23948sdkhjf

Franskmenn tar E18 Rugtvedt–Langangen

Nye Veier har signert kontrakt med det franske entreprenørselskapet EIFFAGE Génie Civil, De skal bygge ny firefelts vei på strekningen E18 Rugtvedt–Langangen.

E18 Rugtvedt-Langangen: Ny Grenlandsbru er blant leveransene i prosjektet.

– Vi har fått en kompetent og solid entreprenør med bred internasjonal erfaring fra relevante prosjekter. I konkretiseringsfasen fikk Nye Veier bekreftet at EIFFAGE og deres rådgivere har satt seg svært godt inn i, og forstår utfordringene i prosjektet, med både lange bruer, andre konstruksjoner og tunneler. Vi ser nå fram til å begynne samarbeidet om utbyggingen av E18 gjennom Porsgrunn, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Utbyggingen av E18 Rugtvedt–Langangen skal CEEQUAL-sertifiseres for «Whole Project Award». Nye Veier stiller nå krav til CEEQUAL-sertifisering i alle sine nye veiprosjekter. 

Fem milliarder

– Som byggherre vil Nye Veier gå foran og i størst mulig grad ivareta klima og miljø både i planlegging og utbygging av vei. Ceequal-sertifiseringen forutsetter en bærekraftig tilnærming og at man identifiserer risikoer og muligheter. EIFFAGE har vist oss hvordan de gjennom anleggsgjennomføringen skal bidra til å redusere utslipp til vann og grunn og ivareta biologisk mangfold. De har også planer for hvordan man kan begrense anleggstransport og på den måten skåne miljø og samtidig ivareta HMS, sier Aanesland.

Strekningen E18 Rugtvedt–Langangen er om lag 17 km lang, og utbyggingen har en kontraktsverdi på ca 4,9 milliarder kroner eks. mva. Det er et komplekst prosjekt med blant annet store brukonstruksjoner og tunneler. Prosjektet inkluderer bygging av den nye Grenlandsbrua. Utbyggingen vil løse de til tider store utfordringene med trafikkavviklingen gjennom Porsgrunn.

Tre delparseller

Utbyggingen av E18 Rugtvedt–Langangen består av tre delparseller. Delparsellene E18 Lanner–Langangen og E18 Rugtvedt–Kjørholt er byggeklare. Her skal entreprenøren detaljprosjektere før byggestart.

På delparsellen E18 Kjørholt–Preståsen skal EIFFAGE og Nye Veier inn i en samhandlingsfase for å optimalisere prosjektet og utarbeide detaljreguleringer for nye kryssløsninger og kryssing av Skjelsvikdalen. 18. november varslet Nye Veier oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for E18 Kjørholt–Preståsen som inngår i utbyggingen av E18 Rugtvedt–Langangen.

Kilde: Pressemelding fra Nye Veier

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.112