23948sdkhjf

Skyhøyt gebyr på farget diesel, men: - Det er ikke en straffereaksjon, sier departementet

Gebyret du får ved urettmessig bruk av farget diesel er en form for etterberegning av veibruksavgiften, opplyser Finansdepartementet til tungt.no.

TUNGE GEBYRER: Finansdepartementet setter gebyrsatsene. Skatteetaten forvalter og sørger for innkreving. Hva sier de to institusjonene til de skyhøye satsene du får hvis du fyller farget diesel på tanken?

Tungt.no har i en tidligere artikkel slått fast at begrepet «avgiftsfri diesel» er svært misvisende, og bruker nå farget diesel som begrep på dieselen som ikke skal brukes av kjøretøy på offentlig vei. Denne dieselen er riktignok unntatt fra veibruksavgiften, men har både CO2-avgift og grunnavgift.

Tungt.no kontakter først Skatteetaten.
- Hvorfor bruker Skatteetaten begrepet «Avgiftsfri diesel» når det faktisk er avgifter på dieselen? (Her får vi et svar fra etaten som slett ikke svarer på spørsmålet vårt.)

- Avgiftsfri diesel, som også omtales som farget diesel eller merket diesel, er diesel som er fritatt for veibruksavgift. Enkelt sagt kan denne type diesel benyttes av kjøretøy, maskiner eller fartøyer som ikke er ment til bruk på offentlig vei, for eksempel traktorer og landbruksmaskiner, anleggsmaskiner eller båter. Personbiler, vare- og lastebiler og busser må benytte ordinær autodiesel, skriver Ernst Larsen, senior kommunikasjonsrådgiver i Skatteetaten, i en e-post til tungt.no.

Akkurat dette skrev vi grundig om i artikkelen "Tungt oppklarer: Er avgiftsfri diesel egentlig avgiftsfri? Og heter det da avgiftsfri?", og vi spurte derfor Skatteetaten på nytt om de kunne gi oss et svar på hvorfor etaten benytter seg av begrepet "Avgiftsfri diesel".

Skatteetaten har ikke gitt oss noe svar tilbake på det. 

Spinnville gebyrer

I vår første henvendelse til Skatteetaten spurte vi også om de spinnville satsene på gebyrene til de som blir tatt med farget diesel på tanken. Hvis et vogntog med vekt over 20.000 kilo blir tatt blir det 100.000 kroner i gebyr. Hvis man blir tatt for å kjøre for fort eller bruke mobil mens man kjører, som i seg selv er farligere i trafikken enn å ha feil diesel på tanken, så er gebyrsatsene vesentlig lavere.

- Hvorfor er det slik?

- Skatteetaten forholder seg til regelverket vi er satt til å forvalte. Vi har ansvar for riktig fastsetting og innkreving av særavgifter. Spørsmål om gebyrsatser må rettes Finansdepartementet, svarer Larsen på vårt spørsmål.

Ok, nok et lite avklarende svar fra etaten. Vi vender heller nesen mot Finansdepartementet.

Avgiften fastsettes etter en sjablong

Avgift på feil bruk av farget diesel beregnes etter følgende tabell (Lovdata: § 3-11-7.Urettmessig bruk av merket mineralolje og biodiesel).

Motorvogners tillatte totalvekt i kg: Avgift kr.
0 - 3.499 kg 20.000 kr
3.500 kg - 7.499 kg 40.000 kr
7.500 kg - 14.999 kg 60.000 kr
15.000 kg - 19.999 kg 80.000 kr
20.000 kg og over 100.000 kr

Sjåføransvaret er tungt og bøtene spinnville. Både eier og den som disponerer kjøretøyet er ansvarlig for betaling av avgiften, uavhengig av hvem som faktisk har fylt farget diesel.

- Hvorfor er gebyrsatsene så høye?

- Avgiften som må betales ved urettmessig bruk av merket diesel fastsettes etter en sjablong, sier statssekretær Erlend Grimstad i Finansdepartementet.

Han forklarer at avgiften er ment å tilsvare den avgiften som ville vært innbetalt ved bruk av umerket diesel, ved en utkjørt distanse på rundt 50.000 kilometer over to år. For å fange opp variasjonene i drivstofforbruk mellom de ulike kjøretøyene, er tilleggsavgiften gradert etter vekt.

- Sjablongen er delt inn i fem vektklasser, med tilhørende satser som opprinnelig varierte fra 10.000 til 50.000 kroner. Satsene ble doblet i 1997, til de satsene vi har i dag. Selve merkesystemet for diesel har eksistert siden 1993, sier Grimstad.

Etterberegning, ikke straff

Diesel ilegges enten veibruksavgift eller grunnavgift, avhengig av om oljen skal benyttes til veibruk eller ikke.

- For å skille mellom diesel som skal ilegges henholdsvis veibruksavgift og grunnavgift, er det etablert et merkesystem der diesel med grunnavgift merkes med et farge- og sporstoff, sier Grimstad.

Dette gjør det mulig for avgiftsmyndighetene å kontrollere at dieselen benyttes i tråd med forutsetningene.

- Det er det som skjer når noen blir tatt med merket diesel på tanken og blir ilagt gebyr. Gebyret er ikke en straffereaksjon, men en form for etterberegning av veibruksavgiften, sier Grimstad.

Kilde: Tungt.no

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.096