23948sdkhjf

Kostbare asfaltkontrakter: Drastisk økning i energiprisene

Kostnader for energi til oppvarming har ikke vært regulert siden 2014.

Produksjon av asfalt og tilslag til asfalt er energikrevende. Økningene i energiprisene var drastiske fra Q1 til Q3, melder EBA.

Ettårige asfaltkontrakter som brukes i forbindelse med vedlikehold av riks- og fylkesveier har nå i mange år vært fastpriskontrakter med kun indeksregulering av bitumen (Bitumen er en viktig innsatsfaktor i produksjon av asfalt.). Kostnader for energi til oppvarming har ikke vært regulert siden 2014. Spesielt i 2022 har kostnadene for energi hatt en stor og uforutsigbar økning siden entreprenørene leverte tilbudene i januar/februar.

24. februar 2022 invaderte Russland Ukraina. Konsekvensene forplantet seg raskt inn i norsk bygg- og anleggsnæring, blant annet med økte material- og råvarepriser. Produksjon av asfalt og tilslag til asfalt er energikrevende. Økningene i energiprisene var drastiske fra Q1 til Q3.

Entreprenørene har varslet byggherrene om de uforutsette prisøkningene. Næringsminister Jan Christian Vestre har i brev av 30. mai og 16. september oppfordret de statlige byggherrene til å sørge for balansert risikodeling og balanserte kontrakter.

Statens vegvesen og EBA enige

Helt fra våren 2022 har det vært dialog mellom EBA og Statens Vegvesen om kompensasjon for økte energikostnader og framtidig regulering av energikostnader. Nå har Statens Vegvesen og EBA blitt enige om en løsning for kontraktene for 2023.

Den nye ordningen i kontraktene til Statens vegvesen går ut på at kontraktens (enhets)priser skal reguleres etter ”Byggekostnadsindeks for veganlegg, drift og vedlikehold av veger, delindeks for asfaltering av veger”, samme ordning som for flerårige kontrakter. Alt i alt innebærer forslaget at Statens vegvesen tar en større andel av risikoen for prisøkning enn tidligere.

Endringen vil bli innført i konkurransegrunnlaget allerede for 2023. Statens Vegvesen og EBA vil fortsette den gode dialogen og evaluere ordningen i løpet av 2023.

Det er viktig at fylkene følger den gode ordningen som Statens vegvesen nå har innført, slik at man får tilsvarende ordning i fylkeskontraktene. Det samme gjelder også kommunene, slik at man sikrer en rimelig risikofordeling mellom partene.

- Entreprenørene er veldig fornøyde med at SVV har tatt entreprenørenes innspill på alvor og at vi har hatt god dialog om mekanismer som vil redusere entreprenørenes risiko i fremtiden, kommenterer leder for EBAs Asfaltutvalg Morten Aurstad Aspnes.

- 2022-sesongen har vært meget spesiell og vi håper alle at vi ikke får lignende hendelser i fremtiden, men sesongen har også vist at entreprenørene hadde en uholdbar risiko i kontraktene.

- Vi vil nå oppfordre alle andre offentlige innkjøpere av asfalt til å følge SVV sitt gode eksempel og innføre prisregulering etter denne indeksen i dekkevedlikeholds- og utbyggingskontrakter, legger han til.

Kilde: EBA

KLIKK for alle artikler i Energipriser i fokus.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
STILLINGSARENA
Gå til stillingsoversikten
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Tessta G-Trench:Testet el-graver på Toten
38 konkurser i bygg og anlegg siste to uker
Bohus på Heia: Her er Norges kuleste møbellager
Ljotebø Transport AS: 50 år med Volvo og veivedlikehold
Flisa bru: Kan ha samme feil som Tretten bru
SE VIDEO: 430 tonn gjennom Oslos gater
Andre Nordiske Medier
Metal Supply NO
Building Supply NO
PlastForum NO

Send til en kollega

0.117