23948sdkhjf

Regnskapene 2021: Scania Finans vs Volvo Finans

Hvordan står det egentlig til med de som finansierer lastebilkjøpene her i Norge?

TRANSPORT OG NÆRINGSLIV: Vi har tatt en nærmere titt på 2021-resultatet til Scania Finans AB og Volvo Finans Norge AS.

Da vi sist skrev om regnskapene til Norsk Scania og Volvo Norge (Regnskapene 2020: Scania vs Volvo på pengefronten), utelot vi finansdelen. Den skal vi se litt nærmere på nå.

Volvo Finans er et norsk aksjeselskap, mens Scania Finans er en norsk filial av et utenlandsk foretak (hovedforetaket er et svensk aktiebolag). Og vi kan avsløre først som sist, begge selskapene er fornøyde med sine 2021-resultater.

Volvo Finans Norge AS (2021-regnskapet fra proff.no
Omsetning: 91 millioner kroner
Resultat før skatt: 38 millioner kroner
Eiendeler: 3,695 milliarder kroner

Scania Finans AB (2021-regnskapet fra proff.no)
Omsetning: 188 millioner kroner
Resultat før skatt: 50,4 millioner kroner
Eiendeler: 2,680 milliarder kroner

Hva betyr egentlig tallene?

Ved første øyekast på regnskapet ser Scania Finans og Volvo Finans Norge ut til å prestere svært høye resultatmarginer, tilsammen 88 millioner kroner i resultat før skatt. De har også  tilsammen 6,7 milliarder kroner i eiendeler, i følge 2021-resultatene.

Et finansieringsselskap låner inn penger for så å låne disse pengene ut igjen, enkelt forklart. Derfor finner vi i balansen til disse selskapene et stort gjeldsbeløp som representerer innlånene, og et enda større fordringsbeløp som representerer utlånene.

Rentene på utlånene vil være selskapets driftsinntekter. Rentekostnaden på innlånene vil nok normalt klassifiseres som driftskostnader (fordi utlånsvirksomhet er driftsrelatert), men det er også bokførte finanskostnader.

 Generelt sett har et bilfinansieringsselskap to måter å operere på:

  • Yter lån med pant i kundens bil.
  • Eier bilene selv og leaser dem til kunden.

De fleste driver i praksis med begge deler.

For å få noe mer forklaring på regnskapene til finansieringsselskapene, og å tolke tallene, har vi spurt en fagmann. Frode Kjærland (bildet under) er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved NTNU Handelshøyskolen.

Frode Kjærland, professor i bedriftsøkonomisk analyse ved NTNU Handelshøyskolen. Foto: Amanda Gerhardsen, NTNU Handelshøyskolen.

- Disse finansieringsselskapene har nok hatt og har ganske stor betydning for bilimportører og konsern. Finansieringsselskapene fungerer som «banker» hvor fortjenesten ligger i rentedifferansen inn og ut, sier Kjærland.

Han forklarer videre at siden selskapene har en nokså stabil kontantstrøm inn, kan man nok «pakke» sammen lån - og finansiere det i obligasjonsmarkedet. Da kan selskapene hente kapitalen nokså billig. Han legger til at for å kunne si dette sikkert må man se grundigere i regnskapene og tilhørende noteopplysninger. Det har vi ikke gjort her.

- Hvis det er obligasjoner kan nok korte lån, Volvo har kortsiktig gjeld, her være finansiert nokså gunstig de siste årene. Med lav risiko og lavt rentenivå. Det er kanskje omtrent det samme hvis obligasjonslånene er noe lengre, som de virker å være for Scania, sier Kjærland.

Han trekker også frem disse punktene:

  • Resultatregnskapene til de to selskapene viser god lønnsomhet – så her er driftsresultatene solide i forhold til driftsinntekter.
  • Balansesummene er høye – gjeldssiden ble kommentert ovenfor.
  • Eiendelssiden er forskjellig på de to selskapene. Volvo ser ut til å ha eiendelene som fordringer (utlån av biler / leasing), mens for Scania så er det de faktiske bilene (som anleggsmidler).

Scania Finans AB

Petter Grasto, daglig leder i Scania Finans AB, ønsker ikke å gi en detaljert forklaring på tallene i selskapets regnskap. Han kan derimot si noe på mer generelt grunnlag.

- Scania Finans Filial Norge hadde et godt 2021-resultat med en stadig økende portefølje i et marked som er ganske presset på marginer. Utviklingen skyldes flere ting. Dyktige ansatte, godt samarbeid med eksisterende transportkunder, økning av andel nye kunder, og et stadig tettere og mer profesjonelt samarbeid med Norsk Scania AS, sier Grasto.

Han legger til at 2022 kan bli et akseptabelt år for Scania Finans AB.

Volvo Finans Norge AS

Fra Volvo får tungt.no noe mer forklaring på regnskapet. Jonatan Uhlin er 
Credit & Operations Manager i Volvo Financial Services Nordic.

Han sier at det i et finansieringsselskap er vanlig å kun registrere netto omsetning fra finansieringsaktiviteter.

- Dette gjør at omsetningen som vises i proff.no kun er forskjellen mellom utfakturerte leasing- og låneinntekter og selskapets finanskostnader. Regnskaper til finans- og bankselskaper er veldig annerledes hvilket også vises i at for eksempel Bisnode ikke beregner rating på mange av denne type selskaper, forklarer Uhlin.

- Hvordan skal vi tolke regnskapet til Volvo Finans Norge AS hvor det ser ut som selskapet går med et stort overskudd?

- Det å drive et finansselskap krever mye kapital, og ja det kan se ut som om vi har meget god fortjeneste i forhold til vår inntekt. Men tatt i betraktning mitt forrige svar er vår resultatmargin vesentlig lavere, sier Uhlin.

- Hva er forklaringen på den store eiendomsposten vi kan se på proff.no?

- Eiendomsposten er de lastebiler og maskiner Volvo Finans Norge eier og leaser ut til våre kunder, sier Uhlin.

Opphav og kilder: Tungt

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125