Disse tunnelene nattestenges nå

Både Nordbytunnelen og Nøstvettunnelen står på listen denne uken.

Statens vegvesen skal utbedre 217 tunneler innen 2021, innen utgangen av 2019 vil de være ferdige med 82 tunneler.
Statens vegvesen skal utbedre 217 tunneler innen 2021, innen utgangen av 2019 vil de være ferdige med 82 tunneler. Foto: Svein-Ove Arnesen
Publisert

Uke 7 og uke 8 nattestenges både Nordbytunnelen og Nøstvettunnelen. Løpene stenges klokken 22.00 og åpner igjen klokken 05.30.

Her er tidene:

11.-15. februar: Sørgående løp stengt i både Nordbytunnelen og Nøstvettunnelen. I tillegg er sørgående felt over Vinterbrosletta stengt. Sørgående trafikk kjører om Nesset.

15. – 21. februar: Nordgående løp stengt, nordgående trafikk kjører om Nesset

21. -25. februar: Sørgående løp stengt. Toveistrafikk i nordgående løp (ingen omkjøring om Nesset).

I tillegg helstenges Follotunnelen nettene 12.-13. og 13.-14. februar ettersom Statens vegvesen må teste teknisk utstyr. Også her stenges tunnelen klokken 22.00 og åpner igjen 05.30 neste dag.

– Vi ønsker selvsagt ikke å stenge veier og tunneler, men det er helt nødvendig. Jeg skjønner at enkelte synes vi stenger mye, men vi stenger ikke mer enn høyst nødvendig, og det er til beste for driftsstabiliteten av tunnelen og igjen til sikkerheten til trafikantene forteller Oddvar Kaarmo, sjefingeniør i Statens vegvesen.