23948sdkhjf

Utekontroll: Slik skal tippbilen lastes for å kjøre lovlig

Stor fare og utrygg transport av pukkmasse.

UTEKONTROLL: På Hjellemarka sør for Bergen stoppet i forrige uke kontrollørene en tippbil full- og feillastet med pukkmasse. Den til høyre på bildet over.

- Tippbilen hadde lastet pukkmasse som gikk over strølemmen, og det sier seg selv at det ikke er trygt. Til alt overmål så var heller ikke lemmen lukket, sier kontrollør Knut Sylta i Statens vegvesen.

Han sier at det heldigvis er sjelden de ser slike grove tilfeller.

- Hvilke regler gjelder for lasting av tippbil?

- Det er de vanlige lastsikringskravene som gjelder. Det skal være lastet på en forsvarlig måte, ting skal ikke forskyve seg, og lasten skal ikke falle av kjøretøyet. Det skal sikres fremover med 80 prosent av lastens vekt, og sideveis og bakover med 50 prosent. Grus, jord, singel og slike masser må lastes med klaring til sidelemmer og strølemmen bak slik at ikke noe detter av. Det skal heller ikke være noe vekt som presser på strølemmen bak, sier Sylta.

Det betyr at skal det lastes med en topp så må det være rom for at masse som evtentuelt raser fra toppen ikke detter ut av kassa.

Sylta sier at de aller fleste tippbilene de ser er lastet bra. De gangene de gir bruksforbud i kontroller er når det er fare for at det kan falle av fra lasten, gjerne der det blir liggende stein og masser på kanten etter lastingen.

- Hva er det som er "best practice" ved lasting av tippbilen?

- Det er viktig at tippbilen og hengeren blir lastet slik at massene ligger på skrå ned mot sidene, og at det ikke ligger noe som trykker på strølemmen. Fremover så er massen sikret bra. Men husk på at strølemmen på en tippbil er en hydraulisk enhet som i seg selv ikke er lastsikring. Den vil naturligvis stoppe småstein fra å ramle av, men det skal lastes på skrå ned mot den slik at det ikke ligger noe masse å presser på lemmen, sier Sylta.

Hvis det i en kontroll blir gitt et bruksforbud så må sjåføren opp med krafsa for å flytte på lasset, eller fjerne masser som ligger på kantene av kassen.

- Det er sjåføren som er ansvarlig og må sikre at stein og slikt ligger stabilt, og at det lastes ritkig, sier Sylta.

I noen tilfeller ligger lasten feil, som vist på bildet. Lemmen har ikke lukket seg, og stein har ramlet av under kjøring.

- Her var det ingen tvil om at det måtte bli anmeldlese for dårlig lastsikring, sier Sylta.

Tunge enheter må sikres, også i kassa

Tippbiler brukes også til transport av store stein, skuffer til gravemaskiner eller andre større ting som får plass i kassa. Selv om kassa har vegger, skal slik last også sikres godt.

- Når det lastes store stein så er det viktig at de ikke vipper eller sklir på planet. Kravet er at lasten skal være sikret med 80 prosent av lastens vekt fremover, og 50 prosent av vekten til sidene og bakover. Vi har opplevd at store steiner eller en skuffe er plassert helt bak ved strølemmen, usikret. Ved en oppbremsning kan dette smelle inn i veggen foran. Dette kan også vippe over lemmen bak. Hvis vi oppdager slik usikret last så blir sjåføren anmeldt, sier Sylta.

Han legger til at for å sikre denne typen last må det brukes egnet sikringsutstyr eller det må stemples fast. Lasten skal forskyve seg minimalt og den skal ikke falle av.

Dette sier loven om lastsikring

I Forskrift om bruk av kjøretøy paragraf 3-2, "Plassering og sikring av gods", står det i punkt 3:
"Gods skal være sikret slik at det ikke utgjør en trussel for helse, eiendom eller miljøet. Sikringen skal hindre at godset verken kan
a. virke forstyrrende på sikker kjøring
b. falle av kjøretøyet eller slepe på vegen,
c. virke forstyrrende for andre trafikanter, eller
d. ryke, støve, fremkalle unødig støy eller på annen måte være til sjenanse for omgivelsene.
Det samme gjelder kjetting, tau, presenning og annet festemiddel."

I punkt 4a om lastsikringsutstyr står det:
"Gods skal sikres ved låsing, blokkering, direkte surring, overfallssurring eller ved kombinasjon av disse metoder."

I paragraf 3−3, "Nærmere om sikring av gods" står det følgende:
1. Under transport skal gods på kjøretøy være sikret slik at lastenheter kun mini­malt kan endre posisjon i forhold til hverandre, mot vegger eller mot andre flater i kjøretøyet, og ikke kan flytte seg utenfor lasterommet eller lasteflaten.
2. Ved sikring av last på kjøretøy i kategori M2, M3, N2, N3, O3, O4, traktor kon­struert for hastighet over 30 km/t og tilhenger som trekkes av slik traktor og av motorredskap konstruert for hastighet over 30 km/t skal sikringen minst tåle føl­gende krefter:
a) I kjøreretningen: 0,8 ganger godsets vekt
b) Sideveis og mot kjøreretningen: 0,5 ganger godsets vekt
Sikringen skal også hindre at lasten kan helle eller velte.

Kilde: lovdata.no

Opphav og kilder: Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Trafikk og utekontroll.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078