23948sdkhjf

Alle veger til Tromsø

Vegvesenet skal utrede hvordan innfartsårene til Tromsø kan gi bedre utvikling for regionen i framtiden. Samferdselsdepartementet har gitt oppdraget.

Hele området fra Senja og Sørreisa til Lyngen og Kåfjord omfattes av utredningen, som skal være ferdig i 2019. Viktige tema er å kartlegge samfunnets behov, slik som arbeidspendling, godstransport, reiseliv og øvrige næringsbehov, og å vurdere mulige løsninger. På bakgrunn av dette vil Vegvesenet komme med sine anbefalinger om hva slags tiltak som bør gjennomføres. Også hurtigbåtrutene inn til Tromsø er en del av utredningen.

Tenk Tromsø

Statens vegvesen har invitert representanter for de 16 kommunene, fylkeskommunen og regionråd som berøres av utredningen til det første møtet for å få innspill til arbeidet.

Byområdet i Tromsø er ikke en del av utredningen. Planene for disse er en del av Tenk Tromsø-prosjektet. Utredningen berører heller ikke vedtatte planer for E8 gjennom Ramfjorden.

− I den nye utredningen trekker vi en større sirkel rundt Tromsø. Det er mange utfordringer og ønsker både for riksveiene og fylkesveiene. Den nye utredningen skal finne ut hvilke muligheter vi har, og hvor behovene er størst, sier strategisjef Unni M. Gifstad i Statens vegvesen, Region nord.

Ingen penger ennå

Det er Samferdselsdepartementet som har bedt Statens vegvesen om å lage konseptvalgutredningen (KVU) for Tromsø-regionen. En konseptvalgutredning er en overordnet utredning, som skal peke på prinsipielle løsninger i et tidsperspektiv på 30-40 år. Utenom E8 i Ramfjorden og tiltak i Tromsø sentrum, ligger det ikke penger inne til større investeringer i området verken i Nasjonal transportplan eller Region transportplan i perioden fram til 2029.

Vegvesenet skal samarbeide med alle berørte kommuner, fylkeskommunen, næringsliv og andre sentrale transportbrukere for å få et best mulig kunnskapsgrunnlag. I tillegg skal det gjøres vegfaglige vurdering og beregnes samfunnsøkonomiske konsekvenser av ulike løsninger.

Fire hovedruter

Statens vegvesen har definert fire hovedruter inn til Tromsø: fra Nordkjosbotn, fra Buktamoen via Senja, fra Olsborg via Malangseidet og fra Olderdalen via Ullsfjord. I tillegg er E6-strekningen mellom Buktamoen og Olderfjord en del av utredningen. Også hurtigbåtrutene fra Skjervøy og Finnsnes skal vurderes.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078