23948sdkhjf

Retro: EU planla 12.000 kilometer ny motorvei

MARS 1994:
Som kjent ble Den europeiske union opprettet ved at EF-medlemmene undertegnet Maastricht-traktaten i 1992. I den ble det blant annet slått fast at EU skulle bidra til etableringen og utviklingen av et transeuropeisk nettverk innenfor transport.

 

Dette var helt avgjørende for den fremtidige utviklingen av en felles europeisk transportpolitikk, for at det indre markedet skulle fungere tilstrekkelig og for få til en økonomisk og sosial utjevning.

Året etter vedtok Ministerrådet planene for både kombinerte godstransporter, transport på vei og på innenlandske vannveier.

Hovedplanene for veinettverket omfattet prosjektering og påbegynnelse av hele 12.000 kilometer motorvei i løpet av en tiårsperiode, hvorav 40 prosent skulle være i EUs mer perifere medlemsstater. På sikt så EU også for seg en utvidelse av nettverket til EFTA-land og land i Sentral- og Øst-Europa.

 

Andre saker fra Logistikk & Ledelse nr. 2-1994:

OL på Lillehammer: Engasjerte 1/4 av landets busspark

Transportavviklingen i forbindelse med vinterlekene på Lillehammer stod til en klar gullmedalje. Over 2.000 busser – en fjerdedel av landets samlede busspark den gang – var engasjert i transportene. Transport 94 organiserte og gjennomførte daglige ekspressbussavganger og totalt ble det gjennom denne sammenslutninger av norske busselskaper solgt 2,2 millioner enkeltreiser til og fra 22 ulike steder i landet og arenaene.

NSB på sin side fraktet ca. 400.000 personer inn og ut av distriktet. Det gikk opptil 22 tog til Lillehammer per dag og på det mest hektiske ankom det et togsett hvert tiende minutt. Rekorden i å forflytte togpassasjerer over i skyttelbusser som ventet på perrongene var helt nede i tre minutter.

I tillegg til publikumstransportene ble det gjennomført et stort antall transporter for deltakere, funksjonerer, media og andre akkrediterte. Det ble anslått at det dreide seg om ca. 800.000 enkelttransporter, og totalt ble det foretatt ca. 3.400.000 enkeltreiser i løpet av to svært hektiske uker.

Gode tiltak i Østfold

Kompetanseøkning innenfor logistikk og kvalitetsstyring var en tvingende nødvendighet, enten Norge kommer med i EU eller ikke, mente NHO Østfold.

Allerede fem år tidligere hadde de fått utviklet et logistikkprosjekt i samarbeid med blant annet Svein-Egil Hoberg og Per E. Stahr (bildet) som hadde gitt meget gode resultater.  Nå var Stahr pådriver for etableringen av Østfold Kvalitetsforum gjennom et samarbeid med NHO Østfold, LO Østfold og Østfoldforskning.

Kilde: Kilde: Logistikk & Ledelse nr. 2-1994

KLIKK for alle artikler i Logistikk & Ledelse RETRO.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094