Transport, kan vi konservativt estimere at forskjellige typer entreprenører og anleggsbedrifter og annet som omfatter transport utgjør ca 20 milliarder kroner som kan «tilhøre» en Fair Transport-sertifisering.

Da er vi oppe på et potensial rundt 70 milliarder kroner.

Vårt anslag er at Fair Transport har nådd et sted mellom 12 og 15 prosent av sitt maksimale potensial målt i medlemsbedriftenes omsetning.

LISTEN MED DE 100 STØRSTE - KLIKK HER

KONKLUSJON: Antagelig bør både antall medlemmer og representativ omsetning jekkes opp noen hakk til. Men hvilket volum av medlemsbedrifter og total kjøttvekt som må til for at Fair Transport for alvor skal ta av og fly på egen hånd er det neppe noen som vet ennå.

KLIKK for alle artikler i Fair Transport under lupen.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078