23948sdkhjf

Her går farten ned mot 15 km/t i morgen- og ettermiddagsrushet

Norconsult skal løse utfordringene på E18 Ramstadsletta – Slependen vest for Oslo.

Norconsult er innstilt til kontrakten på rådgivertjenester for utarbeidelse av reguleringsplan på strekningen E18 Ramstadsletta – Slependen. Prosjektet er en del av E18 Vestkorridoren, som omfatter E18-korridoren mellom Lysaker i Bærum kommune og Drengsrud i Asker kommune.

Oppdraget omfatter utarbeidelse av reguleringsplan fra Ramstadsletta til Slependen, en strekning på rundt 4,5 kilometer, hvor 3,6 kilometer vil gå i tunnel under Sandvika.

Under Sandvika skal E18 og E16 knyttes sammen i et planskilt kryss.

I tillegg til ny E18 inngår utforming av lokalveg, GS-løsning og prioritering av kollektivtrafikk på strekningen.

Utfordringer med dagens E18 Ramstadsletta-Slependen:

• Store forsinkelser både morgen- og ettermiddagsrushet. Dette påfører også bussene forsinkelser både morgen og ettermiddag.

• Farten går ned i morgen- og ettermiddagsrushet (15-35 km/t i morgenrush og 20-40 km/t i ettermiddagsrush).

• Blandet funksjon; både hovedveg og lokalveg

• Kort avstand mellom kryss

• Høy ulykkestetthet og mange lette skader med påkjøring bakfra

• Vegen er en barriere både for ferdsel på tvers for myke trafikanter, samt hinder for en åpning av Sandvika mot sjøen

• Store utfordringer med støy og luftforurensning

• Mange systemskifter for syklister

Hensikten med å igangsette prosjektet er:

• Gi forutsigbar fremkommelighet for nærings- og kollektivtransport

• Bedre forholdene for kollektivtrafikk, syklende og gående

• Redusere miljøbelastningene

• Redusere vegenes barrierevirkning på områdene vegen går igjennom

• Redusere antall ulykker på strekningen.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.172