23948sdkhjf

Knallgodt 1.kvartal for AF Gruppen

27 prosent vekst og rekordhøy ordrereserve i første kvartal 2020.

Omsetningen til AF Gruppen (AFG) for 1. kvartal 2020 økte med 27 prosent til MNOK 6 607 sammenliknet med samme kvartal i fjor. Resultat før skatt ble MNOK 206 som ga en resultatmargin på 3,1 % (4,3 %), forteller AF Gruppen i en pressemelding.

- Bygg og anlegg har enormt stor betydning for verdiskapingen i Norge, og de siste månedene har bidratt til å synliggjøre landets største, landbaserte næring når vi som bransje i stor grad har opprettholdt produksjonen i en svært krevende tid, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.

Begrenset covid-19-effekt

AF Gruppen har en historisk høy ordrereserve på MNOK 32 492 (23 679) ved utgangen av kvartalet. Utbruddet av covid-19 har hatt begrenset effekt på resultatet i kvartalet, men har ført til utfordringer i enkelte markedssegmenter. Det er knyttet usikkerhet til videre konsekvens av covid-19-utbruddet, herunder en svekket norsk krone, tilgang til utenlandsk arbeidskraft, investeringsnivå i privat sektor og oppstart av nye prosjekter.

AF Gruppen har en meget solid finansiell posisjon, forteller de. Kontantstrøm fra driften ble MNOK 499 (257) i 1. kvartal 2020. AF Gruppen hadde per 31. mars 2020 netto rentebærende fordringer på MNOK 52 (-189) og MNOK 3 711 i tilgjengelig likviditet. Resultat per aksje for kvartalet ble NOK 1,23 (1,41).

Utvalgte høydepunkter fra kvartalet:

• Anleggsmarkedet i Norge kjennetegnes fortsatt av et stabilt høyt investeringsnivå, spesielt fra offentlig sektor.AF Anlegg har flere prosjekter i avslutningsfasen som samlet sett bidrar til at resultatet i enheten er godt i kvartalet. AF Anlegg har blitt tildelt flere store kontrakter med oppstart i løpet av året, og økte ordrereserven med 30 % sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2019.

• Innen Bygg var det stabil omsetning, og forretningsområdet nådde en resultatmargin på 4,6 % i kvartalet. Selv med høy aktivitet og god ordreserve er det økt usikkerhet rundt igangsettelse av planlagte prosjekter. Spesielt gjelder dette innen boligmarkedet der det har vært en oppbremsing av nyboligsalget, noe som har medført en mer usikker ordresituasjon på mellomlag sikt.

• Betonmast ble en del av AF Gruppen 31. oktober 2019. Betonmast hadde en omsetning på MNOK 1,823 og leverte et resultat før skatt på MNOK 46 i kvartalet. Det er variasjon i resultatene til de ulike enhetene, og det jobbes aktivt med hvordan Betonmast og AF Gruppen best kan utnytte hverandres kompetanse, bedre sikkerhetsarbeidet og øke verdiskapingen.

• Eiendom solgte 80 (162) boliger i kvartalet, hvorav AFs andel er 28 (55). Boligsalget bremset opp i mars som følge av spredningen av covid-19 og iverksatte tiltak fra myndighetene. Salgsgraden i igangsatte prosjekter er 86 %. • Energi og Miljø leverer gode prosjekter innen miljøsanering, riving og gjenvinning, og har god lønnsomhet på miljøparkene. Grunnet tapsavsetning på en pågående tvistesak leverer enheten samlet sett resultater under forventning i kvartalet.

• Virksomhetsområdet Sverige oppnådde en omsetningsvekst på 23 % i kvartalet sammenliknet med samme kvartal i fjor, noe som primært skyldes omsetningsvekst i HMB og Kanonaden. Det er variasjon i aktivitetsnivået for den øvrige svenske virksomheten.

• Virksomhetsområdet Offshore har hatt svært utfordrende markedsforhold som følge av oljeprisfallet og utbruddet av covid-19 og leverer et svakt resultat i kvartalet.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.14