23948sdkhjf

Transport med norske lastebiler øker fortsatt

Mens massetransporten har gått noe ned øker fortsatt det totale antallet tonnkilometer i 1. kvartal viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Norske lastebiler utførte transportarbeid på 5,9 milliarder tonnkilometer i 1. kvartal 2022, en økning på 5,7 prosent fra tilsvarende kvartal i 2021. De transporterte til sammen 62 millioner tonn gods i Norge og til og fra utlandet:

Transportarbeidet nasjonalt økte med 6,6 prosent sammenlignet med samme kvartal året før. Transportert mengde gikk også opp med 4,1 prosent i denne perioden. 

I internasjonal transport var transportarbeidet 3,3 prosent lavere i 1. kvartal 2022 enn i 1. kvartal 2021, men transportmengden økte med 1,6 prosent.


Tallene viser en økning for samlede transportmengden og transportarbeidet på henholdsvis 4,0 og 5,7 prosent, sammenlignet med 1. kvartal 2021, og 4,9 og 19,6 prosent, sammenlignet med 1. kvartal 2013. Foto: Fredrik Saustad

Tilbakela i alt over en halv milliard kilometer

Norske lastebiler tilbakela i alt 537,3 millioner kilometer, hvorav 389,9 millioner kilometer var med gods.

Transportlengdene øker

Den gjennomsnittlige transportlengden per tonn gikk opp fra 94,4 kilometer i 1. kvartal 2021 til 95,8 kilometer i 1. kvartal 2022.

På nasjonale turer kjørte norske lastebiler 499,7 millioner kilometer, 360,6 millioner kilometer av dem med last.

Mindre aktivitet i massetransport

Norskregistrerte lastebiler fraktet 28,8 millioner tonn massetransport på norske veier i 1. kvartal 2022. Dette er 4,6 prosent mindre enn i tilsvarende periode i 2021.

Massetransporten utgjorde 47,5 prosent av den totale transportmengden i 1. kvartal 2022. Tilsvarende andel for transportarbeidet var på 26,0 prosent. Andelen er betydelig lavere i transportarbeidet, fordi massetransporten som regel utføres over korte avstander.

Opphav og kilder: SSB

Kommenter artikkelen

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093