23948sdkhjf

Innlandet: Skal utbedre fem strekninger i 2022

I handlingsprogrammet for fylkesveger er det satt av 700 millioner kroner til utbedringsprogrammet i fireårsperioden fra 2022 til 2025.

I løpet av sommeren vil flere fylkesveger i innlandet bli utbedret. Dette skal bidra til å innhente forfallet på fylkevegnettet, forteller Innlandet fylkeskommune:

Fem strekninger skal utbedres i år, dette er lyst ut i en konkurranse (se lenger ned).

- I handlingsprogrammet for fylkesveger for perioden 2022 til 2025 har vi et eget utbedringsprogram. I dette programmet finner vi menge veger som er i dårlig forfatning fordi de ikke har tilfredsstillende bæreevne, vannhåndteringsevne eller ikke er tilpasset dagens trafikkbilde. Utbedringsprogrammet skal brukes til å ta igjen dette forfallet og utbedre eksisterende veg, forteller Stein Tronsmoen, leder av utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

700 millioner til utbedring

I handlingsprogrammet for fylkesveger er det satt av 700 millioner kroner til utbedringsprogrammet i fireårsperioden fra 2022 til 2025.

- Vi skal bruke mellom 155 millioner og 195 millioner kroner årlig til strekninger i utbedringsprogrammet i disse fire årene. Tiltakene som er konkretisert i utbedringsprogrammet vil rulleres årlig slik at vi kan følge utviklingen på vegnettet og sette inn tiltak der behovet er størst. Oppgraderingene som gjøres vil redusere forfallet helt eller delvis på de strekningene hvor det gjøres tiltak, fortsetter Tronsmoen.

Utbedring av fem fylkesveger i 2022

Innlandet fylkeskommune har nylig lyst ut en konkurranse for å få inn tilbud fra entreprenører som kan utbedre fem strekninger i Innlandet i løpet av 2022.

- Vi har satt tilbudsfristen til 18. mars og vil i tiden etter det evaluere de innkomne tilbudene. Vi tar sikte på at entreprenøren som tildeles oppdraget kan starte utbedringsarbeidene rundt 1. juni. Arbeidene skal være gjort ferdig i løpet av september, sier Johan Nøkleholm, enhetsleder for tilstand og vedlikehold i Innlandet fylkeskommune.

Strekningene som i løpet av sommeren blir utbedret er:

  • Fylkesveg 30 mellom Tynset og Åkrestrømmen i Rendalen
  • Fylkesveg 219 mellom Gråsjøen og Sollia i Stor-Elvdal
  • Fylkesveg 1828 Stensby bru-Brenneriroa i Løten
  • Fylkesveg 2094 fra Tøråsen til Holtsjøen i Våler kommune
  • Fylkesveg 2204 Frisvegen fra grensen mot Ringebu til kryss med fylkesveg 219 i Stor-Elvdal

Dette kommer i tillegg til en rekke andre tiltak Innlandet fylkeskommune skal gjøre på fylkesvegnettet i løpet av 2022.

Opphav og kilder: Innlandet fylkeskommune

KLIKK for alle artikler i Anbud oppdrag kontrakter.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078