Kommentar fra tungt-redaktøren:

Derfor virker ikke kontrollene etter hensikten

- Vi avslører den ene ulovligheten etter den andre. Økonomisk kriminalitet og sosial dumping. Ting som gir folk hakeslepp. Det finnes løsninger, men det krever baller for å innføre dem. I dag skjer det ikke en dritt. Les kommentaren fra tungt-redaktøren.

- Det er frustrerende for dyktige kontrollører å se at innsatsen de gjør ofte renner ut i en henleggelse, og at bakmennene uansett ikke tas sier redaktør Svein-Ove Arnesen i dette innlegget. - I dag er en sjåfør å anse som en komponent på linje med en defekt sikring. Dersom transporten stanses, er han bare å bytte ut og transporten fortsetter som før. Gadd vite hvor mye transport norske, seriøse aktører taper på dette?
- Det er frustrerende for dyktige kontrollører å se at innsatsen de gjør ofte renner ut i en henleggelse, og at bakmennene uansett ikke tas sier redaktør Svein-Ove Arnesen i dette innlegget. - I dag er en sjåfør å anse som en komponent på linje med en defekt sikring. Dersom transporten stanses, er han bare å bytte ut og transporten fortsetter som før. Gadd vite hvor mye transport norske, seriøse aktører taper på dette? Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert
Ingen tok ulovlig kabotasje alvorlig før vi fikk dommer og saftige bøter på området. Nå trenger vi noen med "baller" nok til å anmelde de ansvarlige for sjåførens brudd. I dag har de fleste transportørene flåtestyring på kjøretøyene og vet inderlig godt at kjøringen ikke kan bevege seg så langt lovlig. Dette burde være juridisk grunnlag nok til å foreta en anmeldelse, mener redaktør av tungt.no, Svein-Ove Arnesen.
Ingen tok ulovlig kabotasje alvorlig før vi fikk dommer og saftige bøter på området. Nå trenger vi noen med "baller" nok til å anmelde de ansvarlige for sjåførens brudd. I dag har de fleste transportørene flåtestyring på kjøretøyene og vet inderlig godt at kjøringen ikke kan bevege seg så langt lovlig. Dette burde være juridisk grunnlag nok til å foreta en anmeldelse, mener redaktør av tungt.no, Svein-Ove Arnesen.

- Det går knapt en uke uten at vi får tips om, eller avlører store ulovligheter i transportbransjen. Det dreier seg om økonomisk kriminalitet satt i system på en slik måte at det gir folk flest hakeslepp når vi publiserer dem.

Som saken om sjåførene som kjører dag og natt for en 50-lapp i timen. Den siste uken har jeg personlig sett 4-5 biler fra dette firmaet på veien i Norge.

Ofte er likhetstrekkene i sakene påtakelig store.

Det største fellestrekket er dog: Det skjer ikke en dritt etter disse avsløringene.

Null. Nada. Zero.

Dermed er det også null risiko for useriøse transportører å fortsette ulovlighetene. Egentlig er opplegget genialt enkelt.

Slik gjøres det

La meg skissere med vår ferskeste sak om 50-lappsjåførene. For å tjene disse femti kronene, må de rumenske sjåførene i dette svenskeide selskapet være villige til å kjøre med flere sjåførkort. På den måten kan de kjøre nærmest døgnet rundt. Det er naturligvis ikke lov, men er et stadig økende og kjent problem som kan være vanskelig å avsløre.

Allikevel ble denne transportøren stanset ved minst to tilfeller de siste ukene.

Ved begge tilfellene blir sjåføren avslørt og blir anmeldt. De mister jobbene, og må dra hjem, men transporten fortsetter med en ny, rumensk sjåfør.

Dersom vi i media lager oppstyr, vil transportør, speditør og varekjøper skylde på sjåføren. Case closed.

Det siste var tilfellet i en annen sak vi nylig omtalte. Den gangen var det en tyrkisk transportør som fraktet for en norsk storkunde. Han ble stanset med grove brudd, sjåføren fikk fyken og transporten gikk videre.

I ettertid har vi funnet ut at samme transportør har blitt tatt gjentatte ganger tidligere - med samme type brudd.

Men hei - bedriften eller varekjøper er jo ikke anmeldt. Kun sjåføren. Dermed kan samarbeidet fortsette. Med en ny sjåfør bak rattet. Det går helt fint. Det er ikke tilfeldig. Det er satt i system - og eksemplene er for mange til at vi lenger burde lukke øynene.

Men det gjør vi.

Glem ansvarliggjøring av transportkjøper

Så; hva kan endres?

Glem ansvarliggjøring av transportkjøper. Det er utopi. Grensene for hva en transportkjøper skulle eller burde vite vil være enhver forsvarsadvokat våte drøm. Dessverre. Til det er transportkjøperne en for liten homogen gruppe. Da ser jeg naturligvis bort fra de kjente, store aktørene. De bør tas.

Men det er en aktør som bør holdes ansvarlig: Transportøren.

Det er det naturligvis juridisk grunnlag for allerede, men det skjer for sjeldent. Det er kun i sporadiske tilfeller at selve transportøren holdes ansvarlig for sjåførens handlinger. Selv om det i realiteten er nettopp transportøren som presser sjåførene til lovbrudd. I dag har de fleste transportørene flåtestyring. De ser til enhver tid hvor bilen befinner seg og at det ikke er mulig å kjøre disse strekningene uten å jukse. De vet at det er én sjåfør på bilen som har kjørt i 20 timer.

Politet aner ingenting om transporten

Allikevel: Når vi ringer politiet i slike sammenhenger og forhører oss om saken, blir det oftest påfallende taust. Politiadvokatene har som oftest ikke engang kopi av fraktbrevet og vet ingenting om hverken transportør eller varekjøper. De er mest opptatt av om sjåføren skal miste føreretten i Norge for tre, seks eller ni måneder. Rekk opp hånden den som tror at sjåføren dukker opp i en rettsak seks måneder senere? Nei, sakene henlegges på løpende bånd.

I mellomtiden er selskapet han kjørte for, fullt opptatt med å fortsette transporten for norske oppdragsgivere. Den defekte komponenten, sjåføren, er erstattet med en ny og både transportør og oppdragsgiver kan fortsatt gni seg i hendene vel fornøyde over at kontrollsystemet ikke arresterte dem denne gangen… heller.

Nå trenger vi noen fanesaker der en politijurist har - unnskyld uttrykket - baller nok til å gå på de store transportkjøperne eller selve transportøren.

Frem til det skjer, skjer det nemlig ikke en dritt.

Denne saken ble første gang publisert 16/04 2016, og sist oppdatert 06/04 2017