Øker støtten til utslippsfrie nyttekjøretøyer

Enova innfører en støtteordning til virksomheter som kjøper batterielektriske og hydrogendrevne kjøretøy.

ASKO tok i fjor høst i bruk landets første elektriske lastebil i moderne tid. Den har nyttelast på 5,5 tonn og en oppgitt rekkevidde på 200 kilometer.
ASKO tok i fjor høst i bruk landets første elektriske lastebil i moderne tid. Den har nyttelast på 5,5 tonn og en oppgitt rekkevidde på 200 kilometer. Foto: Henning Ivarson
Sist oppdatert

Dette ble annonsert under Enovakonferansen i Trondheim i dag. Målsetningen er å få fortgang i innfasingen av utslippsfrie kjøretøy i næringslivet i Norge.

– Transport står for nærmere en tredel av klimagassutslippene, og elektrifisering er en av de viktigste tiltakene for å kutte disse utslippene. Med dette tilbudet håper vi å etablere et marked i Norge for nullutslippsbiler i næringslivet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

 

Elektrifiserer proffmarkedet

I løpet av første kvartal lanserer Enova en støtteordning som er rettet mot proffmarkedet.

Virksomheter vil da kunne søke Enova om å få dekket deler av merkostnaden knyttet til kjøp av elektriske varebiler og lastebiler eller hydrogenbiler.

Formålet med ordningen er å få til en tilsvarende utvikling for nullutslippskjøretøy i norsk næringsliv som i privatmarkedet.

– Gode støtteordninger til privatbilisten har ført til salg av mer enn 100.000 elektriske personbiler i Norge. Vi har ikke hatt de samme insentivene innenfor proffmarkedet, og håper nå at dette tilbudet fører til en oppsving også her, sier Nakstad.

Hydrogenbiler og større elektriske kjøretøy er foreløpig betraktelig dyrere i innkjøp enn tilsvarende kjøretøy med fossilt drivstoff.

– Prisene vil synke etter hvert som volumet øker, og det er denne endringen vi nå ønsker å få fart på. Hvor mye vi kan gå inn med, vil avhenge av lønnsomheten i det enkelte prosjektet, sier Nakstad.

 

Denne saken ble første gang publisert 31/01 2017, og sist oppdatert 06/04 2017