23948sdkhjf

Nasjonalbiblioteket: Bevarer fortiden for fremtiden

Swisslog har fått ytterligere et automatiseringsoppdrag fra Nasjonalbiblioteket, denne gangen for levering av et miniloadanlegg i fjellet i Mo i Rana.

 

– Med det nye anlegget sikrer Nasjonalbiblioteket lagringskapasiteten for trykt materiale, samt for film, fotografering og digitalt materiale fra både Nasjonalbibliotekets eget arkiv og tilsvarende materiale fra Riksarkivet. I forbindelse med byggingen vil også den digitale lagringskapasiteten og teknologiløsningene utvides kraftig, sier Vibeke Norum, prosjektleder for Byggherreavdelingen i Statsbygg, som har ansvaret for prosjektet på vegne av Nasjonalbiblioteket.

Omfattende leveranse

Swisslog skal levere et miniloadanlegg med seks kranganger fordelt på to konstruksjonssoner og to temperatursoner. I tillegg er en AGV-forbindelse inkludert i et varemottak i en tilstøtende bygning, samt plukkstasjoner, banesystem og Swisslogs SynQ WMS. Initiativet tar sikte på å gi Nasjonalbiblioteket kapasitet til å motta og lagre store mengder arkivmateriale både for digitalisering og magasinering de neste ti årene. Automatisert håndtering sikrer at innlagring og uthenting av materiale kan gjøres både sikkert og med høy effektivitet.

Det aktuelle oppdraget er det tredje prosjektet Swisslog påtar seg for Nasjonalbiblioteket.

– Vi valgte Swisslog fordi de ga oss det mest konkurransedyktige tilbudet i forhold til våre anskaffelseskriterier. Vi har også tidligere gode erfaringer med å samarbeide med Swisslog om andre automatiseringsprosjekter, sier Vibeke Norum.

Nasjonalbiblioteket

Virksomheten til Nasjonalbiblioteket er forankret i «Lov om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument» (pliktavleveringsloven) og omfatter innsamling, bevaring og tilgjengeliggjøring av publisert innhold innenfor alle typer medium.

Nasjonalbiblioteket har fem store magasin: tre tradisjonelle magasin som til sammen rommer omkring 100.000 hyllemeter, og to automatlager med plass til 2,5 millioner bøker.

Sikringsmagasin i fjell

Sikringsmagasinet i Mo i Rana er bygget inn i fjell. Fjellet holder en konstant temperatur på 8 grader C. Magasinet trenger derfor ingen oppvarming eller avkjøling. Det relative fuktinnholdet i luften holdes på 35 %. All luft, dvs. 16 000 kbm, blir skiftet ut hver time. Den nye luften som går inn i magasinet, inneholder 90 % resirkulert og 10 % frisk luft. I magasinet tar biblioteket vare på ett eksemplar av alt pliktavlevert materiale som er gitt ut etter 1990, i tillegg til historiske samlinger.

Digitalt sikringsmagasin

Nasjonalbiblioteket har i dag en omfattende digital samling. Samlingen er skapt både gjennom digitalisering og ved at nytt materiale blir avlevert i digitale format. På samme måte som for den fysiske samlingen skal det digitale materialet tas vare på i et tusenårsperspektiv. Dette krev særskilte tiltak i den digitale verden. Det digitale sikringsmagasinet er både en digital infrastruktur og en avansert metodikk som sammen skal sikre det digitale materialet et langt liv. Mellom annet blir alle bevaringsfiler lagret i tre kopier som er fordelt på to ulike teknologiplattformer og plasserte på ulike fysiske steder. Disse filene vil overleve gjennom mange generasjoner av lagringsteknologi og -format.

Nitratfilmmagasinet

I Mo i Rana finnes det også et eget sikringsmagasin for nitratfilmmateriale. Bygningen inneholder nitratfilm og fotonegativ på nitratbase. Materialet er svært brannfarlig, så konstruksjon og bygningsmateriale er valgt av omsyn til brannvernet. Magasinet er delt inn i 36 celler som kan ta inntil 1.500 kg film hver. Klimaet i nitratfilmmagasinet svarer til 8 grader C og 50 % relativ fukt.

Automatlager

De to automatlagrene i Mo i Rana er helautomatiserte anlegg for uttak og lagring av publikasjoner. Lagrene rommer samlingen til Depotbiblioteket, det vil si bøker, tidsskrift, mikrofilmer, lydbøker og musikk til fjernlån. Anlegget har plass til om lag 72.000 stålkasser, og har en total lagringskapasitet på 2,5 millioner publikasjoner.

Underjordisk magasin i Oslo

Magasinet ved Nasjonalbiblioteket i Oslo har materiale fordelt på 30.000 hyllemeter og mer enn 300 skap av ulike typer. Magasinet er i hovedsak et bruksmagasin, hvilket vil si at materialet i magasinet kan brukes på lesesalene til Nasjonalbiblioteket.

Kilde: Nasjonalbiblioteket

Opphav og kilder: Swisslog

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078