23948sdkhjf

Fair Transport: Dette er det nye godkjenningsutvalget

Et helt nytt godkjenningsutvalg skal møtes minimum en gang i måneden for å sikre at innsendte søknader fra kommende FT-bedrifter behandles fortløpende.

FAIR TRANSPORT UNDER LUPEN:

Slik foregår det:
Søknader som medlemsbedriften i NLF sender inn, blir først vurdert av en sertifisør opp mot de krav som stilles på hvert av spørsmålene. Deretter vil godkjenningsutvalget bli forelagt denne sammen med sertifisørenes innstilling.

Godkjenningsutvalgets medlemmer er:

  • Vidar Tokerud (Revisjonsleder i SBCert, Scandinavian Business Certification AB)
  • Svein Løvås (Kvalitets- og HMS-leder i IKM Gruppen)
  • Ottar Sefland (Mangeårig stilling som ansvarlig for NLF-avtalen i IF)
  • Merete Christensen Bernau (Partner i Codex Advokat)
  • Geir A. Mo (Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund)

- Hva er mandatet til det nye godkjenningsutvalget, og hva skal de egentlig gjøre i godkjenningsprosessen av nye FT-bedrifter?

- Det er stor variasjon i type bedrift, størrelse og type transporttjenester som utøves, slik at det alltid må tas skjønnsmessige vurderinger ut fra bedriftens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Sertifisøren kommenterer bedriftens besvarelse på de punkter som ikke er besvart tilfredsstillende, og bedriften og sertifisøren kommuniserer underveis i prosessen, sier Karikoski.

Deretter er det godkjenningsutvalget som vil gjøre sin vurdering av selve besvarelsen. Oppdages det brudd i perioden mellom sertifisering og resertifisering, eller mellom resertifiseringene, kan godkjenningsutvalget også inndra sertifiseringen. Om besvarelsen tilfredsstiller kravene, godkjenner utvalget besvarelsen, og bedriften blir sertifisert.

- Vil medlemmene i godkjenningsutvalget ha muligheten til å stoppe søknaden fra nye FT-bedrifter, eller vil endelig godkjenning fortsatt ligge hos administrasjonen til NLF?

- Endelig godkjenning ligger hos godkjenningsutvalget. Men ja, administrasjonen vil kunne stoppe søknaden, sier Karikoski.

- Vil godkjenningsutvalget være en revisor for de bedriftene som allerede er godkjente FT-bedrifter, og vil det eventuelt skje fortløpende som godkjenningene skal fornyes?

- Resertifiseringene utføres av ekstern samarbeidspartner. Om denne er i tvil om søknad skal innvilges, eller ønsker å avstemme noe, skal søknaden behandles og besluttes av godkjenningsutvalget, sier Karikoski.

- Så langt er det kun Lotos Nordica av de 200 FT-bedriftene hvor godkjennelsen er tatt opp til revurdering, og det ser ut som godkjenninger har gått smertefritt. Hva er bakgrunnen for at det nå blir opprettet et godkjenningsutvalg?

- Fra oppstarten av Fair Transport og frem til i dag har sertifiseringsordningen vært i kontinuerlig endring. Det har vært viktig for prosjektet å kartlegge behov for tilpasninger, fange opp eventuelle svakheter i løsningen og kunne gjøre tilpasninger både teknisk og i innhold. For å kunne utvikle dette videre har det derfor vært nødvendig med inngående kjennskap til systemet bak webportalen. Nå er vi oppe i over 200 sertifiserte bedrifter, og vi forventer flere søknader. Og alle bedriftene må resertifiseres hvert år. I tillegg utvikler vi sertifiseringsordningen ved å innføre flere krav som implementeres på forsommeren, sier Karikoski.

Og for de som lurer. Saken rundt Lotos Nordica er fortsatt til behandling, og det foreligger per i dag ikke en endelig avgjørelse.

Om godkjenningsutvalgets medemmer

- Det var viktig å finne personer solid erfaring innen flere fagfelt. Blant annet transport og transportkjøper, kvalitets- og HMS-arbeid, jus, trafikksikkerhet- og skadeforebyggende arbeid, bedriftsledelse, utvikling og revisjon av ledelsessystemer for kvalitet, miljø og HMS. Aktuelle kandidater ble kartlagt, og etter samtaler stilte de seg positive til å sitte i utvalget. Forbundsstyret i NLF oppnevnte utvalget formelt i styremøte i februar 2021, forklarer Karikoski.

Opphav og kilder: Tungt, NLF

KLIKK for alle artikler i Fair Transport under lupen.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094