23948sdkhjf

Opp til 40.000 kroner i gebyrer på stedet for brudd på kjøre- og hviletid

Fra onsdag 1. september kan kontrollørene i vegvesenet skrive ut langt flere gebyrer.

TRAFIKK OG GEBYR: De nye overtredelsesgebyrene fra (1. september) er først og fremst knyttet til overtredelse av kjøre- og hviletidsreglene for tungtransporten, og for brudd på diverse dokumentplikter, for eksempel utgått gyldighet på førerkort og yrkessjåførbevis.

Det skriver samferdselsdepartementet i en melding i dag.  Endringene fremkommer i «Forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen».

Se liste over hva du kan få gebyr for, og hvor mye, lenger ned i artikkelen.

Men ikke kabotasjegebyrer ennå

At vegvesenet får anledning til å skrive ut flere gebyrer på stedet har vært kjent en stund.

Hensikten er å redusere byråkratiet ved dagens praksis som krever at overtredelsene anmeldes og altså må innom rettsvesenet før bøter eller fengsel blir gitt. Med gebyrlegging på stedet vil man få en mer effektiv og forhåpentligvis samtidig mer rettferdig håndheving av regelverkene.

Den største spenningen ved endringene knytter seg til muligheten for gebyrlegging av kabotasjekriminalitet. Dette burde jo komme inn under «brudd på diverse dokumentplikter».

Men det får vi dessverre ikke vite noe om ennå. I forarbeid og høringer er det ikke minst størrelsen på kabotasjegebyrene som er egnet for diskusjon.

Hvor store må gebyrene være for at de skal være avskrekkende nok? Les mer om det HER.

 Små gebyrer - men kan bli store summer totalt

Å bøtelegge – eller mer presist, gebyrlegge – når det avdekkes brudd på kjøre- og hviletidsreglene kan ved første øyekast virke mindre avskrekkende.

De fleste overtredelser som listes opp under blir nemlig taksert til mellom 1000 og 2000 kroner for sjåføren – og doble takster for bedriften, altså 2000 eller 4000 kroner.

MEN – hva om du har flere brudd i samme kontroll? Jupp, hvert brudd blir gebyrlagt. «Heldigvis» har staten satt et tak på hvor mye du kan gebyrlegges i en og samme kontroll.

«Samlet gebyr for en kontrollperiode for kjøre- og hviletid kan ikke overstige 20 000 kr for fører. For foretak kan gebyret ikke overstige 40 000 kr per fører», står det i forskriften.

Men kanskje like viktig når du leser listen med gebyrer: Du vil se at det kun er mindre brudd som kan gebyrlegges. Det må jo tolkes som at grove brudd fortsatt blir politianmeldt.

Og hva er en kontrollperiode?

Det er ifølge vegvesen.no fra inneværende dag og 28 dager tilbake i tid. Som betyr at du kan bli stoppet og kontrollert flere ganger for de samme døgnene… Det skal imidlertid ikke være mulig å sanksjonere flere ganger for samme overtredelse. Vegvesenet understreker at det er viktig at du får med deg nødvendig dokumentasjon slik at du ikke straffes for den samme overtredelsen i det neste landet du kjører inn i – som f.eks. Sverige.

Dette er gebyrsatsene

I denne listen har vi kun tatt med hovedpunktene – se fullstendig liste i forskriften Kapittel 3. Overtredelser av reglene for kjøre- og hviletid.

 • overskridelse av daglig kjøretid på 9 timer, der det ikke er tillatt å forlenge til 10 timer, for kjøringen fra og med 10 timer til 11 timer. Fører: 1 000 kr. Foretak: 2 000 kr.
 • overskridelse av daglig kjøretid på 10 timer, der det er tillatt å forlenge kjøretiden til 10 timer, for kjøringen fra og med 11 timer til 12 timer. Fører: 1 000 kr. Foretak: 2 000 kr.
 • overskridelse av ukentlig kjøretid på over 56 timer, for kjøringen fra og med 60 timer til 65 timer. Fører: 2 000 kr. Foretak: 4 000 kr.
 • overskridelse av samlet kjøretid i løpet av to påfølgende uker på over 90 timer, for kjøringen fra og med 100 timer til 105 timer. Fører: 2 000 kr. Foretak: 4 000 kr.
 • overskridelse av uavbrutt kjøretid på 4,5 timer, for kjøringen fra og med 5 timer til 6 timer. Fører: 1000 kr. Foretak: 2000 kr.
 • ved utilstrekkelig døgnhvil på mindre enn 11 timer, dersom redusert døgnhvil ikke er tillatt, fra og med 8,5 timer til 10 timer. Fører: 1 000 kr. Foretak: 2000 kr.
 • ved utilstrekkelig døgnhvil på mindre enn 9 timer, dersom redusert døgnhvil er tillatt, fra og med 7 timer til 8 timer. Fører: 1 000 kr. Foretak: 2 000 kr.
 • ved utilstrekkelig oppdelt døgnhvil på mindre enn 3 + 9 timer, for oppdelt døgnhvil på 3 timer + fra og med 7 timer til 8 timer. Fører: 1 000 kr. Foretak: 2 000 kr
 • ved utilstrekkelige døgnhvil på mindre enn 9 timer for flermannsbetjening, fra og med 7 timer til 8 timer. Fører: 1 000 kr. Foretak: 2 000 kr.
 • ved utilstrekkelig redusert ukehvil på mindre enn 24 timer, fra og med 20 timer til 22 timer. Fører: 2 000 kr. Foretak: 4 000 kr.
 • ved utilstrekkelig normal ukehvil på mindre enn 45 timer, hvis en redusert ukehvil ikke er tillatt, fra og med 36 timer til 42 timer. Fører: 2 000 kr. Foretak: 4 000 kr.
 • ved overskridelse av 6 påfølgende 24-timersperioder, etter forutgående ukehvil (144 timer), fra og med 147 timer til 156 timer. Fører: 2 000 kr. Foretak: 4 000 kr.
 • feil bruk av diagramskive eller sjåførkort ved flerbemanning (sjåførkortet ikke er satt riktig på plass ved flerbemanning). Fører: 1 000 kr. Foretak: 2 000 kr.

Kilde: Samferdselsdepartementet, Lovdata, Statens vegvesen, Tungt.no

KLIKK for alle artikler i Trafikk og utekontroll.

Kommenter artikkelen (1)
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.157