23948sdkhjf

Står ditt kontor i faresonen? 90 Entra-bygg får kartlagt risiko

Norconsult skal systematisk gjennomgå 90 Entra-bygg og kartlegge risikoen for fysiske naturfarer som flom, og andre risiko av geologisk, klimatisk eller meteorologisk opprinnelse.

Norconsult har inngått en avtale med Entra om å kartlegge klimarisikoen i Entras mer enn 90 eiendommer.

 

Dette er et ledd i Entras arbeid med å identifisere porteføljens risiko for klimapåvirkning, både fra dagens klima, men også fra fremtidige klimaendringer. Kartleggingen vil være i henhold til kriteriene i EUs taksonomi – et regelverk som skal definere om investeringer er bærekraftige og klimavennlige, opplyser Norconsult i en pressemelding

BREEAM In-Use-kriterier for robusthet

Norconsult skal systematisk gjennomgå 90 Entra-bygg og kartlegge risikoen for fysiske naturfarer som flom, og andre risiko av geologisk, klimatisk eller meteorologisk opprinnelse. Siden 2017 har Entra jobbet målrettet med å miljøsertifisere sine eiendommer, og risikovurderingen er i henhold til den internasjonale miljøsertifiseringen BREEAM In-Use-kriterier for robusthet. I tillegg til den fysiske klimarisikoen, skal Norconsult også gjennomgå beredskapsplaner og vurdere Entras overordnede overgangsrisiko, altså risikoen Entra som selskap har som følge av omstilling til lavutslippssamfunnet.

Trygghet til investorer og eiere

Med den siste tids klimarelaterte hendelser i Norge, Europa og verden som bakteppe, ser Entra stor verdi i å kartlegge klimarisikoen i sin egen portefølje. Kartleggingen skal gi Entra bedre oversikt over hvilke eiendommer som har størst risiko knyttet til endret klima, og dermed behov for tiltak. Kartleggingen skal ivareta kriteriene i EUs taksonomi for forvaltning av eiendommer. Dermed vil den gi investorer og eiere av Entra en trygghet i at Entra tilfredsstiller de kriteriene som snart iverksettes gjennom taksonomien for klimatilpasning.

Ekspertise fra mange fagmiljøer

Norconsult opplyser å bidra med fagekspertise innen en rekke fagmiljøer. Hydrologer, hydrogeologer, geoteknikere, ingeniørgeologer og VA-rådgivere samarbeider med bygningsfysikere og eksperter innen risiko- og sårbarhetsanalyser for å gjennomføre oppdraget.

– Vi ser en rekke muligheter med innføringen av regelverket knyttet til EUs taksonomi. Blant annet forventer vi en svært stor etterspørsel etter naturrisikovurderinger for eiendommer fremover, sier Ingve Ulimoen, bærekraftsansvarlig for bygg og eiendom i Norconsult Norge. Han legger til at Entra er tidlig ute med å ta grep og at Norconsult ser frem til å bistå dem med kartlegging av deres portefølje og med å bygge opp effektive metoder for å kartlegge eiendommers fysiske klimarisiko.

Norconsult vil benytte klimadata fra de nyeste globale klimamodellene for å vurdere temperatur i inneklima. Dette gjøres gjennom eksperter i Norconsult avdeling Kjeller Vindteknikk.

Opphav og kilder: Norconsult

Kommenter artikkelen

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078