Telte utenlandske lastebiler - her er resultatet

Stadig flere utenlandske biler i landet.

Fra telleplassen ved Svinesund ved forrige telling. Arkivfoto: Svein-Ove Arnesen
Fra telleplassen ved Svinesund ved forrige telling. Arkivfoto: Svein-Ove Arnesen
Sist oppdatert

Norges Lastebileier Forbund har igjen vært ute med telleutstyret for å klikke inn antall utenlandske lastebiler i Norge. Det er tredje gang på fem år og dermed sitter organisasjonen på sammenliknbare tall fra tidligere år.

Det blir noen trykk på denne i løpet av et døgn. For å få sammenlikningen så riktig som mulig, ble tellingen foretatt på samme dag som for to år siden. Det skiller litt på trafikken ut fra de forskjellige ukedagene.  Foto: Svein-Ove Arnesen
Det blir noen trykk på denne i løpet av et døgn. For å få sammenlikningen så riktig som mulig, ble tellingen foretatt på samme dag som for to år siden. Det skiller litt på trafikken ut fra de forskjellige ukedagene.  Foto: Svein-Ove Arnesen

Som sist har hele 500 ansatte og frivillige vært på 20 tellepunkter og økningen av antall utenlanske lastebiler på norske veier er stor - og økende. Ifølge NLFs tall er økningen for hele landet totalt hele 9,3 prosent.

- Dette stemmer godt med vår oppfatning om at utenlandske transportører i økende grad spiser andeler av det norske transportmarkedet, sier NLF-direktør Geir A. Mo i en pressemelding.

En uformell, ren telling av lastebiler er kanskje ingen eksakt vitenskapelig studie, men det vil gi en god indikasjon på omfanget et helt ordinært transportdøgn i juni.

Hver tredje bil utenlandsk

Vi husker at det ved tellingen i 2013 fremkom at omkring hver tredje bil på norske veier er utenlandsk. Slik er det fortsatt. Selv om det er flere utenlandske biler enn tidligere, har også godsmengden økt. En del av økningen går derfor fortsatt på norske biler. Allikevel: Statistisk Sentralbyrå sine tall viser en økning på 6 prosent grensekryssende gods, mens økningen av utenlandske biler totalt sett i Norge altså er 9,3 prosent.

Fra 2015 til 2017 har antallet utenlandske lastebiler ved samtlige tellepunkter økt fra 7 502 til 8 201.

- Hver tredje lastebil ute på norske veger er av utenlandsk opprinnelse. Ved grensepunktene Svinesund og Magnor er andelen derimot langt høyere, henholdsvis 91 og 76 prosent. Det er en svak økning fra 2015, hvor tallene var 90 og 73 prosent, sier NLF-direktøren.

Registrerte 234 varebiler

Ved grensepunktene Svinesund og Magnor og ved fergeterminalen i Bergen ble det også talt utenlandskregistrerte varebiler. Både NLF og Statens vegvesen har økt fokuset på denne trafikantgruppen den siste tiden.

- Et stadig større godsvolum kjøres med utenlandske varebiler i stedet for lastebiler. Det er problematisk av flere grunner. Først og fremst for trafikksikkerheten, siden svært mange av disse lastes over evne og kjøres uten å følge kjøre- og hviletidsregler. Vi registrerte totalt 234 utenlandskregistrerte varebiler ved tre punkter. Ved neste telling blir det interessant å se hvordan denne andelen utvikler seg, forteller Mo.

- Det er spesielt interessant å se at økningen er minst like stor i distriktene som ved grensepunkter og sentrale strøk, sier Mo. Som eksempel trekker han frem tellepunktet ved Skei i Sogn og Fjordane, hvor det i 2015 ble registrert 35 utenlandske lastebiler. For 2017 er antallet 71 - mer enn det dobbelte.
- Det er spesielt interessant å se at økningen er minst like stor i distriktene som ved grensepunkter og sentrale strøk, sier Mo. Som eksempel trekker han frem tellepunktet ved Skei i Sogn og Fjordane, hvor det i 2015 ble registrert 35 utenlandske lastebiler. For 2017 er antallet 71 - mer enn det dobbelte.