23948sdkhjf

NCC med sterk forbedring i HMS-tall

Nedgangen i skader med fravær er svært positiv i NCCs norske virksomheter. Ved utgangen av første kvartal i år hadde selskapene, inkludert datterselskaper, en H-verdi på 1,3 de siste 12 månedene. På samme tid i fjor var H-verdien 3,5.

– Vi er fornøyde med utviklingen, men én skade er én skade for mye. Vårt mål er klart – vi skal ha null fraværsskader, sier Per Jonsson, leder for NCC Infrastructure Norge.

Utviklingen er positiv i samtlige av de utførende enhetene NCC Industry, NCC Building og NCC Infrastructure.

– Over 80 prosent av NCCs avdelinger og datterselskaper har null fraværsskader de siste 12 månedene. Det er et resultat av systematisk og høy innsats i alle ledd i NCC over mange år, sier Roger Nygård, leder for NCC Building Norge.

Gjennomfører sin årlige HMS-uke

Denne uken gjennomfører NCC sin ellevte HMS Uke på rad i Norge. Av smittevernhensyn er det noen begrensninger på hvilke aktiviteter som gjennomføres, men HMS-sjef og koordinater for de norske NCC-selskapene, Morten Larsen, er likevel trygg på at nytten også i år vil være stor

– Gjennom et helt tiår har HMS-uken vært en av grunnpilarene i vårt HMS-arbeid. Situasjonen vi nå har gir mulighet til å sette søkelys på de daglige og viktige rutinene som må gjennomføres for å kunne jobbe sikkert, samt å reflektere over holdninger og adferd som medfører risiko, forteller han.

Registreres i databaseverktøyet Synergi

I NCC rapporteres alle uønskede hendelser som skade på personer, nestenulykker og farlige forhold inn i HMS databaseverktøyet Synergi. Datagrunnlaget som er samlet over flere år gir unik innsikt i risikoområder og tiltak som gir høy gevinst. Blant de største risikoområdene er arbeid i høyden, håndholdte maskiner, kraner og lifter, arbeid i eller ved vei, fallende gjenstander, tunge løft, og arbeid med skarpe eller spisse gjenstander.

Som følge av analysene har NCC innført konkrete stopp-punkt i HMS-rutinene:

  • Daglig-Sikkerhets-Gjennomgang: Hvert arbeidslag starter dagen med en gjennomgang av dagens oppgaver og identifiserer mulige risikoområder.
  • Sikker-Jobb-Analyse: Gjennomføres før hver arbeidsoperasjon definert som risikooperasjon.
  • Time-Out: Ved observasjon eller ved usikkerhet om et arbeidet utføres sikkert har alle på en NCC-byggeplass rett og plikt til å stanse arbeidet.
  • Lesson-Learned: Ved nestenulykker eller -uhell utarbeides det en beskrivende rapport som deles med øvrige prosjekter.

– Fokus fra ledelsen, ledere og medarbeidere som bryr seg, systematikken og den samlede aktiviteten har gitt svært gode resultater, sier Morten Larsen.

Opphav og kilder: NCC

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079