23948sdkhjf

Fair Transport: Egen løsning for små bedrifter, kun seks har meldt seg så langt

Antall FT-sertifiserte bedrifter stiger sakte, men NLF vil ikke gjøre sertifiseringen mindre omfattende.

FAIR TRANSPORT UNDER LUPEN: NLF-programmet Fair Transport fortsetter å vokse sakte. Antall bedrifter er nå 234, mot 223 ved årsskiftet 2021/2022.

I oktober 2020 hadde ordningen 173 medlemmer. Nå, over to år senere, har tallet økt med 61, til 234. Det er 30 bedrifter som har blitt sertifisert første gang hittil i 2022 (se oversikt nederst i artikkelen), mens det i 2021 var totalt 47 bedrifter som ble sertifisert første gang. 

Sertifisering av enpersonsbedrifter

I mai i år skrev tungt.no at NLF utviklet en egen kravspesifikasjon for sertifisering av enpersonsbedrifter, og at det ble jobbet med en teknisk løsning.

- Hva er status i dag, og er det noen små bedrifter som har benyttet seg av denne løsningen?

- Vi publiserte løsningen for enpersonsbedrifter 16. mai i år. Enpersonsbedrifter, som ENK uten ansatte eller AS med en ansatt, har nå en egen sertifiseringsløsning som består av 24 punkter, sier Eivind Karikoski, prosjektleder for Fair Transport.

Så langt er det seks enpersonsbedrifter som er sertifisert. Tre av disse etter at den nye løsningen kom på plass.

Enpersonbedrifter sertifisert i Fair Transport

  • Ola Egil Leikvold
  • Windingstad Transport AS
  • KST AS
  • Midt-Telemark Budbiler AS
  • Jan Ove Kjellesvik
  • Holm Transport AS

- Hva gjør NLF for å informere små bedrifter om denne løsningen?

- Vi ser at det er et stort potensial for at flere skal sertifisere seg. Faktisk vil en Fair Transport-sertifisering være enpersonbedriftens internkontroll, da kriteriene dekker det aller meste av en slik virksomhets aktiviteter, risikoforhold og krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Frem til nå har vi gått ut bredt med informasjon til medlemsbedriftene, samt sendt egen e-post med veiledningsmateriell til de bedriftene som har logget seg på systemet. I løpet av desember eller januar vil vi starte ukentlige veiledningskurs på Teams, som vil gå på sen ettermiddag og kveld slik at bileierne får anledning å delta, sier Karikoski.

Sakte og langsiktig

Det totale antall medlemsbedrifter i Fair Transport er som nevnt 234. 

- Disse Fair Transport-bedriftene har til sammen over 5.200 kjøretøy, som er en stor andel av det totale antall kjøretøy blant alle medlemsbedriftene til Norges Lastebileier Forbund (NLF), sier Karikoski.

- Hva mener NLF om fremdriften til Fair Transport-programmet?

- Vi tenker naturligvis langsiktig, og vi ønsker at mange flere bedrifter blir sertifisert, sier Karikoski.

Han forklarer at høy aktivitet i transportbransjen, gjør at bedriftene må prioritere daglig drift før de kan sette av tid til å jobbe med andre ting. Det betyr at papirarbeidet for å bli FT-bedrift blir nedprioritert.

- Fair Transport-sertifiseringen krever at man setter av tid til arbeidet. Vi har derfor et langsiktig perspektiv på Fair Transport og vil fortsette med informasjon og veiledning for å bistå bedriftene i arbeidet frem mot sertifisering, sier Karikoski.

- Kan det være at sertifiseringen er for omfattende for bedriftene?

- Vi mener at sertifiseringen er mulig å gjennomføre for alle seriøse transportselskaper, og at sertifiseringen gjør en forskjell. Og en sertifisering forplikter. Derfor tenker vi langsiktig, og vil ikke gjøre sertifiseringen mindre omfattende for å kunne få flere sertifiserte bedrifter, sier Karikoski.

Det er som nevnt over 30 nye bedrifter som har blitt sertifisert i 2022, samtidig er det en del bedrifter som har mistet sertifiseringen. Mange av disse har startet på arbeidet, men er ikke i mål med besvarelsen. Videre er det noen bedrifter som er kjøpt opp eller fusjonert, og når de ikke lenger er egne juridiske enheter mister de sertifiseringen.

Finn din Fair Transport-bedrift her...

- Det er tidligere uttalt at NLF ønsker en økt kontroll av transportkjøperne. Kan du si litt om hva NLF har gjort med dette i år?

- Dette er en del av det politiske arbeidet NLF jobber kontinuerlig med. Ikke minst med innspill til regjeringens handlingsplan mot sosial dumping. Det er også jobbet mot alle partiene for å få en forståelse av viktigheten av å bevilge mer penger til kontroll av transportkjøpere, og styrke flere etater i dette arbeidet. NLF jobber også direkte mot store transportkjøpere for å informere om regelverk og det ansvar de har, sier Karikoski.

Dette er nykommerne i Fair Transport så langt i 2022
A. Pedersen og Sønn Lastebiltransport AS
Omdal Transport AS
Agder Olje AS
Elling Tuft Transport AS
Ljotebø AS
Olje og Energi Transport AS
Geir Ove Bentsen Transport
Apollo Budbiler AS
Telemark Transportservice AS
Agder Kran og Transport AS
Topp Kran og Transport AS
Nordland Personbefordring AS
R Andersen Transport AS
Per Bortheim Transport AS
Driv Energi Midt-Norge AS
Telemark Bilruter Buss AS
Telemark Godslinjer AS
Bemy Maskin & Transport AS
Midtstøl Transport AS
Hjellnes Transport AS
Sandefjord Transport AS
X-Vac AS
Leirvik Varetaxi AS
R. Edvardsen Transport AS
Containerservice AS
Strømnes Transport AS
Midt-Telemark Budbiler AS
Jan Ove Kjellesvik
K. Holm Transport AS
Jeppsson Transport AS

KLIKK for alle artikler i Fair Transport under lupen.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.095