23948sdkhjf

Drivstoff: På tide å likestille grønne energiformer – biogass halter etter EL

DEBATTINNLEGG: Biogass spiller en viktig rolle for å redusere klimagassutslippene innen transportsektoren. Men hva med de lettere varebilene opptil 3,5 tonn som distribuerer varer og tjenester til landets byer? Det er på tide at denne glemte transportgruppen også får råd til å ta et grønnere valg.

GJESTEINNLEGG PÅ TUNGT: - Vi som jobber i transportbransjen, møter distributører og sjåfører hver eneste dag som ønsker å ta bedre og grønnere valg, skriver sjefen for Iveco i Norge i dette innlegget.

Inkonsekvent om nullutslipp

I Norge er vi stolte av å være i front av bærekraftige transportløsninger – og det er takket være politiske initiativ som støtter opp under grønne transportordninger. Vi ser likevel en inkonsekvent politikk som behandler de tre nullutslippskjøretøyene EL, hydrogen og biogass forskjellig.

Oslo og Viken inkluderer biogass som et nullutslippkjøretøy i sine kommende nullutslippssoner. Da trenger vi en politikk som likestiller alle biogasskjøretøy på lik linje med EL og hydrogen, både når det gjelder investeringsstøtte og bompengefritak. lik det ser ut i dag er økt investeringsstøtte til lettere biogasskjøretøy en av de lavthengende fruktene. For disse kjøretøyene er marginalkostnadene viktigst, det vet vi, fordi vi kjenner selskapene som kjører dem. Vi mener det derfor er på tide at også lettere biogasskjøretøy inkluderes i Enovas støtteprogram.

Transportgruppen innen lettere kjøretøy består ofte av underleverandører og selvstendig næringsdrivende som kjører på vegne av større transportselskaper som DB Schenker, Post Nord, Bring etc. For dem er bærekraft et stort ønske og et krav fra oppdragsgiver – men prisen avgjør valget. Virksomheten, eller enkeltmannsforetaket, overlever ikke med mindre de tar økonomisk ansvarlige valg. Vi mener denne gruppen også bør få muligheten til å ta bærekraftige valg. Og dette gjøres ved å støtte det beste og mest klimabevisste valget.

Biogass er et klimanøytralt drivstoff som dannes av organisk materiale som plantedeler, matavfall og husdyrgjødsel. Fordelen med biogass er at det bidrar til å redusere klimagassutslippene fordi det erstatter fossilt drivstoff og fossilt gjødsel.

For vår egen del vet vi at våre biogasskjøretøy har redusert antall skadelige partikler med 95 prosent og NOx-gasser med om lag 95 prosent, sammenlignet med tilsvarende kjøretøy som går på diesel. Reduksjonen i CO2-utslipp er om lag 95 prosent.  

Med riktig råstoff og riktig håndtering av bioresten er biogass en meget god løsning for miljøet. Vi tror at biogass kommer til å utgjøre en betydelig andel av alternativt drivstoff i norsk transportnæring i tiden som kommer. Både innenfor langdistansetransport og for bykjøring, distribusjon og kortere transportavstander. Biogassmarkedet løsner mer og mer, og med åpningen av flere fyllestasjoner er biogass blitt et tilgjengelig og velfungerende drivstoffalternativ.

Det er en ambisjon om at de fleste varebiler opptil 3,5 tonn skal kjøres på elektrisitet, men vi ikke der enda. Biogasskjøretøy har en markant lavere investeringskostnad enn EL-biler. I tillegg løser biogassbiler utfordringen til mange distributører med for kort rekkevidde. De selvstendig næringsdrivende har ikke de samme lademulighetene som transportselskapenes egne biler som kan lade på sentralen. Rekkeviddeangsten blir for dem et reelt problem. Arbeidsdagen blir langt over 8 timer når bilen skal lades langt unna der den parkeres også.

Vi mener biogass er en viktig del av løsningen for å redusere utslippene fra veitrafikken. Vi kan derfor ikke ha en ensidig energiplanlegging av lettere kjøretøy som kun satser på elektrisitetkortet. Vi må ha en miks. Da er vi helt avhengig av at lettere biogasskjøretøy også blir inkludert i støtteordningen til Enova.  

Vi har flere gode insentiver for biogass, men vi er ikke helt i mål.

For å øke volumet av biogasskjøretøy i Norge trenger vi å gjøre biogass mer tilgjengelig for sluttbrukeren. Biogasskjøretøy er fremdeles 30-35 prosent dyrere i innkjøp og bruk enn fossile kjøretøy. Enova støtter per i dag biogasskjøretøy over 4,25 tonn, med støttesatser opptil 180 000kr for en CBG-lastebil. Dette er bra, og vi ser allerede gode ringvirkninger av støtten. Nå mangler vi bare en viktig transportgruppe.

Hver dag kjøres det tusenvis av budbiler som distribuerer varer og tjenester i de store byene. Vi mener denne transportgruppen er glemt, og er i likeså stor grad, om ikke mer, avhengig av investeringsstøtte for å kunne ta et grønnere valg.

Og vi kan ikke unngå å tenke at denne gruppen heller ikke har en stor felles organisasjon som kan snakke sin sak og rope opp til politikerne. Derfor gjør vi det.

Vi i IVECO håper støtteordningen for biogasskjøretøy vil revurderes og inkludere lettere kjøretøy, slik at denne viktige transportgruppen også får råd til å ta et grønnere valg.

KLIKK for alle artikler i Debatt innlegg kronikker.

Kommenter artikkelen (2)
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.096