23948sdkhjf

Venter en strøm av konkurser i 2021

En betydelig økning i utsatte prosjekter øker risikoen for nedgang i aktivitet og lønnsomhet.

Bygg- og anleggsbransjen hadde god aktivitet i pågående prosjekter og tilfredsstillende ordrereserve frem til høsten 2020. For bransjen, som tradisjonelt har stått for nesten en tredjedel av alle konkurser i Norge, ble antall konkurser halvert fra normalen.

I dag er vi i en situasjon der vi må forvente å få en sterk økning i antall konkurser i bygg- og anleggsbransjen det neste året, skriver revisjonsselskapet BDO i en blogg om bygg- og anleggsbransjen.

Full brems

I årets bygg- og anleggsanalyse har BDO systematisk hentet inn, bearbeidet og analysert data fra 3970 virksomheter i den norske bygg- og anleggsbransjen. Analysen viser at bransjen preges av full brems i veksten, fortsatt lave marginer og økt usikkerhet.

Slankere ordrebøker

En betydelig økning i utsatte prosjekter øker risikoen for nedgang i aktivitet og lønnsomhet. Historisk lav styringsrente og lemping av boliglånsforskriften bidrar til å holde boligprisene oppe, men antall igangsettelser har likevel falt kraftig (se avsnitt om SSB). Samtidig hadde den streke veksten fra tidligere år bremset opp allerede før koronapandemien. Som følge av dette, og at store offentlige prosjekter blir satt på hold eller terminert, er det mange aktører som allerede høsten 2020 begynner å få en slank ordrebok.

Mest avgjørende for markedet fremover er hvor raskt økonomien vil gå tilbake til normalen, og at det bevilges nok over statsbudsjettet til å holde hjulene i gang og skape forutsigbarhet for bransjen.

Kan komme kraftig nedtur

Den politiske usikkerheten knyttet til de store infrastrukturprosjektene har økt vesentlig det siste året. Dette gjelder både Inter City, E39 og E18-utbygging, samt den underliggende politiske uenigheten om det er de raskt voksende byregionene eller distrikts-Norge som skal prioriteres. Med et valg i 2021 er det en betydelig risiko fra at gryteklare prosjekter blir utsatt med det resultat at bransjen få ren kraftig nedtur i sluttfasen av pandemien.

SSB: Nedgang i boligbygging

I tillegg har Statistisk sentralbyrå nettopp kommet med tallene for registrerte igangsettingstillatelser som viser en nedgang på nesten 15 prosent i tredje kvartal 2020 sammenlignet med 2019.

Brems i omsetningsveksten

Veksten falt fra 10,7 % i 2018 til 6 % i 2019. Dette var forventet siden bransjen over mange år har opplevd svært sterk vekst og flere aktører har prioritert å øke lønnsomheten framfor ytterligere vekst. Til tross for dette sliter de større aktørene med å løfte marginene sine.

Bransjen viser til en marginal forbedring av driftsmargin fra 4,1 % i 2018 til 4,4 % i 2020.

Konkurranse øker presset

Kundene blir større, prosjektene blir større og det blir stadig flere store entreprenører som konkurrerer om de samme prosjektene. Denne spissede konkurransesituasjonen legger ytterligere press på marginene.

Det som er mest avgjørende for markedet fremover er hvor fort økonomien vil komme tilbake til normalen, og at det bevilges nok over statsbudsjettet til å holde hjulene i gang, samt at kommuneøkonomien styrkes tilstrekkelig til at Covid-19 kostnadene ikke går på bekostning av investeringer og vedlikehold. Dette vil skape forutsigbarhet for bransjen.

Stor aktivitet i transaksjonsmarkedet

Konsolidering og industribygging i Norge fortsetter ved at flere regionale aktører ekspanderer til landsdekkende virksomhet. Til tross for oppkjøp og sammenslåinger hos de største aktørene har den underliggende veksten i bransjen vært høyere enn konsolideringstakten de siste fem årene.

100 generasjonsskifter i året

Digitalisering av bransjen og generasjonsskifter vil kunne bli vesentlige katalysatorer for økt aktivitet innen transaksjonsmarkedet. BDO forventer hundre generasjonsskifter hvert år det neste tiåret.

Økte krav

Sentraliseringen i Norge skyter fart ved at byene vokser og det blir stilt nye og økte krav til grønne løsninger. Bygg- og anleggsbransjen spiller her en viktig rolle i å ta oss inn i en grønnere og mer bærekraftig fremtid.

Sirkulære løsninger

Noen aktører i bransjen går foran, men mange venter til de nærmest ikke lenger har et valg. Bankene går nå foran og stiller krav til sine kunder om mer bærekraftige prosjekter. Det er innen sirkulære løsninger for effektiv gjenbruk av eksisterende bygningsmasse at den største veksten vil komme. De selskapene som klarer å posisjonere seg til dette viktige trendskiftet vil være vinnerne det neste tiåret.

Om BDO:

BDO er et autorisert regnskapsførerselskap og internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv. I Norge har de ca 1 700 ansatte og 70 kontorer. Hele rapporten kan du lese her.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.174