23948sdkhjf

Presis Vegdrift skal kutte 85 prosent - les hva de tre store andre entreprenørene klarer

- Det grønne skiftet ikke skal belastes bunnlinjen til entreprenørene, mener Vaktmesterkompaniet. - Legger SVV inn krav til Co2 kutt i fremtidige kontrakter vil det være mulig for entreprenørene å prise dette, mener Mesta.

TUNGT MYSER PÅ DRIFTSKONTRAKTER:

 • Presis Vegdrift skal i sitt nyeste oppdrag kutte hele 85 prosent av CO2-utslippene i forhold til en normalkontrakt. Det er langt under kravet fra Statens vegvesen
 • - Vi tror ikke det vil gjøre det vanskeligere å få et positivt regnestykke , sa Jostein Hatlebrekke, leder kontrakt og forretningsutvikling i Presis Vegdrift.
 • Hva sier og gjør de andre entreprenørene som har fått tildelt driftskontrakter i år til dette? Veidekke, Vaktmesterkompaniet og Mesta, kan de matche Presis?

I september startet åtte områder over hele landet nye driftskontrakter, med til sammen 3.484 kilometer vei. Presis Vegdrift fikk kontrakt for 1.455 km, blant annet området Hallingdal og Valdres på 517 km. Entreprenøren sa tidligere til tungt.no at de er positiv til at det innføres strenge miljøkrav i kontraktene.

- Vi bruker i større og større grad elbiler som mannskapsbiler til våre arbeidere

Tungt.no har tatt kontakt med dem som fikk de øvrige driftskontraktene. Et av spørsmålene er hvilke miljøtiltak entreprenørene gjør i driftskontrakten med SVV?

Veidekke: Steinkjer-kontrakten

Driftskontrakten Steinkjer gjelder drift av E6 fra Verdal til Nordlandsporten. I tillegg er rv. 73 fra Trofors til riksgrensen i Nordland med i kontrakten. Driftskontrakten hadde oppstart 1. september 2021 og varighet på fire år. 

Kontrakten ble tildelt Veidekke Industri, og tungt.no har spurt prosjektsjef Jomar Sagmo om hvilke miljøtiltak de gjør i driftskontrakten med Statens vegvesen?

- Vi bruker i større og større grad elbiler som mannskapsbiler til våre arbeidere. Målet er minimum 50 prosent elektriske mannskapsbiler innen 2025. I Trondheim er vi allerede inne med en elektrisk Hjullaster, sier Sagmo.

Han legger også til at de vil ha økt fokus på salttiltak og reduksjon på dette.

Miljøtiltak i Steinkjer-kontrakten

 • Antall kilometer: 311
 • Bruker i større og større grad elbiler som mannskapsbiler
 • Strøsand som er varmet med varmt vann tappet av et fjernevarmeanlegg
 • Økt bruk av sideploger på veier som er egnet for det
 • Økt bruk av hydrogen og elektriske maskiner og lastebiler

- Vi er i disse dager i gang med et forsøk på strøsand som er varmet med varmt vann tappet av et fjernevarmeanlegg, i stedet for oppvarmet med et diesel aggregat. Dette forsøket blir kjørt vinteren 2021-2022, sier Sagmo.

- Mener dere det er mulig å tjene penger på en driftskontrakt, og samtidig investere i utstyr som gjør at dere kan kutte utslippene?

- I mange tilfeller er svaret ja, med et tilpasset driftsopplegg. Men det er nok ikke alt som er regningsvarlig. Statlige tilskudd kan nok være et virkemiddel og motivasjon da mye her dreier seg om utprøving og forskning, noe som koster og må utprøves før man har svaret på de forkjellige tiltakene, sier Sagmo.

- Ser dere i dag på løsninger som kan kutte utslippene i driftskontakten i fremtiden?

- Varmsand er et tiltak vi gjør, som beskrevet tidligere. Samt økt bruk av sideploger på veier som er egnet for det, som igjen betyr mindre antall overfarter. Økt bruk av hydrogen og elektriske maskiner og lastebiler i takt med at det utvikles bedre og mere funksjonelle maskiner og lastebiler, sier Sagmo.

Bildet viser en elektrisk Volvo som Veidekke tester på brøyting, klikk på bildelinken for å lese saken

Han legger til at Veidekke er meget positive til at det offentlige går foran og stiller krav, og lar tilbyderne konkurrere på klimagasskutt, ikke bare pris.

- Veidekke har et mål om å være i fremste rekke når det gjelder miljøarbeid og kutte utslipp, sier Sagmo.

Vaktmesterkompaniet: Oslo-Gardermoen

Da riksvegkontrakten for Oslo-Gardermoen ble underskrevet tirsdag 11. mai, sa vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland følgende til Vaktmesterkompaniet: "Hvis dere evner å løse oppgavene raskt og effektiv på en klimavennlig måte, og på eget initiativ fremmer løsninger som kan bidra til bedre miljøprofil i kontrakten, kan dere vente dere et økonomisk bidrag fra Statens vegvesen til utviklingsprosjekter som reduserer klimautslippene i kontraktsperioden."

Til det svarte direktøren i Vaktmesterkompaniet, Hans Jørgen Sundby, at de har store ambisjoner om å være en aktiv og pådrivende aktør i det grønne skiftet.

Miljøtiltak i driftskontrakten Oslo-Gardermoen

 • Antall kilometer: 452
 • Investert i kjøretøy som drives på biogass, HVO og elektrisitet
 • Forbruk av drivstoff  og Co2-regnskap blir fulgt opp og rapportert
 • Aktivt forhold til ruteplanlegging

- Vi har som målsetning at alle våre maskiner og kjøretøy skal være fosilfrie innen 2025. Vi lover at det gjennom kontraktsperioden vil skje spennende endringer og nyskapninger som vil redusere klimabelastningene innenfor drift og vedlikehold.

Tungt.no har nå spurt avdelingssjef Hans Petter Skjellum i Vaktmesterkompaniet, om hva de synes om at tilbyderne skal konkurrere på klimagasskutt, ikke bare pris. Skjellum sier at de synes det er positivt med driftskontrakter som har andre tildelingskriterier enn laveste pris, for eksempel klimagasskutt.

- Hvordan ser dere på regnestykket miljø og kostnader for å kutte utslipp?

- Det er ingen tvil om at det grønne skiftet er kostnadskrevende. Samtidig har vi alle et ansvar for å ta grep for å sikre gode levevilkår for kommende generasjoner. På sikt, antar vi at kostnadene ved det  grønne skiftet kommer til å jevne seg ut når det blir tilstrekkelig antall tilbydere i markedet, sier Skjellum.

- Hva tenker dere om at det offentlige går foran og stiller krav, og lar tilbyderne konkurrere på klimagasskutt.

- Vi mener at det er fullt mulig å tjene penger på driftskontrakter uansett hvilke løsninger som blir valgt fra byggherre. Men det må være klare intensiver fra byggherre at det grønne skiftet ikke skal belastes bunnlinjen til entreprenørene. Fortløpende kompensasjon for grønne løsninger i kontraktsperioden bør være en selvfølge, sier Skjellum.

- Hvilke miljøtiltak gjør dere i driftskontrakten med Statens vegvesen?

- Vaktmesterkompaniet AS har investert i kjøretøy som drives på biogass, HVO og elektrisitet. Vi har opprettet utskutt base for lagring av utstyr, salt og grus for å minimere til og fra kjøring i kontraktsområdet. Forbruk av drivstoff  og Co2-regnskap blir fulgt opp og rapportert på månedlig basis i samarbeid med byggherre. Vi har et aktivt forhold til ruteplanlegging og reduserer karbonavtrykket gjennom systematiske innkjøp, avfallhåndtering og kjemikalieforbruk. Vaktmesterkompaniet har en målsetting om at 40 prosent av vår bil- og maskinpark skal være utslippsfri ved utgangen av 2021 og 100 prosent fossilfri innen 2025, sier Skjellum.

- Ser dere i dag på løsninger som kan kutte utslippene i driftskontakten i fremtiden?

- Vaktmesterkompaniet skal fortsatt benytte seg av biogass og el. Vi følger nøye med på utvikling av kjøretøy om drives på hydrogen, noe vi antar vil være den mest fremtidsrettede løsningen på sikt, sier Skjellum.

Mesta: Trippel-kontrakt

Mesta og Statens vegvesen signerte i mai kontrakter for Haugesund, Bergen og Sunnfjord.

 • Bergen: 347 km
 • Sunnfjord: 403 km
 • Haugesund: 516 km

Mesta har tilsammen mange kilometer med vei i sine driftskontrakter. De sier at de utfører tjenestene i henhold til de klima- og miljøkravene Statens vegvesen stiller i kontraktene, og i tillegg har de en rekke egne initiativer.

- Dette gjelder blant annet på områder som gjenbruk. Vi gjenbruker brøytestikker, skiltplater, rekkverk med mer. Vi rapporterer også på CO2, både i anleggskontrakter og i driftskontrakter, sier Mai Lawson Oldgard, konserndirektør HR, bærekraft, kommunikasjon og HMS i Mesta.

Miljøtiltak i Mesta-kontraktene

 • Antall kilometer: 1.266
 • Gjenbruker brøytestikker, skiltplater, rekkverk med mer
 • Rapporterer på CO2, både i anleggskontrakter og i driftskontrakter
 • Øker andelen elektriske små varebiler
 • Implementert flåtestyringssystem Linx
 • Første elektriske lastebil kommer i desember

- Utover kontraktskrav, så øker vi generelt andelen elektriske små varebiler i Mesta. Vi benytter digitale verktøy for å jobbe smartere og redusere påvirkning på naturen. I år har vi implementert Linx, et flåtestyringssystem som blant annet gir oss innsikt i kjøremønster og tomgangskjøring. Linx er implementert i alle større kjøretøy og anleggsmaskiner, og vi har mål om å kutte tomgangskjøring med 25 prosent i perioden 2021-2025, sier Oldgard.

Mesta er også med å utvikler et annet digitalt verktøy, RSI, i samarbeid med et selskap som heter Klimator. Verktøyet skal hjelpe Mesta med å salte mindre og smartere.

- I tillegg til å redusere saltbruken, vil systemet også kunne bidra til å kutte utslipp fordi man kjører kun når det er nødvendig å salte. Flere av våre kontrakter med SVV er pilotprosjekter, sier Oldgard. 

I tillegg til disse sentrale, større prosjektene, gjør Mesta i følge Oldgard flere mindre tiltak i kontraktene. For eksempel tester de ut bruk av damp til å bekjempe ugress i stedet for kjemikalier.

- Hvordan ser dere på regnestykket miljø og kostnader for å kutte utslipp?

- Ikke alle miljøtiltak har en ekstra kostnad, men vi opererer i en bransje med lave marginer og er avhengig av at kunden er villig til å betale for tiltak som øker kostnadene betydelig, som for eksempel bruk av biodiesel, sier Oldgard.

Driftskontrakt i Haugesund: Mesta billigste av tre tilbydere - klikk på bildet

- Mener dere det er mulig å tjene penger på en driftskontrakt, og samtidig investere i utstyr som gjør at dere kan kutte utslippene?

- Vi gleder oss til vår første elektriske lastebil kommer i desember. Den er et resultat av et spleiselag mellom oss, SVV og Enova. Vi håper å lære mye, sier Oldgard.

Hun understreker at det er krevende å ta store investeringer når de er usikre på hvor godt de får utnyttet utstyret.

- Det er flere hensyn å ta, men kanskje kan biodiesel være en mellomløsning på veien mot full elektrifisering? Fossilt drivstoff er uten tvil vår største utslippskilde, og for deler av maskinparken vår finnes det ikke nullutslippsalternativer per i dag. Vi kan kutte utslipp i morgen ved å bruke avansert biodiesel i eksisterende maskinpark i påvente av nullutslippsalternativer. Her kunne vi ønsket oss litt klarere kommunikasjon fra både myndigheter og kunder. For mindre kjøretøy, som varebiler, er det kostnadsbesparende å benytte elbiler, sier Oldgard

Hun sier videre at når det gjelder gjenbruk av ressurser og materialer vil det variere om det øker eller reduserer kostnadene, men at dette uansett utgjør en liten del av den totale kostnaden i driftskontraktene.

- Legger SVV inn krav til Co2 kutt i fremtidige kontrakter vil det være mulig for entreprenørene å prise dette og dermed ha dekning for å investere og benytte dyrere, med mer miljøvennlige løsninger, sier Oldgard.

- Ser dere på andre løsninger som kan kutte utslippene i driftskontakten i fremtiden?

- Igjen er de aller største utslippene for oss knyttet til bruk av fossilt drivstoff. Her evaluerer vi kontinuerlig alternative energikilder og vi ser også på hvordan vi kan planlegge arbeidet smartere for å kjøre færre kilometer. Som nevnt får vi snart en elektrisk lastebil som skal brukes i en driftskontrakt, sier Oldgard.

Kilde: Tungt.no

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.063