23948sdkhjf

Jernbanesporet på Larvik havn tas i bruk igjen

Etter å ha ligget brakk i ti år er jernbanesporet på Larvik havn på nytt blitt tatt i bruk. Heretter skal flis fra Bergene Holm i Amundrød nær Larvik gå på skinner til Norske Skog Saugbrugs i Halden.

Jernbanesporet på Larvik havn er et resultat av at havnen de siste årene har opplevd økt etterspørsel etter mulighet for å kjøre gods på bane til og fra Larvik havn, og bidra til reduksjon av utslipp og tungtransport på vei.

– Gjennomføring av det grønne skiftet i europeisk industri og oppfyllelse av utslippsforpliktelser i Glasgow-avtalen vil kreve at vår inn- og uttransport skjer med utslippsfrie transportløsninger. Norske Skog Saugbrugs gjennomfører dette nå i praksis, fastslår Arne Bjørnstad, Supply Manager Timber.

Han legger til at all langveistransport av tømmer og flis til fabrikken i Halden nå vil gå på jernbane. Hele omleggingen fra vei til bane har redusert antall tømmer og flisvogntog på veiene med 7.500 per år.

Initiativ fra Bergene Holm, Norske Skog og Greencarrier

Bane NOR har tidligere rapportert 12 prosent vekst i godstog for 2021 sammenlignet med året før. Jernbanesporet på Larvik havn er et resultat av at havnen de siste årene har opplevd økt etterspørsel etter mulighet for å kjøre gods på bane til og fra Larvik havn, og bidra til reduksjon av utslipp og tungtransport på vei.

Det har vært jernbanespor her før, men sporet har ikke vært i bruk siden 2012. I 2018 investerte Vestfold Fylkeskommune og Bane Nor totalt 18,6 millioner kroner for at det skulle bli operativ drift på sporet. Oppgraderingen inkluderte blant annet skifte av ballast, sviller og svar, ny sporveksel, to nye spor og vedlikehold og kontroll av gammel sporveksel, opplyser Bane Nor i en pressemelding.

Høsten 2020 henvendte Bergene Holm, Norske Skog og Greencarrier seg til Larvik havn med ønske om å ta i bruk sidesporet og terminalområdet for frakt av tømmer og flis til og fra Larvik. Nå er det offisiell åpning av jernbanesporet og Grenland Rail vil kjøre faste avganger fra Larvik på sen kveld eller natt en gang i uken. Greencarrier vil laste på og losse av inne på terminalområdet.

Viktig å velge transportløsninger med lavest utslipp

Erland Løkken, adm. direktør i Bergene Holm AS, forteller at selskapet har satt produksjonsrekord de siste åtte årene og forbruker årlig nesten 1,2 millioner kubikkmeter sagtømmer ved sine syv fabrikker.

– Det tilsvarer omtrent 25.000 fullastede tømmerbiler. På andre siden av fabrikkene går det ut like mange lastbiler med trelast, flis og bark. At vi kan frakte mer av våre produkter ved å bruke de transportformene med lavest utslipp er viktig. Derfor støtter vi opp om dette og mange andre prosjekter som reelt bidrar til lavere CO2-utslipp, sier Løkken.

Etter å ha ligget brakk i ti år er jernbanesporet på Larvik havn på nytt blitt tatt i bruk. Her kan det skimtes mellom Elveveien på den ene siden og Undersbo kirkegård på den andre. Foto: Bane Nor

Milepæl for Larvik havn

Havnedirektør Jan Fredrik Jonas påpeker at tilrettelegging av infrastruktur for lokalt næringsliv og reduksjon av utslipp og reduksjon av tungtransport er en sentral oppgave for Larvik havn.

– Etter flere år med planlegging er endelig jernbaneterminalen tilknyttet Larvik havn en realitet. Nå kan vi tilby en effektiv og miljøvennlig jernbaneløsning slik at vareeier effektivt kan flytte sitt gods fra vei til sjø og bane. Dette er en stor dag for alle involverte aktører, og en viktig milepæl som er nådd for oss i Larvik Havn, sier havnedirektøren.

Les også: Greencarrier tar i bruk nytt logistikkbygg i Moss

Gerdt Meyer, daglig leder i Greencarrier Shipping & Logistics AS, forteller at selskapet de siste årene hatt en betydelig vekst av gods på bane, både som overføring fra veitransport nasjonalt og internasjonalt, men også utviklet nye kombinasjoner hvor de bruker jernbane i kombinasjon med sjøfrakt.

– Dette er både en strategisk retning vi har valgt å ta, samtidig som vi opplever økt etterspørsel fra våre kunder for denne type intermodale transportløsninger, sier Meyer.

Opphav og kilder: Bane Nor

KLIKK for alle artikler i Logistikk vei sjø bane fly.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.095