23948sdkhjf

Mindre støy er ikke håpløst

Støyete steinbrudd og pukkverk er et problem mange steder. Men det går definitivt an å bedre forholdene, fastslår støyekspert Halvor Berulfsen.

Antall steinbrudd og pukkverk som ikke overholder grenseverdiene for støy er ikke kjent. Men i og med at det finnes minst ett produksjonssted i hver kommune, er det hevet over enhver tvil at konfliktnivået er høyt mange steder. Bransjen støyer og er ikke pen å se på. Hver gang noen i bergindustrien foretar seg noe blir det krangel.

 

Klart best

Halvor Berulfsen, seniorrådgiver støy og akustikk i Asplan Viak, har hjulpet flere steinbrudd og pukkverk med å begrense støyplagen naboene kan oppleve. Han understreker at sinte naboer ikke nødvendigvis betyr at grenseverdiene i Forurensningsforskriften brytes. Skjer dette, kan det i verste tilfelle føre til aktivitetsstans.

Å unngå noe så dramatisk handler sjelden om bare ett tiltak. Som regel er det snakk om et sammensatt problem som krever flere innsatser.

– Det viktigste er knuse- og sorteringsverkenes plassering. De bør plasseres tettest mulig inn mot bruddveggene nærmest naboene for å oppnå god støyskjerming. Dette gir klart best virkning, sier Berulfsen.

 

Støytak og kit

Et annet og forholdsvis nytt tiltak er å sveise en stålramme på sorteringsverket, og legge sprengningsmatter oppå.

– Mattene skjermer mye av lyden fra pukken som rister over ståldukene og sorteres i de ulike fraksjonene, forklarer Berulfsen.

Å sveise på en stålramme går ingen konk av, og matter har de fleste på tomta.

Et tredje tiltak er å kapsle inn borestrengen på boreriggen med et såkalt noise reduction kit.

– Dette kan redusere borestøyen med 8-10 dB, som oppleves halvparten så høyt, uten at det går ut over effektiviteten, og kitet har luker for tilsyn.

Et fjerde støytiltak er å unngå å bruke pigghammer, som gir plagsom impulsstøy. Da er det bedre å slippe sprengstein på en knusekule, der dette er mulig ut fra steintypen.

– De fleste bedriftene har forståelse for støyproblemer, men vi erfarer at det går et skille mellom innleide og fast ansatte, sier Berulfsen, og tilføyer at sistnevnte har et mye større støyfokus.

 

Så langt som mulig

I Miljødirektoratets miljøveileder for pukkverk er støygrenseverdiene beskrevet og fastsatt for hverdager, helligdager, kvelder og netter. Det er ikke gitt driftstider for virksomheten, men grensene er snedig innrettet for å hindre døgnkontinuerlig drift. Det skal for eksempel ikke forekomme normal produksjon nattestid.

Veilederen påpeker at det fortsatt kan komme naboklager, selv om virksomheten overholder støykravene. Ved et støynivå som tilsvarer Lden 55 dB kan det forventes en plagegrad på rundt 20 prosent, ifølge den internasjonale støyplageindeksen.

Derfor; selv om grenseverdiene overholdes, har virksomheten likevel en plikt til å redusere sin støy så langt som mulig.

 

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.094