23948sdkhjf

askøypakken:: Vraker tunnel-alternativ

Tunnel blir stoppet av dårlig fjell og reguleringsendring - ville tatt to år til

Statens vegvesen har besluttet å velge vekk tunnel-alternativet på ny fv. 213 Skiftesvik-Marikoven, et nytt delprosjekt i Askøypakken.

Skiftesvik–Marikoven går dermed i åpent lende

Det har vært nærmere vurdering av de to alternativene. Grunnundersøkelser med seismikk-sprengning viser at tunnel-alternativet blir vanskelig å gjennomføre. Eventuell bygging av tunnel vil også kreve reguleringsendring. Dette vil i så fall forsinke prosjektet med fra ett til to år.

Dårlig fjell

Fjelloverdekningen for tunnelen er for dårlig. Fjellkvaliteten er også slik at det er lite gunstig med tunnel. Overslag antyder at prisen for tunnelen blir vesentlig dyrere enn en utvidelse av dagens fylkesveg i dagen i det bratte fjellpartiet mellom Marikovneset og Marikoven.

Statens vegvesen vil gå videre med prosjektering og kjøp av grunn til den nye vegen. Dette vil pågå gjennom hele 2018 og deler av 2019.

Abonner på AnleggsMagasinet:

Nattestengt i perioder

Ved å sprenge en utvidet vegløsning langs dagens veglinje, vil fylkesvegen i perioder være stengt. Statens vegvesen vil ta sikte på å gjennomføre prosjektet slik at det blir minst mulige hindringer for trafikken til og fra Marikoven gjennom byggeperioden.

Men i den perioden entreprenøren tar ned den høye skjæringen på Kvitaneset – må trafikantene påregne at vegen vil være stengt i lengre perioder på nattestid.

Statens vegvesen ønsker å ha en åpen dialog med innbyggerne i Marikoven om framkommeligheten gjennom den tyngste anleggsperioden.

Bygging av ny fylkesveg Skiftesvik–Marikoven vil kunne starte tidligst i slutten av 2019. Byggetiden ventes å bli på mellom halvannet og to års tid.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.234