23948sdkhjf

To nye veiledere om forsvarlig byggetid og byggherreforskriften

Disse veilederne må du få med deg.

TO NYE VEILEDERE: Veileder for forsvarlig byggetid og veileder i byggherreforskriften ble begge to lansert 1. februar. 

- Den "store" veilederen tar utgangspunkt i EBAs tidligere veileder til byggherreforskriften, sier Lene Jønsson, daglig leder i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA), til Building Supply.

- I forbindelse med endringene i forskriften og behov for å revidere, inviterte EBA gjennom SfS BA til å sette ned en arbeidsgruppe med hele verdikjeden for å få en omforent veileder. 

- Den nye veilederen i byggherreforskriften er både omstrukturert, oppdatert i henhold til endringene i forskriften og godt gjennomarbeidet og "diskutert" slik at resultatet er en omforent veileder der både, byggherrer, rådgivere og de utførende har bidratt, mener Jønnson.

Byggherrene legger premissene

SfS BA har også hatt tett dialog med Arbeidstilsynet underveis for å kvalitetssikret at de ikke er "på kant" med lovgiver.

- Det er bred enighet om at det er byggherrene som legger premissene for sikker produksjon i bygg og anlegg. Dette er blant annet bakgrunnen for at vi har en byggherreforskrift, som i den siste revisjonen også stiller krav om at byggherren skal dokumentere hvordan de har beregnet byggetiden, sier Lene Jønsson til Building Supply.

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) håper at begge disse veilederne vil bidra til at det er lettere for byggherrene å finne ut av og forstå kravene i forskriften.

Den ene veilederen gir byggherrene et praktisk verktøy som peker på hva de må tenke på når byggetiden skal beregnes. Men det er langt flere ting byggherren må tenke på, og veilederen til byggherreforskriften har til hensikt å gi aktørene praktiske råd om hvordan forskriften skal praktiseres for å bidra til bedre SHA i bygge- og anleggsnæringen, sier Jønsson.

- Veilederen vil være til hjelp når det gjelder å forstå sin egen rolle og oppgave, men også til å forstå hvilke oppgaver og ansvar som ligger hos de andre aktørene i verdikjeden, sier Jønsson.

Veilederene finner du her: Veileder forsvarlig byggetid og veileder byggherreforskriften.

Blir enklere å dokumentere byggetid

Å beregne byggetid kan veldig vanskelig, og det blir ikke lett selv om det har kommet en veileder. Men veilederen kan hjelpe til med å vise hva man må tenke på når byggetiden beregnes.

- Det er viktig å minne om at vårt utgangspunkt er kravene i byggherreforskriften om at byggetiden skal være tilstrekkelig og forsvarlig med tanke på HMS/SHA. Og ikke minst tror vi at veilederen kan gjøre det enklere for byggherren å dokumentere de vurderingene som er gjort, sier Lene Jønsson, daglig leder i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) til Building Supply.

Opphav og kilder: Intervju med Building Supply.

KLIKK for alle artikler i Building Supply.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.111