23948sdkhjf

Starter full utredning av Nord-Norgebanen

Regjeringen følger opp vedtaket i Hurdalsplattformen om å gjennomføre en full konseptvalgutredning (KVU) om Nord-Norgebanen.

Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet oppdraget om å gjennomføre utredningen som skal avgrenses geografisk til strekningen Fauske-Narvik-Tromsø, med mulig sidebane til Harstad.

I den forbindelse må Jernbanedirektoratet se utredningen i sammenheng med de tilstøtende jernbanestrekningene Ofotbanen og Nordlandsbanen, og den skal beskrive konsekvenser for andre deler av jernbanenettet på både norsk og svensk side, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

I tillegg til ordinære samfunnsøkonomiske analyser og kostnadsestimater er departementet opptatt av at Jernbanedirektoratet grundig skal utrede konsekvensene for reindriftsnæringen, samiske interesser og klima og miljø i arbeidet med konseptvalgutredningen.  

Les også: CargoNet øker togtilbudet på Nordlandsbanen

– En fullverdig konseptvalgutredning om Nord-Norgebanen vil gi oss nyttig kunnskap om hvordan jernbane mellom Fauske og Tromsø kan realiseres. Hvilke prosjekter regjeringen vil prioritere i nord, kommer vi tilbake til i neste nasjonale transportplan. I arbeidet med planen vil konseptvalgutredningen om Nord-Norgebanen være viktig, uttaler samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (bildet).

Skal kun se på konseptuelle løsninger for jernbane

En sentral rammebetingelse for KVU om Nord-Norgebanen er at den kun skal se på konseptuelle løsninger for jernbane, ikke alternative løsninger som omfatter vei-, sjø- eller lufttransport.

Departementet opplyser i så måte at det allerede pågår en konseptvalgutredning om transportløsninger i Nord-Norge. Denne utredningen skal ha en helhetlig tilnærming på tvers av vei-, jernbane-, sjø- og lufttransport. Selv om de to KVU-ene vil ha delvis faglig overlapp, skal de tjene to ulike formål. KVU Nord-Norgebanen skal gi en grundigere analyse av ulike konsepter og løsninger for Nord-Norgebanen enn det som legges til grunn i arbeidet med KVU for transportløsninger i Nord-Norge.

KVU for transportløsninger i Nord-Norge vil være regjeringens beslutningsgrunnlag for konseptvalg for overordnede transportløsninger i regionen. Gjennom KVU Nord-Norgebanen skal det utarbeides en grundigere analyse av hvilket jernbanekonsept mellom Fauske og Tromsø som er mest aktuelt å gjennomføre.

Skal være ferdig sommeren 2023

Det legges opp til at konseptvalgutredningen om Nord-Norgebanen oversendes Samferdselsdepartementet sommeren 2023, samtidig med konseptvalgutredningen om transportløsninger i Nord-Norge.

Begge KVU-ene skal deretter etter planen gjennom ekstern kvalitetssikring (KS1). Regjeringen vil ta stilling til eventuell videre prosess i arbeidet med neste nasjonale transportplan, opplyser Samferdselsdepartementet.

Opphav og kilder: Samferdselsdepartementet

KLIKK for alle artikler i Logistikk vei sjø bane fly.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
STILLINGSARENA
Gå til stillingsoversikten
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Linda fra Lillehammer: - Det er veldig godt å ha ålreite og snille kollegaer
BGG Entreprenør: Første tippsemien får oppmerksomhet
SSB sier "færre lastebiler år for år i Norge" - men, hva sier OFV da? Det er en nyttig nyanse!
Tilsynet varsler stans av ØB Groups oppkjøp av Betongvarer
Håndplukker fremtidige sjåfører - NAV og NLF med fellesrekruttering
I hjulet: Dette kjøretøyet har motor i felgene
Andre Nordiske Medier
Metal Supply NO
PlastForum NO
Maskinregisteret

Send til en kollega

0.093