23948sdkhjf

Lyses ut i mai: E10 Hålogalandsvegen

Stortingsvedtaket på tirsdag sikrer penger til bygging av prestisjeprosjektet E10 Hålogalandsvegen. Statens vegvesen åpner derfor tilbudskonkurranse i løpet av mai 2021.

E10 Hålogalandsvegen (E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt) skal bygges. Det har Stortinget vedtatt tirsdag 11.mai.

Statens vegvesen lyser derfor ut en tilbudskonkurranse i kunngjøringsportalene TED og Doffin i løpet av mai.

Nord-Norges største

Det nye veganlegget mellom Sortland, Kvæfjord, Tjeldsund, Lødingen og Harstad er kostnadsberegnet til om lag 9,3 milliarder kroner.

Investeringer og drift: 18,3 milliarder

11. mai vedtok Stortinget å finansiere prosjektet og har tidligere bestemt at E10 Håloglandsvegen delvis skal betales med bompenger. Prosjektet skal gjennomføres som et offentlig-privat samarbeid. Staten bidrar med fem milliarder kroner de første seks årene. Byggetiden forventes å være på 6-7 år. OPS-selskapet som vinner kontrakten forplikter seg til å prosjektere, bygge, drifte og vedlikeholde veganlegget i 25 år. Den øvre ramme for investeringer og drift av prosjektet er på hele 18,3 milliarder kroner.

Konkurranse med forhandlinger

For å bli forhåndsgodkjent til å delta i konkurransen (prekvalifisert), må selskapene vise at de økonomisk og organisatorisk er robuste nok til å håndtere utbyggingen og drifte veganlegget i 25 år. Utbygger, Statens vegvesen, vil velge ut inn til tre selskap som får gi tilbud på oppdraget.

Anskaffelsen vil bli gjennomført med forhandlinger der Statens vegvesen vil fastsette de endelige rammene for prosjektet. Det legges opp til at kontrakt inngås og byggingen kan starte i 2023. Hålogalandsvegen kan da stå ferdig i 2029. 

Pilotprosjekt for grønnere bygging

Prosjektet er et av vegvesenets fire pilotprosjekt for fossilfrie anleggsplasser. Målet er blant annet å halvere mengden CO2 utslipp i byggeperioden. Kontrakten vil blant annet inneholde:

  • Et tallfestet minimumsnivå av klimagassreduksjon.
  • Krav til forpliktende klimagassbudsjett med bonus- og sanksjonsordninger.
  • Sikre mulighetene for ytterligere CO2-reduksjoner undervegs i kontraktsperioden.
  • Gjennomgående fokus og krav til bærekraftig gjennomføring, koblet opp mot FNs bærekraftmål.
  • Premiering av innovativ gjennomføring som kan gi ytterligere klima- og miljøgevinster.

Raskere, kortere og tryggere

Hensikten med prosjektet er bedre fremkommeligheten og gi vesentlig redusert reisetid på E10/rv. 85/rv. 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes. E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn blir kortet inn med om lag 30 km, og reisetiden på strekningen blir redusert med om lag 39 minutter.

Prosjektets innhold

OPS-prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt omfatter:

  • Totalt 82 km tofelts veg, fordelt på 35 km ny veg i eksisterende trase, 27 km tunneler og 20 km veg i ny trase.
  • En rekke mindre konstruksjoner for å sikre veien mot flom, skred og rasfare.

Etablering av bl.a. kollektivtrafikktiltak, en stor rasteplass, døgnhvileplass, utfartsparkeringer, gang- og sykkelveger, samleveger for avlastet vegnett, tilkoplinger til eksisterende veg, nye kryssløsninger og sanering av private avkjørsler.

Kilde: Pressemelding fra Statens vegvesen

Artikkelen er en del av vårt tema om Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.079