23948sdkhjf

E6 gjennom Trøndelag: Bilder fra anlegget

Bilder fra byggherres befaring på fire av seks prosjekter som skal bli 106 km ny E6 gjennom Trøndelag.

Sola har ennå ikke stått opp den Nye Veier-dekorerte Amaroken svinger inn på brakkeriggen til Johs. J. Syltern i sentrum av Berkåk. 

I denne saken videreformidler vi noen vinterbilder fra Nye Veiers kjempeprosjekt(er) med ny E6 gjennom Trøndelag.

Ulsberg-Vindåsliene: 25 km

Entreprenøren har fått oppdraget med å bygge 25 km ny E6 på strekningen Ulsberg-Vindåsliene for Nye Veier. 

HMS og smittevern blir godt ivaretatt av blant andre Halvor Bueng, prosjektkoordinator hos Johs. J Syltern som skal vise byggherrene rundt på anleggene.

Under: Ved den gamle skytterbanen til Rennebu skytterlag er det hektisk aktivitet. En valsemaskin har punktert og må ha nytt hjul. Store maskiner krever tunge løft og flere stødige hender.

Ved den gamle skytterbanen til Rennebu skytterlag er det hektisk aktivitet. En valsemaskin har punktert og må ha nytt hjul. Store maskiner krever tunge løft og flere stødige hender.

Man får et overblikk over den nye veitraseen, som legges utenom Berkåk sentrum og eksisterende E6. Det betyr mye klargjøring og rydding.

Skytterbanen måtte vike for den nye veitraseen. Ny bane bygges parallelt med nye E6. Her er det sprengt ut masse som etter hvert skal brukes til å stabilisere den nye veien.

Under: Massene fra området for den nye skytterbanen, blir brukt til fyllinger og stabilisering av den nye veien.

Kvål - Melhus: 7 km

Fra Berkåk går turen videre nordover til det prosjektet som var den første strekningen Nye Veier begynte å bygge i Trøndelag. Strekningen Kvål-Melhus blir 7 km når den står ferdig i 2022. 

Ved Skjerdingstad forteller Ole Gunnar Sølberg, seniorrådgiver i Nye Veier, at man står på historisk grunn, det første strekket med asfaltert firefeltsvei som Nye Veier har lagt i Trøndelag.

Under: De første meterne med asfalt er lagt på ny E6 ved Skjerdingstad.

Ingrid hos Peab

Og så får vi hilse på Ingrid Olea Alstad som har vært læring hos entreprenøren Peab siden i høst og er en av de fem lærlingene som har læretiden sin på Kvål. Arbeidsoppgavene er varierte, blant annet avretting, setting av kum og legging av nye rør. Ingrid forteller at hun valgte dette yrket fordi det arbeidet utfordrer henne.

Under: Ole Gunnar og Ingrid slår av en prat med gravemaskinføreren ved den nye Hofstadtunnelen.

– Her får jeg brukt både hodet og kroppen. Dessuten er det et sosialt og spennende yrke, sier hun.

Ranheim - Værnes: 23 km

Arbeidet med å bygge ny E6 mellom Ranheim og Værnes har startet med forarbeidet til nye doble tunnelløp og ny veitrase. Store deler av den nye veien vil bli bygd langs eksisterende E6. 23 km ny firefelts E6 vil stå ferdig i 2025.

Under: Pilarene til den nye Øverkvålsbrua er i ferd med å reise seg.

Ved den nyetablerte brakkeriggen i næringsparken på Sveberg forteller Håvard Bidtnes, seniorrådgiver i Nye Veier, at dette er en av de største riggene som er bygget på årtier i disse traktene.

– Her blir det kontorplasser for inntil 100 personer og bomuligheter for 256 personer når hele riggen er ferdig, sier Håvard.

Under: Arbeidet med den nye Skjerdingstadbrua.

Vi går ut til bilen og kjører ned til Stavsjøtunnelen. Her har de jobbet i hele dag med å klargjøre for sprengning av det nye tunnelløpet på sørsiden av tunellen.

Under: Det er klargjort for sprengning av påhugg til nytt tunnelløp ved Stavsjøtunellen.

Under: Ved Helltunnelen arbeides både med å etablere ny støp for ny jernbanebru og klargjøre for nytt tunnelløp.

Kvithammar - Åsen: 20 km

Fra Hell sør for Stjørdal går turen videre til Kvithammar rett nord for byen. Det har nå blitt mørkt. E6 Kvithammar - Åsen blir på rundt 20 km (avhengig av hvilken trase man lander på), og skal stå ferdig i 2025/2026. Her er store deler av prosjektet fortsatt i planleggings- og utredningsfasen, men noe er allerede påstartet.

Blant annet ble det bygget ny undergang i rekrodfart ved Langstein høsten 2020.

Prosjektet har kjøpt forskningsgården på Kvithammar. Drivhusene på forskningsgården måtte rives. 15 tonn glass ble videreforedlet til isolasjon ved Glava i Stjørdal.

Kilde: Nye Veier

Kommenter artikkelen (1)
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.093