23948sdkhjf

Lyst ut: E39 Gartnerløkka - Kolsdalen omlegging av infrastruktur entreprise 2

En strekning på om lag 1,4 km for fremtidig E18/E39 hvor pris vektes 100 prosent og sannsynligheten for forurenset masse er stor.

Prosjektet E39 Gartnerløkka - Kolsdalen omlegging av infrastruktur entreprise 2 er lyst ut og Statens vegvesen vekter pris med 100 prosent.

I forbindelse med prosjekt Gartnerløkka – Kolsdalen skal det i forberedende arbeider legges om infrastruktur (rør og ledninger), i bakken. 

Tilbudsåpning/fristen er 23.november 2021.

Omleggingen innebærer bla. å samle fjernvarmerør, spillvannsrør, trykkvannsrør, overvannsrør, samt lavspent, høyspent og fiber i egen trasé. Langs Quadrum skal traséen gå i kulvert, i øvrige deler av anlegget vil traséen ligge i grøft eller presses/tunneleres. Rør presses og microtunneleres på to delstrekninger, dette er under jernbanen og under Gartnerløkka. For å kunne utføre bygging av kulvert, samt press og mottaksgroper må det også spuntes. Arbeidene omfatter også nødvendig midlertidig og permanent omlegging av veger, vegelementer diverse utstyr, kabler og rør.

Les også: Entreprise 1 lyst ut
Les også: Første skuffetak med 10-tonner
Les også: Blir krav om fossilfrie anlegg
Les også: Kristiansand-pakke til 3,5 milliarder

Litt om prosjektet:

Statens vegvesen skal bygge ny E39/E18 gjennom Kristiansand sentrum. Den nye
traseen ligger like ved den gamle. Den aktuelle strekningen er fra bensinstasjonene
ved Nikkelverket i vest til Baneheiatunnelen i øst. Det er en strekning på om lag
1,4 km for fremtidig E18/E39, og som også inneholder to kryssløsninger med store
rundkjøringer, og europaveien i kulvert under rundkjøringene.

Stor sannsynlighet for forurensing

Denne strekningen er innenfor det området hvor Kristiansand kommune antar at sannsynlighetene for forurensning er stor, og at det derfor skal gjøres en vurdering i forhold til forurenset grunn før det kan graves i grunnen. Det betyr at før gravearbeider, så må man enten kunne dokumentere at området er rent, eller utarbeide en tiltaksplan som viser hvordan forurenset masse skal håndteres.

Mye masseforflytting

Dette arbeidet vil medfører mye masseflytting i et område hvor det vil være
varierende kvalitet på massene, fra rene masser til forurensede masser. Erfaring fra
andre store prosjekter i Kristiansand, blant annet Kanalbyen og Tangen Blå, har
vist at det kan gi store miljøgevinster i å gjenbruke masser i et prosjekt. Gjenbruk
kan oppnås ved å skille rene steinmasser for forurenset finstoff, eller at svakere
forurensede masser kan aksepteres gjenbrukt ut fra en risikovurdering. Gjenbruk av
forurensede masser krever at de forurensede massene kan brukes der hvor dette er
sammenfall mellom arealbruk og akseptable grad av forurensing.

Under skinneganger

I entreprise 2 skal man også bore seg under 9 skinneganger på jernbanestasjonen,
og under rundkjøringen på Gartnerløkka. Dette for å unngå graving i områder hvor
det er viktig med drift av skinner og vei. Det er ledninger som skal trekkes
gjennom borehullene.

Det er ikke store areal som det skal graves i, fordi det er ledninger og kulvert som
skal legges i lange og smale grøfter. Den totale lengden for borehull, kulvert og
ledninger er om lag 640 m.

Det er tidligere gjennomført prøvetaking av jordprøver på jernbaneområdet (Ref.
02 og 03), hvor det er dokumentert at området er forurenset. Det viser at det er
behov for en tiltaksplan.

Opphav og kilder: Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.141