23948sdkhjf

Lyser ut videreføringen av Harstad-pakka

2,2 kilometer av innfartsåra langs Rv83 til Harstad skal utbedres.

Prosjektet S1 Kanebogen-Margarethe Jørgensens vei er en del av Bypakke Harstad i Troms og Finnmark fylke. Prosjektet er en videreføring av arbeidene med utbedring av innfarts åra langs Rv83 til Harstad, mellom Kanebogen og Seljestad.

Les også: Regjeringen vil prioritere Harstad-pakka trinn 2

Parsellens lengde er 2,2 km. ÅDT er ca. 17500.  Tidsfristen for å gi tilbud er satt til 9. september 2021.

Kryss blir til rundkjøringer

Kontrakten omfatter bl.a. utbedring av to kryssområder fra T-kryss til rundkjøring, etablering av en påkjøringsrampe for vegtrafikk, etablering av 2,2 km sykkelveg med fortau og GS-veg med tre bruer, tilhørende landskapsarbeider, støyskjerming, veglysanlegg og omlegging av en bomstasjon.

Nytt overvannssystem

Arbeidene omfatter også etablering av nytt overvannssystem med gatesluker,  sandfangkummer og transportledning av overvann for riksveien. For Harstad Kommune utføres VA-arbeider. Det skal også etableres en liten sjøfylling med tilhørende VA-renseanlegg. I konkurransegrunnlaget står det også at deponiområder må entreprenøren selv ta hånd om.

Hovedarbeider i entreprisen:

- Midlertidige omkjøringsveger og trafikkavvikling
- Flytting/omlegging/rivning av eksisterende kabler, ledninger, veglys, etc.
- Gravearbeider
- Spunt/ pelearbeid
- Jordnagling
- Sprengningsarbeider og pigging
- Vegbygning og 2 rundkjøringer
- Dekkelegging
- Sykkelveg med fortau og G/S-veg
- Betongarbeider; 3 G/S-bruer
- Holdeplattformer for buss
- Betongstøttemurer og natursteinsmurer
- Kantstein
- Glidestøyp
- Rekkverk
- Elektroarbeider med blant annet oppsett av veglysmaster og bygging av støpt kabelkanal
- VA-arbeider (ledninger, kummer, sluker, etc.)
- Landskapsarbeider med beplantning, forskjønning og møblering
- Støyskjermingstiltak
- Skiltmontering og skiltportal
- Flytting/bygging av bomstasjoner

Opphav og kilder: Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109