23948sdkhjf

Er 50.000 cash på stedet avskrekkende nok? Vel, her foreslås gebyrprisliste for ulovlig kabotasje

Vegvesenet har sendt på høring et forslag med innspillfrist i august. Det kan bety nye regler for kabotasjebøter allerede i år. Eller rettere sagt gebyr, som det nå blir.

BLIKK PÅ TRANSPORTKRIMINALITET:
Saken handler om ulovlig kabotasje og straff for dette.

I dag er den velkjente problemstillingen at kabotasjekriminalitet avdekket av Statens vegvesens kontrollører må anmeldes til politiet - og der stopper det stort sett opp. Det blir for vanskelig for politiet å gjøre noe med dette underlige ordet kabotasje.

Dette dysfunksjonelle systemet åpner på sin side for tilnærmet fri flyt av ulovlig kabotasje i Norge - til betydelig ulempe for norsk transportnæring. I tillegg kommer en rekke andre uheldige bivirkninger for samfunnet, som tap av skatt og avgifter og tilrettelegging for sosial dumping og mer.

Nå har imidlertid Samferdselsdepartementet gitt Statens vegvesen i oppgave å sende på høring "forslag til endring i yrkestransportloven og forslag til ny forskrift om overtredelsesgebyr".

Avkriminaliseres kabotasje?

Det viktigste med endringene i høringsforslaget er at kontrollørene til Statens vegvesen ikke lenger skal trenge å politianmelde ulovlig kabotasje, men kan utstede gebyr selv.

Ifølge Samferdselsdepartementet ønsker både Stortinget og regjeringen økt bruk av overtredelsesgebyr som reaksjon ved mindre alvorlige overtredelser av regelverket.

Mindre alvorlige??? Vel. Skal vi tro høringsdokumentene betyr dette også "avkriminalisering" av ulovlig kabotasje, hva nå det måtte bety i praksis.

Som kjent er ikke kabotasje tillatt i utgangspunktet, men kan kjøres i begrenset omfang som unntak fra loven. Antagelig er vi inne på den litt rare nyansen mellom gebyr og bot. Spørsmålet er kanskje hvilke signaler "avkriminalisering" sender. Men det er lov å håpe at det virker:

– Dette sikrer en mer effektiv oppfølging av brudd på kabotasjeregeverket, ved at det ilegges en reaksjon på overtredelsen med en gang den avdekkes og transportselskapet må betale, ikke sjåføren, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Og hva det koster?

Det aller mest spennende i høringsforslaget er likevel pengene. Det kan se ut som om det på det meste blir snakk om 50.000 kroner. Eller opp til 70.000 kroner gitt spesielle kombinasjoner med flere forskjellige brudd.

Vegvesenet kan i høringen virke litt engstelige for at det skal bli for avskrekkende å drive kabotasje her til lands: "...  gebyrsatsene tilnærmet likt det man ilegger i Sverige, Danmark og Nederland. De norske satsene vil dermed ikke være uforutsigbart høyere enn andre EU og EØS-land".

Men vegvesenets forslag er i det minste høyere enn politiets forslag, som av ukjent grunn er 25.000 kroner.

Dette er forslaget til gebyrlegging av ulovlig kabotasje:
Løyvehaver kan ilegges overtredelsesgebyr for følgende overtredelser av forordning
1072/2009 artikkel 8 om kabotasje:
a) der det ikke kan dokumenteres innkommende internasjonal transport.
b) der kabotasje er utført mer enn sju dager etter at siste internasjonale tur ble
avsluttet.
c) der det er utført mer enn tre kabotasjeturer med grunnlag i fellesskapstillatelsen
etter den grensekryssende transporten.
d) der det er kjørt mer enn én transittkabotasje.
e) der det er utført transittkabotasje mer enn tre dager etter ankomst til Norge uten
last.
f) der fraktbrev er mangelfullt utfylt eller mangelfullt utfylt dokumentasjon.
g) der fraktbrev/dokumentasjon for nasjonal transport ikke følger med i kjøretøyet.
h) kabotasje uten hjemmel i bilateral eller multilateral avtale fra tredjeland eller på
 ECMT/CEMT avtale .
i) påbegynt kabotasje før lossing av internasjonal transport.
For overtredelser som faller inn under bokstav a) til e) og bokstav h), er gebyret 50 000
kroner. Ved flere overtredelser av bokstav a) til e) og bokstav h) i samme kontroll gis kun ett gebyr på 50 000 kroner.
For overtredelser som faller inn under bokstav f), er gebyret 5000 kroner per mangel, men allikevel ikke mer enn 20 000 kroner.
For overtredelser som faller inn under bokstav g), er gebyret 5000 kroner.
For overtredelser som faller inn under bokstav i), er gebyret 20 000 kroner.

Men får vi inn pengene?

Ja, vi bør kunne tolke det slik.

I høringsnotatet står det at forslaget kan medføre at et større antall saker oversendes til Statens innkrevingssentral for videre oppfølging der.  Økonomiske konsekvenser vil være avhengig av hvordan man innretter det nye gebyrsystemet. 

Den siste setningen blir interessant - for fra 1. januar er hjullås begynt å brukes selv ved mindre beløp, nettopp fordi innkreving utenlands utover Skandinavia er svært lite effektiv.

Hjullås omtales da også i høringen (under begrepet "å holde tilbake kjøretøy"), som betyr at myndighetene er oppmerksomme på behovet. På bildet under fra en kontroll i april ble hjullåsen satt på i påvente av et gebyr til transportøren på 3800 kroner. Men så gjenstår å se hvilken policy som velges i kabotasjesaker...

Hvem får si sine meninger?

Høringen heter formelt "Forslag til endringer i yrkestransportloven og ny forskrift om gebyr for overtredelser av yrkestransportloven". Frist for å gi høringsinnspill er 16. august 2021.

OG: Du kan i denne listen se hvem som er invitert til å gi innspill.

Høringslisten har et lett underlig oppsett, hvor tilsynelatende alle påbyggerbedrifter og omtrent alle andre kommersielle leverandører til transportbransjen er representert - men av dem som representerer transportbransjen selv (den mest berørte part av ulovlig kabotasje), er det kun liten håndfull instanser.

Opphav og kilder: Samferdselsdepartementet pressemelding, Statens vegvesen høringsdokumenter

KLIKK for alle artikler i Trafikk og utekontroll.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094