23948sdkhjf

Slik er økonomien i de 223 bedriftene som er med i Fair Transport

De nåværende bedriftene i Fair Transport er større enn gjennomsnittet av norske bedrifter innen godstransport på vei.

TUNGT SER NØYE PÅ FAIR TRANSPORT: Denne artikkelen handler om bedriftenes økonomiske prestasjoner - med komplett liste.

Litt bakgrunn: "Kvalitetsprogrammet" Fair Transport fra Norges Lastebileier-Forbund er et etterlengtet tiltak for sektoren godstransport på vei. Det kommer sent, men status ved inngangen til 2022 er slettes ikke dårlig.

Rekruttering av nye bedrifter siste halvår er imidlertid svak - les intervju med prosjektleder Eivind Karikoski her.

Mer bakgrunn: Status for godstransport på vei er at vi fortsatt har en næring med lav innstegsterskel, lav organisasjonsgrad og samtidige heftig konkurranseflate mot aggressive aktører fra Europa. Det fører i normalår til svært stressede marginer for transportbedriftene.

Spesielt er det stor konkurranse fra landene i østranden av EU. Med lavt lønnsnivå, etter hvert store flåter og en god dose pågangsmot, strekker disse aktørene ofte «forretningsmulighetene» langt utover det norske aktører kan gjøre.

Hensikten med Fair Transport er forenklet formulert å bygge en organisert motvekt mot den urimelige delen av konkurransen utenfra. Fair Transport skal vise transportkjøpere hvilke standarder som er nødvendig for å drive ærlig butikk.

Klikk på bildet over for fullstendig tabell i PDF.

Riktignok har pandemien underlig nok ført til en viss regulering av økonomien i markedet. Det er lenge siden norsk transportbransje har tjent så bra som i 2020 - men det er fortsatt likevel under «normalt» nivå for næringslivet.

De gode tidene fortsatte inn i 2021, men har etter hvert fått motbør av økende priser på diesel, lønninger, bilmateriell etc. På den «positive» siden, har økonomien i østre del av EU i det siste har styrket seg såpass at det mest aggressive fokuset mot Sverige og Norge avtar.

I øyeblikket er det helt klart selgers marked for transport - om man klarer å bake de økte kostnadene inn i prisingen, da.

Men derfor er det et tydelig svakhetstegn når rekrutteringen til Fair Transport har dabbet kraftig av det siste halvåret. Som prosjektlederen antyder, kan det hende at bileiere har for mye å gjøre til å prioritere papirarbeidet som skal til.

Det ser altså ikke ut som at bransjen har lært noe om å bygge standard, struktur og styrke når muligheten er der. NLF antyder at de har god tid og ser langsiktig på det. Det er en risikosport. Du får ikke kjøpt husforsikring etter at huset har brent ned.

Et av flere poeng ved å investere i det som er en slags bransjedugnad, er dessuten også en forventing om at innsatsen vil synes på bunnlinjen. Så langt har ikke det slått til. 

Ifølge Tungts sammenstilling av de 2634 bedriftene i Norge med næringskode godstransport på vei og over en million kroner i omsetning i 2020, representerer disse en omsetning på 50 milliarder kroner, og har en samlet resultatmargin (før skatt) på 4,7 prosent.

Av Fair Transports 223 bedrifter, er 184 av disse registrert med samme næringskode. Samlet omsetning er 10 milliarder kroner. Samlet resultatmargin (før skatt) er 4,2 prosent. Også veksten i omsetning er svakere, med 3,4 prosent, mens snittet for alle er 5,3 prosent.

En forklaring på dette er at Fair Transport har tiltrukket seg bedrifter som er større enn gjennomsnittet. Mens omsetning i snitt er 19 millioner kroner på den store listen, er snittet 55 millioner kroner i omsetning for nevnte 184 Fair Transport-bedriftene.

Reduserer vi vår store liste fra 2634 til de største 722 bedriftene, blir nedre grense for omsetning 15 millioner kroner, mens snittet blir 55 millioner kroner. Da blir også resultatmargin redusert til 4,2 prosent – lik for bedriftene i Fair Transport.

Fair Transport-bedriftene altså ikke er dårligere resultatmessig enn snittet for bedrifter i samme «vektklasse» - men heller ikke bedre. Og veksten er fortsatt svakere.

Og de andre? KLIKK PÅ BILDET.
Fair Transport har også sertifisert 39 bedrifter som enten er enkeltpersonsforetak (6 stykker som vi ikke får tilgang til tallene for), eller er transportsentraler eller flyttetransport, eller driver innen andre bransjer med utstrakt egentransport. Vi har plukket ut disse bedriftene i egen liste, som kuriøst nok gir svakere samleresultater enn for dem som driver i godstransport. Også om vi tar ut store Isachsen Anlegg i regnestykket.

Opphav og kilder: Tungt, Fair Transport, proff

KLIKK for alle artikler i Fair Transport under lupen.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.156