23948sdkhjf

E10 / rv.85: Kvalifiseringsfasen er i gang

E10/ rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn – Langvassbukt inneholder blant annet 35 km ny veg i eksisterende trase, 27 km tunneler og 20 km veg i ny trase.

Statens vegvesen Divisjon utbygging inviterer til konkurranse på OPS-kontrakten for E10/ rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn – Langvassbukt.

Les også: Kostnadsberegnet til 9,3 milliarder kroner

Omfattende prosjekt

I anlegget, som omfatter totalt 82 kilometer to-felts vei, inngår også flere mindre bruer, kollektivtiltak, rasteplasser, døgnhvileplass, utfartsparkeringer, driftsunderganger, gang- og sykkelveger, samleveger, tilkoplinger til eksisterende veg, nye kryssløsninger og sanering (reduksjon) av private avkjørsler. Oppgradering av avlastet vegnett Kåringen – Kanstad, samt forsterket vedlikehold av avlastet E10 Fiskefjord – Tjeldsund bru inngår også.

Les også: Krav om fossilfritt på flere store prosjekter

Anskaffelsen er en del av E10, rv. 85 og rv. 83 mellom Evenes, Sortland og Harstad (Hålogalandsvegen), som omfatter til sammen om lag 150 km ny og/eller utbedret veg i 6 kommuner i Nordland, og Troms og Finnmark.

Anlegget omfatter blant annet:

• 7 tunneler, hvorav 1 tunnel med 3 løp
knyttet sammen i en rundkjøring i fjell
• 15 tunnelportaler
• 32 bergkjæringer
• 22 bruer
• 1 overgangsbru
• 1 påhengt gang- og sykkelbane
• 13 gang- og sykkelvegkulverter
• 10 kjørekulverter
• 7 øvrige kulverter
• 1 viltovergang
• 1 mur
• 8 Fangdammer
• 6 Fangvoller
• 3 Rasfanggjerder
• 1 Snøskjerm
• 3 Ledevoller
• 14 kryss (hvorav 13 T-kryss og 1
rundkjøring)
• 13 tilkoblingsveger
• 7 nye gang- og sykkelveger
• 4 regionale kollektivknutepunkt
• 5 lokale kollektivknutepunkt
• 3 bussholdeplasser
• 1 døgnhvileplass
• 1 rasteplass
• 10 parkeringsplasser for utfart, samt
parkeringsplasser for modulvogntog
• 1 privat utfartsparkering
• 6 offentlige parkeringsplasser
• 3 private parkeringsplasser
• 1 næringsareal
• 2 kontrollplasser
• 8 bomstasjoner
• 67 Støytiltak på eiendommer

Gangen videre

I kvalifiseringsfasen skal tre tilbydere bli valgt ut til å gi tilbud.
Avklaringsmøter med inviterte leverandører Desember 2021- april 2022
Frist for endelig tilbud er januar 2023.
Valg av leverandør er mars 2023.
Kontraktssignering er juli 2023.
Trafikkåpning er satt til desember 2029.
Overlevering av anlegget til oppdragsgiveren 25 år etter trafikkåpning

25 års driftsfase

Driftsfasen omfatter tiden fra trafikkåpning og varer i 25 år fra det tidspunkt.
Driftsfasen forlenges til første sommersesong, dersom den etter 25 år skulle slutte i vintersesongen. Grunnen er at oppdragsgiver etter 25 års drift ønsker å overta anlegget i sommersesongen.

Opphav og kilder: Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Leder prosjekt på syv milliarder: En offiser og gentleman med ekstremt målfokus
Anleggsretro: Om de som sprengte i fjell
May Kine fra Karmøy: - Med tungbillappen i hånda skjønte jeg pappa sitt valg
Dagens cowboy: Massetransportør uten verken førerrett eller lastevett
E18 Vestkorridoren: Fire leverandører får konkurrere om Gjønnestunnelen
Scania stenger fabrikken: Skal bruke milliarder på ombygging og opplæring
Andre Nordiske Medier

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.111