Disse overtar Tine-kjøringen

Foto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

Denne ukes store snakkis har uten tvil vært hvem som ville overta Tine-kjøringen etter at Markussen Transport mistet kontrakten etter 76 år i Tine-systemet.

Kjøringen det her er snakk om er mellomtransport - altså transport av Tines varer mellom Sør- og Nord-Norge. Denne kjøringen har Markussen Transport, Schenker og NorLines hatt.

Disse overtar

Torsdag ettermiddag ble det kjent at det er DSV Road AS og Miniekspress Thermo AS som overtar kontraktene. Begge kjører for Tine i andre områder i dag. I tillegg vil Bring fortsette noen av rutene.

Sterk transportfaglig kompetanse

Hvordan vurderer man om noen er bedre enn en transportør som har holdt det gående i 76 år? Det har vært det store temaet i sosiale medier de siste par dagene.

Ifølge Leder Forsyning & Levering (og prosjekteier) i TINE Logistikk Vidar Hauan, er prosjektteamet som har stått for valget sammensatt av personer med sterk transportfaglig kompetanse. De har dessuten lang erfaring med drift og innkjøp av transport både i TINE og fra andre norske aktører i bransjen, sier han i en presseuttalelse.

- Alle tilbud som har kommet inn er grundig gjennomgått, der de er gitt en score basert på kriteriene økonomi, daglig drift, kvalitet og omdømme, samt miljø. Tilbyderne med den høyest totalscoren innen et naturlig geografisk område, har fått tilbud om kontraktsinngåelse. Diplom-Is har vært med i prosessen da de også har betydelige volumer i regionen, fortsetter Hauan.

25,25 og mer på bane

Fra oppstart av nye avtaler 1. mars vil alt gods som går fra sør til nord løftes over fra vei til bane på de strekningene der infrastrukturen tillater det.

Dette tilsvarer omkring 500 færre vogntog i trafikken årlig. Der man fremdeles må bruke veitransport, har alle tilbydere stilt seg positiv til bruk av Euro 6 motor og HVO diesel.

Les også: Bring ruller ut 250 nye biler neste år

På strekningen Tana-Oslo vil det bli satt inn modulvogntog som er 25,25 meter lange og som veier 60 tonn. TINE har søkt myndighetene om at denne standarden tillates på større deler av veinettet.

Les også: Hva gjør du når du blir dirigert inn på en vei som ikke tillater 25,25?

Vil måle nøye

- Fra oppstart av de nye avtalene 1.mars vil det bli satt krav til presisjon i fremføringen. Transportør vil bli målt på hvorvidt avtalte hente- og leveringstider blir overholdt, sier direktør Operativ Vareforsyning i TINE Logistikk, Julien Kerob.

Denne saken ble første gang publisert 01/12 2016, og sist oppdatert 06/04 2017