23948sdkhjf

Brudd på kjøre- og hviletidsregler: 36 transportbedrifter er anmeldt

INNSIKT: Statens vegvesen opplyser at de har kontrollert 224 bedrifter for regelverket i 2022, av disse ble 16 prosent anmeldt.

MEN ER DET BRA ELLER DÅRLIG? Totalt ble det avdekket over 25.000 brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene hos disse 224 bedriftene (formoder vi, det fremgår ikke helt klart) - med varierende alvorlighetsgrad, skriver vegvesenet.

Altså var kun 36 av 25.000 brudd alvorlige nok til anmeldelse? Nja; Det viser seg at brudd ble påvist hos 22 bedrifter, de øvrige 14 manglet dokumentasjon.

Overtredelsene som ble anmeldt handlet blant annet om at bedriftene ikke hadde rutiner for lagring av digitale filer fra kjøretøy og sjåførkort. Videre at flere av sjåførene kjørte fast uten ansettelsesforhold, ikke førte timelister og flere manglet skriftlig arbeidskontrakt.

I følge Statens vegesen fikke flere av bedriftene betydelige forelegg fra politiet. Det fremkommer ikke hvor mange bedrifter eller hvor betydelige forelegg.

Bra eller dårlige tall?

Med tanke på den litt bøse tittelen, gjenstår fortsatt spørsmålet: Er dette bra eller dårlig? Og blir det bedre eller verre enn før?

Det er et helt åpent, ettersom Vegvesenet ikke opplyser hvor stor del av veitransporten de har kontrollert, eller hvordan dette har utviklet seg over tid. 

Bare innen næringskode "Godstransport på vei" finnes det 12.000 virksomheter i Norge. Tar vi med de som er registrert i andre næringskoder og driver egentransport, er nok tallet et sted mellom 15.000 og 20.000 virksomheter.

Men avdelingsdirektør Kjetil Wigdel i Statens vegvesen sier det slik:

- De fleste bedriftene har gode rutiner, og en stor del av vårt arbeid er å gi god informasjon og veiledning dersom det er punkter som bør forbedres.

Om foretakskontroll

Statens vegvesen gjennomfører foretakskontroller for å sjekke at transportbedrifter følger kjøre- og hviletidsreglene. I en foretakskontroll får vegvesenets kontrollører tilgang til timelister, sjåførkort og annen dokumentasjon hos sjåførene i en transportbedrift.

Opphav og kilder: Pressemelding fra Statens vegvesen, tall fra forvalt.no, betraktninger fra Tungt.no

KLIKK for alle artikler i Trafikk og utekontroll.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.062