23948sdkhjf

Sosial dumping i transportbransjen: Disse tiltakene skal gjøre hverdagen som varebilsjåfør bedre

En handlingsplanen med 39 tiltak skal bidra til å fremme seriøsitet i transportbransjen.

TUNGE TILTAK: Da Utekontroll Øst gjennomførte varebilkontroll i Oslo i september, ble 164 varebiler tatt inn til kontroll. Av disse ble 44 tatt ut til utvidet kontroll. Av disse 44 fikk 27 bruksforbud og syv sjåfører ble anmeldt til politiet.

- Vi vet det er mye rart i dette segmentet, og vi kommer til å ha fokus på dette i tiden som kommer, sa kontrolleder Bjørn Uno Rogneby etter kontrollen.

Nå varsler Samferdselsdepartementet 39 tiltak som skal stanse sosial dumping i transportsektoren.

- I transportsektoren ser vi dessverre at mange arbeidstakere har for dårlige vilkår. Derfor lanserer vi nå en egen handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Krav om løyve

EUs mobilitetspakke er en viktig del av handlingsplanen, og denne er allerede tatt inn i norsk rett. Mange av de nye reglene vil gjelde fra 1. november. Fra denne datoen kommer det blant annet krav om løyve for internasjonal godstransport med varebiler med tillatt totalvekt fra 2,5 til 3,5 tonn. Ved innføring av løyveplikt blir det krav til transportørene om etablering i en EØS-stat, økonomisk evne, vandel og fagkompetanse. Fra 2026 vil komme regler om kjøre- og hviletid for disse kjøretøyene i internasjonal transport.

- Gjennomføringen av EUs mobilitetspakke er et viktig skritt på veien mot et anstendig og trygt arbeidsliv, men vi må også gjøre noe med utfordringene også i nasjonal varebiltransport. Regjeringen vil derfor starte et regelverksarbeid for å sikre rettighetene til sjåfører også i nasjonal transport, sier Nygård.

Ønsker mer seriøsitet i transportbransjen

Handlingsplanen inneholder 39 tiltak innenfor områdene regelverk, tilsyn, kontroll og håndheving, samarbeid mellom myndighetene og veitransportnæringen, internasjonalt samarbeid og rekruttering og kompetanseheving.

- Til sammen skal tiltakene bidra til å fremme seriøsitet i transportbransjen, likere konkurransevilkår mellom næringsaktørene og sørge for at de som jobber i transportsektoren har trygge arbeidsplasser og arbeidsvilkår i tråd med norske standarder og verdier, sier Nygård.

Nytt regelverk for både nasjonal og internasjonal varebiltransport

Transport med varebiler med tillatt totalvekt under 3,5 tonn er i dag i liten grad regulert sammenlignet med transport med tyngre kjøretøy. Handlingsplanen inneholder flere tiltak for å gjøre hverdagen som varebilsjåfør bedre.

- Politiet og øvrige kontrolletater har avdekket kriminalitet i varebilbransjen, blant annet arbeidslivskriminalitet. Vi har hørt flere historier om høyt arbeidspress og lange arbeidsdager for mange varebilsjåfører i Norge. Her mangler vi i dag regelverk for å møte disse utfordringene. Det må vi gjøre noe med, sier Nygård.

- Bedre oversikt over bransjen

En eventuell innføring av slike regler ligger et stykke frem, og forslag til endringer skal først sendes på alminnelig høring.

 • Regjeringen vil regulere godstransport med varebiler fra 2,5 til 3,5 tonn gjennom å:
 • Starte et arbeid med sikte på å innføre krav om løyve også for nasjonal godstransport med varebiler. Dette omfatter krav til vandel, fagkompetanse, økonomisk evne og etablering i EØS-stat.
 • Starte et arbeid med sikte på å innføre regler om kjøre- og hviletid også for nasjonal godstransport med varebiler.
 • Vurdere å innføre en ordning med HMS-kort for denne delen av næringen.

- Dette vil bidra til bedre oversikt over bransjen, og til å forhindre at useriøse aktører etablerer seg. Regler om kjøre- og hviletid vil bidra til å beskytte føreren mot et utilbørlig høyt arbeidspress, sier Nygård.

De viktigste reglene som trer i kraft 1. november

 • Krav om løyve for varebiler i internasjonal transport. Transportørene må oppfylle krav til etablering, vandel, økonomi og fagkompetanse.
 • Kabotasjereglene vil gjelde for internasjonal transport med varebiler.
 • Krav om at kjøretøyet skal vende tilbake til etableringslandet hver 8. uke.
 • Krav om at transportforetaket må sikre at sjåføren får tilbringe minst én normal ukehvil hjemme i løpet av hver fireukersperiode, forbud mot ukehvil i kjøretøyet og forbud mot avlønning basert på hvor raskt sjåføren leverer varene.
 • Det innføres en «frysperiode» på 4 dager etter siste utførte kabotasjeoppdrag der utenlandske kjøretøy ikke kan utføre kabotasje i Norge.

Viktige regelverksendringer fra 2026

 • Innføring av kjøre- og hviletidsregler ved internasjonal transport med varebiler med tillatt totalvekt mellom 2,5 og 3,5 tonn.
 • Innføring av krav om fartsskriver ved internasjonal transport med varebiler med tillatt totalvekt mellom 2,5 og 3,5 tonn.

KLIKK for alle artikler i Trafikk og utekontroll.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
STILLINGSARENA
Gå til stillingsoversikten
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Vintervedlikeholdet: Usensurert fra brøytebil
Prognosesenteret om bygg og anlegg: Ikke særlig vekst i sikte før 2025
Kontrakt på 250 millioner kroner: ECONordland blir totalentreprenør for nye Skavdalslia
Vintervedlikeholdet i Norge: 34 mil med kjetting
Døgnehvileplasser i stor-Oslo: - Stort behov for flere, men ingen snarlig løsning i sikte
Padøy Transport i strid med kommunen: Politikerne vil fjerne lastebilen - se brevet fra de ansatte
Andre Nordiske Medier
Metal Supply NO
PlastForum NO
Maskinregisteret

Send til en kollega

0.125