23948sdkhjf

To entreprenører dømt til gigantbøter: Må betale over en million kroner for grov overlast

TUNG LAST: Det ene selskapet er nå dømt for 130 tilfeller av kjøring med overlast på i snitt nærmere fem tonn. Det andre selskapet er dømt for 117 tilfeller med en gjennomsnittlig overlast på sju tonn.

Nord-Troms og Senja tingrett skriver i dommen mot det ene selskapet at det er kritikkverdig at selskapet ikke har utøvd bedre kontroll på et område som de finner både enkelt og nærliggende å kontrollere.

Retten skriver også at det er lite rettspraksis som gir veiledning om bøtenivået i slike saker. For det ene selskapet la aktor ned påstand om en bot på 540.000 kroner. Retten falt ned på at 450.000 ville være en passende straff for selskapet, som ble dømt for 130 turer med overlast.

Det andre selskapet ble dømt for 117 turer med overlast og må ut med en bot på 560.000 kroner.

Store mengder overlast

Nordlys.no skriver at det var høsten 2019 at det foregikk et omfattende anleggsarbeid i en militærleir i Indre Troms, med stor aktivitet og transport langs veiene til og fra byggeplassen. Statens vegvesen fikk tips om at det foregikk ulovlig kjøring med overlast av masser mellom ulike grustak og byggeplassen. De bestemte seg for å gå til aksjon.

Vegvesenet veide en semitrailer til 16 tonn for mye masser, og skrev ut en bot på 96.000 kroner. Statens vegvesen anmeldte deretter saken til politiet på grunn av mistanke om utstrakt kjøring med overlast i det aktuelle byggeprosjektet.

Politiet etterforsket tre entreprenører, og fant bevis på at de alle hadde kjørt med til dels store mengder overlast. Det kom frem at selskapene fikk betalt per tonn de fraktet massene.

Nordlys.no skriver at det ene selskapet godtok et forelegg på 150.000 kroner, mens de to andre nektet å betale. Dermed havnet selskapene i retten, og der tapte de.

Retten har nå slått fast at det «dreier seg om graverende brudd på reglene om overlast» og at selskapene oppnådde økt inntjening og en konkurransemessig fordel av lovbruddene – om de ikke hadde blitt avdekket.

Det ene selskapet er nå dømt for 130 tilfeller av kjøring med overlast på i snitt nærmere fem tonn. Det andre selskapet er dømt for 117 tilfeller med en gjennomsnittlig overlast på sju tonn.

I dommen står det: «Retten viser her til at nyttelastene er det sentrale for foretakets fakturering, og at tallene således er lett tilgjengelig uten særlig merarbeid. Selv om det ikke er avgjørende har retten merket seg at de konkrete overtredelsene ikke synes å ha hatt betydning for sjåførenes ansettelsesforhold i foretaket.»

Påtalemyndigheten mener omfanget tyder på at det har vært planlagt å kjøre med overlast. Dette bestrider selskapene.

– Det fremstår som planmessig. Det er i det alt vesentlige kjørt med overlast, til dels betydelig overlast, i perioden vi etterforsket, påpeker Simonsen til nordlys.no..

Selskapene er skuffet over dommen og vurderer å anke, forteller deres forsvarer Odd Robert Aksnes.

– De er skuffet over å ikke bli trodd og skuffet over at tvilen som vitnene i retten ga uttrykk for har fått liten betydning for vurderingen i dommen, sier Aksnes.

Opphav og kilder: Nordlys.no, Statens vegvesen

KLIKK for alle artikler i EKSTRA Tungt.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078